Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Wtorek, 1 grudnia 2015
» ZUS»Świadczenia»Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Renata Zawiślak 18 listopada 2011
Pytanie:  Pracownica dostarczyła zwolnienie chorobowe na okres od 3 października 2011 r. do 31 października 2011 r. Dni 1 i 2  października, poprzedzające zwolnienie były dniami wolnymi (sobota i niedziela). Czy za dni wolne należy pracownicy wyliczyć i wypłacić wynagrodzenie, które określone jest w umowie o pracę stawką miesięczną w wysokości 1.500 zł brutto?

Które przepisy mówią o obowiązku sprawdzania przez pracodawcę ZUS ZLA przedłożonego przez pracownika?

Renata Zawiślak 21 października 2011
Pytanie: Z jakiego przepisu wynika regulacja dotycząca obowiązku sprawdzania przez pracodawcę przedłożonych zwolnień   składanych przez pracowników w danym zakładzie pracy?
więcej »

Kto płaci za pobyt pracownika w szpitalu - pracodawca czy ZUS?

Emilia Derucka 7 października 2011
Pytanie: Pracownik w miesiącu sierpniu był chory i przebywał w szpitalu(26 dni) przed szpitalem chorował 10 dni. Następnie powrócił do pracy i po paru dniach  poszedł na zwolnienie. Jaka jest wysokość wynagrodzenia za okres pobytu w szpitalu (100% czy 70%) i kto wypłaca zasiłek pracodawca czy ZUS? Podczas pobytu w szpitalu mija 33 dni. Program komputerowy w naszej firmie kwalifikuje  pobyt w szpitalu pracownika, bez względu na ilość dni choroby, jako płatność ZUS.
więcej »

Kiedy mamy do czynienia z nowym okresem zasiłkowym?

Krystyna Dąbrowska 6 października 2011
Pytanie:  Pracownik miał operację na zaćmę, będąc na zwolnieniu nieprzerwanie od 4 kwietnia 2011 r. W dniu 17 lipca 2011 r. pracownik przeszedł udar i był w szpitalu (w tym dniu zwolnienie było od okulisty i opiewało do 10 sierpnia), od 11 sierpnia kolejne zwolnienia wystawiał już  lekarz rodzinny. Zanosi się na to, że pracownik szybko do pracy nie wróci. Czy mogę otworzyć nowy okres zasiłkowy?
więcej »

Świadczenia chorobowe po upływie okresu zasiłkowego

Krystyna Dąbrowska 28 września 2011
Pytanie: Pracownik z uznaną chorobą zawodową (borelioza) przebywał na zasiłku chorobowym przez 182 dni (okres ten zakończył się 16.08.2011 r.). Od dnia 17.08.2011 r. powrócił do pracy i przepracował do 23.09.2011 r., a więc 38 dni. W dniu 24.09.2011 r. pracownik trafił do szpitala (choroba zawodowa). Zbliża się termin wypłaty, czy płacę za ten okres „chorobowe”? Jednocześnie wyjaśniam, że pracownik ubiegał się o świadczenie rehabilitacyjne którego nie otrzymał. Lekarz orzecznik ustalił częściową niezdolność do pracy do 31.08.2013 r. w związku z chorobą zawodową z możliwością wystąpienia z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, z czego pracownik skorzystał (sprawa jest w trakcie).
więcej »

Zasiłek za okres pobytu w szpitalu uzdrowiskowym

Renata Zawiślak 18 sierpnia 2011
Pytanie:  Pracownica korzystała ze zwolnienia lekarskiego z tytułu wypadek w drodze do pracy od stycznia do marca b.r. - razem 80 dni. W miesiącu czerwcu miała zawał i jest na zwolnieniu od 19.06. do 19.08, w tym 5 dni pobyt w szpitalu, za który wypłacono zasiłek chorobowy 70%. Aktualnie dostaliśmy zawiadomienie, że od 11 sierpnia przebywa w szpitalu uzdrowiskowym na oddziale wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. W tej chwili w sierpniu będzie miała wypłacony zasiłek  chorobowy za 30 dni za okres 19.07 do 17.08. W jakiej wysokości wypłacić zasiłek: 80% za cały okres czy od 11.08 do 17.08 - 70%?
więcej »

Czy do okresu zasiłkowego wliczamy dni, za które pracownik utracił prawo do świadczeń

Renata Zawiślak 26 lipca 2011
Pytanie: W wyniku kontroli wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego nie wypłacono pracownikowi wynagrodzenia za czas choroby za 16 dni (decyzja ZUS). Pracownik choruje nadal: czy owe 16 dni wliczamy do puli 182 dni, które może chorować, czy pomijamy ten okres w obliczaniu okresu zasiłkowego?
więcej »

Jak liczyć okres zasiłkowy po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego?

