Rezygnacja z planu urlopów - stanowisko organizacji związkowych

Rezygnacja z planu urlopów - stanowisko organizacji związkowych

17.12.2015

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, czyli dokumentem, w którym pracodawca – mając na uwadze wnioski pracowników i konieczność zapewnienie normalnego toku pracy – ustala terminy wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, do których nabyli prawo w danym roku kalendarzowym. W przypadku braku jednolitego stanowiska organizacji związkowych w sprawie rezygnacji z planu urlopów, pracodawca może samodzielnie podjąć decyzję w tym przedmiocie.

Ustalenie planu urlopów nie jest obligatoryjne

Planu urlopów nie ustala pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Pracodawca nie ma również obowiązku sporządzania planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.

Rezygnacja z ustalania planu urlopów

U pracodawcy, który sporządzał plan urlopów i u którego działają związki zawodowe, rezygnacja z tworzenia planów urlopu i udzielanie ich w oparciu o indywidualne wnioski pracowników wymaga skonsultowania tej kwestii z działającymi w firmie organizacjami związkowymi. Co do zasady bowiem, bez przeprowadzenia odpowiedniej procedury uzgodnieniowej, pracodawca nie może samodzielnie zdecydować o nietworzeniu planu urlopów.

Aby zrezygnować z tworzenia planu urlopów pracodawca powinien najpierw wystąpić do działających na terenie firmy organizacji związkowych o wyrażenie ich jednolitego stanowiska w tej sprawie. Na zajęcie stanowiska organizacje związkowe mają 30 dni liczonych od dnia przedstawienia im przez pracodawcę projektu zmian w zakresie tworzenia planu urlopów.

Stanowisko związków zawodowych

Zdaniem Sądu Najwyższego: Warto zwrócić uwagę na wyrok, w którym zdefiniowano pojęcie „wspólnie uzgodnionego stanowiska”. Sąd Najwyższy wskazał w nim, aby to stanowisko było zgodne oraz ustalone uprzednio wspólnie przez przedstawicieli wszystkich zakładowych organizacji związkowych, bądź przynajmniej przez organizacje reprezentatywne. Stanowisko to powinno być tożsame co do treści i zawarte w jednym piśmie adresowanym do pracodawcy.

Jedynie zatem w przypadku, gdy organizacje związkowe mają wspólne, ale negatywne stanowisko, decyzja w sprawie rezygnacji z tworzenia planu urlopów nie może być podjęta jednostronnie przez pracodawcę. Natomiast jeżeli związki zawodowe nie uzgodniły wspólnego stanowiska, pracodawca może dokonać jednostronnych zmian w tym przedmiocie.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Jeżeli funkcjonujące u pracodawcy zakładowe organizacje związkowe nie potrafią wyłonić wspólnej reprezentacji zdolnej do wypracowania jednego stanowiska, umożliwia to pracodawcy przeforsowanie wprowadzenia lub dokonania zmian przepisów wewnątrzzakładowych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Halina Tulwin, Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel