Prowadzenie własnej firmy a pracowniczy staż pracy

Prowadzenie własnej firmy a pracowniczy staż pracy

Zakończone okresy zatrudnienia, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, odbywania stażu, pracy na roli… Pracowniczy staż pracy ustala się na podstawie różnych okresów. Czy zaliczają się do nich także okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?

Do pracowniczego stażu pracy wlicza się wszystkie zakończone okres zatrudnienia, a także inne okresy określone w przepisach – np. pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w okresie odbywania stażu z PUP, służby wojskowej, pracy na roli. Dodatkowo, do okresów pracy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się także okresy nauki.

Żaden przepis prawa pracy nie przewiduje natomiast wliczania do stażu pracy okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdarza się, że przepisy szczególne (jak np. w przypadku pracowników samorządowych) przewidują, że wymagany na danym stanowisku staż pracy może być „zastąpiony” odpowiednim okresem prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zbliżonym do danego stanowiska. Jednak nie można tego traktować jako podstawy do wliczenia okresu prowadzenia własnej firmy do pracowniczego stażu pracy.

Zatem okresy prowadzenia działalności gospodarczej pozostają bez wpływu na uprawnienia ze stosunku pracy.

Podstawa prawna: 

art. 155 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
art. 79, art. 86 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.),
art. 1, art. 2, art. 3 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. nr 54, poz. 310 ze zm.),
art. 120 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 144 ze zm.).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel