Mija termin przekazania dodatkowej części odpisu na ZFŚS

Mija termin przekazania dodatkowej części odpisu na ZFŚS

31.10.2019

31 października 2019 r. jest ostatnim dniem terminu na dokonanie uzupełniającej wpłaty środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podstawą zmian w wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r. jest ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń́ socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1907).

Podstawą naliczania odpisów na ZFŚS w 2019 r. jest:

  • w miesiącach od stycznia do lipca 2019 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3.278,14 zł;

  • za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. kwota wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,90 zł (na mocy art. 2 ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

Równowartość́ dokonanych odpisów i zwiększeń́, w wysokości naliczonej według dwóch różnych przeciętnych wynagrodzeń pracodawca zobowiązany będzie przekazać na rachunek bankowy ZFŚS w dodatkowym terminie (do 31 października 2019 r.), uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę poczynionych odpisów i zwiększeń w terminach do końca maja i września.

W jaki sposób powinno przebiegać naliczenie kwot odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach wprowadzanych w 2019 r.?

Przeczytaj więcej:

Październikowa wpłata na ZFŚS. Sprawdź, jak ustalić jej wysokość

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 31 października 2019 r. zobowiązani są do naliczenia i odprowadzenia odpisu na ZFŚS w zwiększonej wysokości. Jak naliczyć dodatkową wartość odpisów na rachunek funduszu?

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1907).

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel