Obliczanie urlopu wypoczynkowego po zmianie wymiaru etatu w trakcie roku

Pytanie: 

Pracownikowi w systemie równoważnym (pracownik ochrony) zmieniły się warunki pracy. Z całego etatu na 1/4. Dokonałam wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy z dn. 18 maja 2011 r. z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia który upłynie 4 czerwca 2011. Po tym terminie tj. 5 czerwca 2011 r. wchodzą w życie proponowane nowe warunki. Pracownik w ciągu roku ma prawo do urlopu w wymiarze 26 dni. Jeśliby pracował do końca maja na normalnych warunkach a od 1 czerwca 2011 r. na nowych wówczas miałby 16 dni urlopu w ciągu roku, bo:
okres pracy na cały etat od stycznia do maja - 5/12*26 = 10,83 =11dni;
okres pracy na część etatu od czerwca do grudnia:
26 x 1/4 = 6,5, po zaokrągleniu 7 dni
7/12 x 7 = 4,08, po zaokrągleniu 5 dni.
Jak obliczyć ile przysługuje mu urlopu za cale 5 miesięcy od stycznia do maja i jeszcze za 4 dni czerwca i za pozostałe dni czerwca do grudnia w 1/4 wymiarze etatu?

Odpowiedź: 

Pracownikowi należy wyliczyć urlop osobno z każdego wymiaru etatu.

Przepisy prawa pracy nie określają, jak obliczyć urlop w przypadku zmiany etatu w trakcie roku. Niemniej jednak, przyjmuje się, że należy postępować analogicznie jak w przypadku urlopu proporcjonalnego.

W związku z tym, w roku kalendarzowym, w którym zmienia się pracownikowi wymiar etatu, pracownikowi przysługuje urlop:

- proporcjonalnie do zatrudnienia na cały etat oraz

- proporcjonalnie do zatrudnienia na część etatu.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi.

Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Natomiast, jeżeli zmiana wymiaru etatu następuje w trakcie miesiąca, to dany miesiąc zaokrągla się do pełnego miesiąca i dolicza do wymiaru etatu, w którym pracownik rozpoczął urlop.

W związku z tym, cały czerwiec należy doliczyć do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dlatego też urlop tego pracownika należy obliczyć w następujący sposób:

6/12 x 26 = 13 dni - urlop za pracę w pełnym wymiarze;

1/4 x 26 = 6,5, po zaokrągleniu 7 - urlop jaki przysługiwałby pracownikowi, gdyby cały rok pracował na 1/4 etatu;

6/12 x 7 = 3,4, po zaokrągleniu 4 dni - wymiar urlopu jaki przysługuje pracownikowi za pracę na 1/4 etatu od lipca do grudnia.

W związku z tym, w sumie w 2011 r. pracownik będzie miał prawo do 17 dni urlopu wypoczynkowego, tj. 136 godzin tegoż urlopu.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright © 2007-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel