Planowanie pracy w nadgodzinach - konsekwencje

Joanna Kaleta

Pytanie: 

Recepcjonistka miała ułożony grafik za maj, w taki sposób, że:

  • od 7 do 20 maja pracowała po 8 godzin (od 8.00 do 16.00) - codziennie,
następnie:
  • 23 maja miała dyżur 12-godzinny (od 7.00 do 19.00),
  • 25 maja miała dyżur 12-godzinny (od 7.00 do 19.00),
  • 26 maja dyżur nocny (od 19.00 do 7.00 rano),
  • 29 maja miała dyżur 12-godzinny (od 7.00 do 19.00),
  • 30 maja dyżur nocny (od 19.00 do 7.00 rano).
Proszę, na podstawie danych, które podałam powiedzieć, czy w taki sposób może być ułożony grafik i jak liczyć nadgodziny w tym konkretnym przypadku. W maju było do przepracowania 168 godzin, natomiast recepcjonistka wypracowała 172 godziny.
Odpowiedź: 

Pracodawca nie powinien planować pracownikom pracy w wyższym wymiarze niż obowiązujący ich w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. Takie zachowanie może być uznane za planowanie pracy w godzinach nadliczbowych, co stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. 

1. Trzeba prawidłowo wyliczyć wymiar czasu pracy

Planują czas pracy pracowników pracodawca w pierwszej kolejności powinien ustalić obowiązujących ich w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. W tym celu powinien dokonać następującego obliczenia:

  • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża dodatkowo wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jednakże, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.

Ponadto obliczony zgodnie z powyższym wzorem wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Pracowników, dla których dniem wolnym od pracy są zwyczajowo soboty, w maju obowiązywał wymiar czasu pracy wynoszący 168 godz. (4tyg. x 40 godz.) + (2 dni x 8 godz.) - (1 dzień x 8 godz.) = 168 godz.
Tak ustalony wymiar czasu pracy pracodawca powinien rozłożyć na poszczególne dni i godziny pracy w danym okresie rozliczeniowym. Nie powinien jednak planować pracownikom pracy w wyższym wymiarze. Takie zachowanie, może być bowiem uznane za planowanie pracy w godzinach nadliczbowych, co stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

2. Powstaną nadgodziny

Jeżeli zatem z końcem okresu rozliczeniowego okaże się, że faktycznie przepracowana przez pracownika liczba godzin wykracza poza ustalony pierwotnie wymiar czasu pracy, to należy uznać, że pracownik taki świadczył pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli w okresie rozliczeniowym nie dochodziło do przekraczania dobowej normy czasu pracy pracownika, lub jej przedłużonego wymiaru w związku z zatrudnieniem w równoważnym systemie czasu pracy, wykonywana przez pracownika praca nadliczbowa ma charakter pracy nadliczbowej powstałej w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy.

Za taką pracę należy się pracownikowi wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek. Pamiętać jednak należy, że ostateczne rozliczenie czasu pracy i wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy następuje z końcem okresu rozliczeniowego.

W opisanej sytuacji pracownik faktycznie przepracował 172 godziny. W maju powinien był przepracował 168 godzin. Ponieważ nie świadczył pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy, w celu obliczenia czy nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej należy od faktycznie przepracowanych przez niego godzin odjąć liczbę godzin jaką powinien był przepracować zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy tj. 172 godz. -168 godz.  = 4 godz.

Otrzymany w ten sposób wynik wskazuje liczbę godzin pracy nadliczbowej powstałej z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta  

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Ostatnio na forum

Proporcjonalny urlop pod koniec roku a zmiana wymiaru urlopu
Dodane przez poks » 21 września 2017, 10:39

Zaległy urlop wypoczynkowy po 30 września
Dodane przez Jagula79 » 15 września 2017, 07:52

Obowiązki zleceniodawcy w związku z wypadkiem w pracy
Dodane przez Gosia79 » 14 września 2017, 12:41

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel