Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Czwartek, 26 listopada 2015
» ZUS»Świadczenia»Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

Świadczenia opiekuńcze i rodzinne dla matki samotnie wychowującej niepełnosprawne dziecko

Marta Szostak 26 lutego 2015
Pytanie:  Pracownica do 8 stycznia 2015 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a do 15 marca 2015 r. realizuje zaległy urlop wypoczynkowy, po którym wybiera się na urlop wychowawczy. Czy w takiej sytuacji może wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub jakiegoś zasiłku rodzinnego? Samotnie wychowuje 2 dzieci, przy czym najmłodsze (roczne) ma mukowiscydozę i orzeczoną z tego powodu niepełnosprawność, w związku z czym wymaga całodobowej opieki. Na jakie świadczenia taka osoba może liczyć z ZUS lub pomocy społecznej i jakie warunki musiałaby spełnić? Czy musiałaby rozwiązać umowę o pracę z aktualnym pracodawcą, czy może przebywać na urlopie wychowawczym i pobierać zasiłki/świadczenia?

Nakładające się zwolnienia lekarskie - własne i z tytułu opieki nad dzieckiem

Emilia Derucka 15 grudnia 2014
Pytanie:  Pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie na okres 27 listopada 2014 r. do 2 grudnia 2014 r. z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Następnie złożyła własne zwolnienie lekarskie na okres od 28 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. Co w takim wypadku pracodawca powinien zrobić: wypłacić zasiłek opiekuńczy czy wynagrodzenie za czas choroby?
więcej »

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego w razie śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka

Emilia Derucka 7 października 2014
Pytanie:  Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim na chorą matkę od 29 września do 4 października 2014 r. Matka pracownicy zmarła 1 października 2014 r. Czy zasiłek opiekuńczy wypłacić za cały okres zwolnienia, czy do dnia śmierci podopiecznej?
więcej »

Opieka nad dzieckiem a okres zwolnienia chorobowego

Krystyna Tymorek 13 sierpnia 2014
Pytanie:  Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres od 3 lipca do 3 sierpnia 2014 r. W ostatnim dniu tego zwolnienia mija pracownicy 182 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy. Pracownica dostarczyła także ZUS ZLA na okres od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. z tytułu opieki na chore 5-letnie dziecko. Czy opieka na dziecko przerywa zasiłek chorobowy, a jeżeli nie, to ile dni opieki policzyć? Czy pracownica powinna dostarczyć wypis od lekarza leczącego o odzyskaniu zdolności do pracy w przypadku kolejnego zwolnienia lekarskiego?
więcej »

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w razie choroby babci, która na co dzień opiekuje się dzieckiem samotnej pracownicy

Katarzyna Pietruszyńska 2 października 2013
Pytanie:  Pracownica samotnie wychowuje córkę i mieszka ze swoją matką, która w czasie jej nieobecności opiekuje się dzieckiem. Czy pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko, jeżeli matka pracownicy trafiła do szpitala?
więcej »

Kontrola sposobu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem przez pracodawcę

Izabela Nowacka 17 kwietnia 2013
Pytanie:  Pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie na chore dziecko w wieku 11 lat. W zaświadczeniu ZUS Z-15 wskazał, że współmałżonek przebywa obecnie, z uwagi na swój wyjazd, poza miejscem zamieszkania. Jak powinien zachować się pracodawca, jeśli ma podejrzenie poświadczenia nieprawdy?
więcej »

Zasiłek opiekuńczy w przypadku, gdy bezrobotny ojciec dziecka nie może sprawować opieki

Krystyna Tymorek 27 marca 2013
Pytanie:  Czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego na chore dziecko w wieku powyżej 2 lat, gdy w oświadczeniu wpisała, że mąż jest zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku i jest wymagane jego zgłoszenie osobiste w wyznaczonych terminach w urzędzie pracy?
więcej »

Zasiłek opiekuńczy także dla konkubenta

14 stycznia 2013
Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy za okres od 8 do 11 stycznia 2013 r. z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku 3 lat, ponieważ matka dziecka, która jest jego stałą opiekunką, przebywała w tym okresie w szpitalu. Pracownik nie pozostaje z matką dziecka w związku małżeńskim. Czy wobec tego można przyznać mu prawo do zasiłku opiekuńczego?
więcej »

Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku oznacza powstanie nowych limitów

31 grudnia 2012
Pytanie:  Rodzice dzieci w wieku 12 i 16 lat są pracownikami. W 2012 r. matka korzystała u swojego pracodawcy z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym młodszym dzieckiem przez okres 40 dni. Ojciec otrzymał w swoim zakładzie pracy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad starszym dzieckiem za 12 dni. Starsze dziecko zachorowało, w związku z tym matka przedłożyła zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA stwierdzające konieczność sprawowania opieki w okresie od 28 grudnia 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. Czy za pełen okres tego zwolnienia przysługuje zasiłek opiekuńczy?
więcej »

Okresy zasiłkowe w różnych rodzajach zasiłków nie sumują się

Magdalena Jędrzejewska 3 grudnia 2012
Pytanie: Pracownica przebywała 35 dni na zwolnieniu lekarskim i pobierała zasiłek chorobowy. Wróciła do pracy 17 września, a od 18 września jest nieobecna z tytułu sprawowania opieki nad chorym 10-letnim dzieckiem. Pracownica jest więc nieobecna w pracy bez przerwy. Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego wlicza się do 182-dniowego okresu zasiłkowego?
więcej »

Za okres pobytu dziecka w szpitalu przysługuje zasiłek opiekuńczy

Magdalena Jędrzejewska 25 października 2012
Pytanie: Pracownica przyniosła zaświadczenie lekarskie, że w okresie od 24 września do 5 października sprawuje opiekę nad chorym 7-letnim dzieckiem. Dziecko pracownicy przebywało w szpitalu od 24 do 27 września. Czy za te dni również przysługuje jej zasiłek opiekuńczy?
więcej »

Opieka nad dzieckiem dla kobiety, której mąż jest rencistą

Krystyna Tymorek 31 lipca 2012
Pytanie: Pracownica dostarczyła na druku ZUS ZLA opiekę nad chorym dzieckiem. Jej mąż pobiera rentę i nie pracuje, ale w okresie przypadającej opieki również był chory. Wydaje mi się, że opieka się nie należy, ale proszę o potwierdzenie.
więcej »

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania zasiłku opiekuńczego?

Renata Zawiślak 27 lipca 2012
Pytanie:  Proszę o informację, czy aby starać się po wykorzystanym urlopie macierzyńskim o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem (przepisowe 60 dni kalendarzowych) potrzebne jest przedłożenie konkretnych dokumentów (np. zaświadczenia ze żłobka o braku miejsc), czy też wystarczy oświadczenie, iż nie ma się kto zajmować dzieckiem.
więcej »

Wakacyjna przerwa w pracy przedszkola - czy pracownica może uzyskać zasiłek opiekuńczy

23 lipca 2012
Pytanie: Dziecko pracownicy samotnie wychowującej dziecko (pracownica jest wdową) chodzi do przedszkola, które w sierpniu będzie zamknięte. Czy za ten okres pracownica może uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
więcej »

Jak postąpić, gdy pracownica nienależnie pobrała zasiłek opiekuńczy?

Renata Gawęcka 16 kwietnia 2012
Pytanie: W grudniu 2011 r. wypłaciłam zasiłek opiekuńczy na dziecko naszej pracownicy.  Dziecko ma 5 lat. W kwietniu b.r. okazało się, że mąż pracownicy nie pracował, co oznacza, że był domownikiem mogącym zapewnić opiekę dziecku. Pracownica przyznała, że mąż mógł zapewnić dziecku opiekę i chciałaby obecnie (przy wypłacie za kwiecień) zasiłek zwrócić. Jakie pismo powinna do nas skierować i czy mam jej naliczyć odsetki za niesłusznie pobrany zasiłek?
więcej »

Opieka nad chorym członkiem rodziny na przełomie roku

Renata Zawiślak 11 stycznia 2012
Pytanie: Pracownik od 22.12.2011 r. do 04.01.2012 r. sprawował opiekę na chorą żoną. Ile dni zasiłku opiekuńczego pozostało pracownikowi do wykorzystania w 2012 r.?
więcej »

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą siostrą

Renata Gawęcka 7 grudnia 2011
Pytanie: Pracownik ma ciężko chorą siostrę (pierwsza grupa inwalidztwa), która jest po ciężkiej operacji i musi jeździć w wyznaczonych przez lekarza prowadzącego terminach na chemioterapię oraz konsultacje medyczną. Siostra mieszka ze starszymi rodzicami. Matka też jest po ciężkiej chorobie a ojciec również  posiada pierwszą grupę inwalidzką. Pracownik mieszka w tej samej miejscowości co siostra. Placówka lecznicza znajduje się w odległości 120 km od miejsca zamieszkania. Pracownik  dowozi siostrę do szpitala, średnio 3-4 razy w miesiącu. Czy w takim przypadku przysługuje mu zasiłek opiekuńczy na dni opieki nad siostrą, a i jeżeli tak, to jakie dokumenty wymagane są oprócz zaświadczenia lekarskiego?
więcej »

Jednorazowy dodatek uzupełniający a podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego

Renata Zawiślak 23 maja 2011
Pytanie:  Nauczyciel zatrudniony od 06.12.2010 r. do 31.08.2011 r. w okresie od 04.05.2011 do 12.05.2011 r. sprawował opiekę nad chorym dzieckiem. Jak należy prawidłowo wliczyć do podstawy zasiłku opiekuńczego wypłacony w styczniu 2011 r. (art. 30a KN) jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 20,00 zł? Jaka jest zasada proporcjonalnego uzupełniania dodatku (czy przeliczamy na dni robocze czy kalendarzowe)?
więcej »

Termin dostarczenia ZUS ZLA na opiekę nad dzieckiem

Renata Zawiślak 6 maja 2011
Pytanie: Proszę o informację, w ciągu ilu dni pracownik powinien przekazać do zakładu pracy (płatnika) zwolnienie lekarskie na opiekę.
więcej »

Zasiłek opiekuńczy a definicja „innego domownika mogącego sprawować opiekę”

Krystyna Tymorek 11 kwietnia 2011
Pytanie: Czy nauczyciel pracujący w szkole może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, gdy w domu jest emeryt/rencista niepracujący? Czy prawidłowe jest, aby nauczyciel napisał oświadczenie, że w okresie zwolnienia lekarskiego mąż musiał pilnie wyjechać w ważnej sprawie rodzinnej?
więcej »
1  2  3    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.