Magdalena Jędrzejewska 15 lipca 2011
Pytanie: Pracownik wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego oraz przez 12 miesięcy pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Wrócił do pracy 10 czerwca, a 24 czerwca przedstawił kolejne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że niezdolność do pracy spowodowana jest tą samą chorobą. Do jakich świadczeń z tytułu choroby ma prawo ten pracownik?
więcej »

Świadczenia chorobowe dla pracownika z tytułu pobytu w szpitalu przy pierwszym zwolnieniu lekarskim w tym roku

Renata Gawęcka 12 lipca 2011
Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie 20 dni, w tym 6 dni to pobyt w szpitalu. Jest to jego pierwsze zwolnienie w tym roku. Czy za okres całego zwolnienia przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe ze środków pracodawcy  80%, czy pobyt w szpitalu jest inaczej płacony?
więcej »

Wymiar zasiłku za okres pobytu w sanatorium

Renata Gawęcka 13 czerwca 2011
Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie związane z pobytem pracownika w sanatorium rządzi się takimi samymi prawami co każde inne, czyli do 33. dnia wynagrodzenie chorobowe (80 proc.), a dalej zasiłek (70 proc.)?
więcej »

Skutki ustalenia przez pracodawcę wykorzystywania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem

Renata Zawiślak 8 czerwca 2011
Pytanie: Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, przysługuje mu wynagrodzenie za czas choroby, płatne przez pracodawcę. Zwolnienie lekarza pierwszego kontaktu wystawione zostało z symbolem 2 („może chodzić”). Po zaistnieniu podejrzenia o nieprawidłowym wykorzystywaniu przez ubezpieczonego tego zwolnienia, nastąpiła kontrola pracodawcy, w wyniku której ustalono, że pracownik znajdował się w lokalu gastronomicznym pod wpływem alkoholu (stan ten ustaliła Policja). Jak postąpić z posiadanym przez pracodawcę zaświadczeniem ZLA wymienianego pracownika i jak je rozliczyć?
więcej »

Zwolnienie lekarskie bez kodu B wystawione w Niemczech - w jakiej wysokości wypłacić zasiłek

Renata Gawęcka 24 maja 2011
Pytanie:  Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim (kod „B” - ciąża) nieprzerwanie od dnia 19.01.2011 r. do 5.05.2011 r. Za okres ten zakład wypłacał jej zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. Z informacji, jakie posiadam pracownica z powodów rodzinnych opuściła kraj i przebywa w Niemczech (prawdopodobnie będzie to pobyt stały). Otrzymałem pocztą druk zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w Niemczech za okres od 5.05.2011 r. do 20.05.2011 r. Jak mam potraktować to zwolnienie? Czy pracownicy nadal przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Na druku brakuje kodu „B”.
więcej »

Prawo do świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia

Renata Zawiślak 6 maja 2011
Pytanie:  Pracownica, zatrudniona w firmie od 14 lat, chorowała od grudnia 2010 r.  Po powrocie do pracy na tydzień została zwolniona za wypowiedzeniem, które upłynęło 30 kwietnia. Osoba ta w dalszym ciągu choruje. Czy w tej sytuacji kolejne zwolnienie lekarskie ma wysłać do ZUS czy do zakładu pracy? Czy ma szanse na świadczenie rehabilitacyjne?
więcej »

Świadczenia chorobowe dla 53-letniego pracownika

Renata Gawęcka 4 maja 2011
Pytanie: 53-letni pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie wystawione przez szpital od 31.03.2011 r. do 06.05.2011 r. przy czym miał zaznaczony 9-dniowy pobyt w szpitalu. Jak wypłacić temu pracownikowi świadczenia chorobowe - czy za 33 dni 80%? Co ze świadczeniem chorobowym za dalsze zwolnienie do 06.05.2011 r.?
więcej »

Brak wstępnych badań lekarskich a prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy

Renata Gawęcka 11 lutego 2011
Pytanie: Pracodawca zatrudnił pracownicę nie dopełniając obowiązków  tzn. nie skierował jej na badania wstępne. W trakcie zatrudnienia  pracownica zachorowała a pracodawca  wypłacił jej wynagrodzenie chorobowe . Okazało się , że pracownica jest w ciąży i ma dalsze zwolnienie lekarskie . Płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS . Czy przy braku badań wstępnych w momencie przyjęcia pracownicy do pracy, otrzyma ona  zasiłek chorobowy a następnie zasiłek macierzyński ?
więcej »

ZUS ZLA pracownicy - rencistki a okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe

Renata Gawęcka 10 lutego 2011
Pytanie: W dniu 10 stycznia 2011 r. zatrudniliśmy rencistkę, która przez ostatnie 2 lata nie pracowała. Dnia 4 lutego br. rencistka dostarczyła ZUS ZLA na okres od 4 do 10 lutego. Czy obowiązuje ją okres oczekiwania na wynagrodzenie, czy z racji tego, że jest rencistką należy jej wypłacić wynagrodzenie chorobowe?
więcej »

Skuteczność czynności wykonywanych podczas zwolnienia lekarskiego

Renata Gawęcka 19 stycznia 2011
Pytanie: W urzędzie gminy została odwołana osoba z funkcji skarbnika gminy, która obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z powyższym, osoba pobierająca zasiłek chorobowy może, czy powinna złożyć oświadczenie majątkowe? Czy składając oświadczenie majątkowe nie zostanie naruszona zasada, że na zwolnieniu lekarskim nie można wykonywać czynności prawa pracy?
więcej »

Czy ojciec może korzystać z urlopu wychowawczego, gdy matka przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Renata Zawiślak 18 stycznia 2011
Pytanie: Jakie przepisy regulują kwestię urlopu  wychowawczego w  okresie  umowy o pracę na czas określony? Czy w momencie, gdy matka dziecka jest na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą, to ojciec może wziąć urlop wychowawczy na dziecko, które ma dwanaście miesięcy?
więcej »

Zwolnienia lekarskie a trzynastka

Renata Zawiślak 17 stycznia 2011
Pytanie: Proszę o poradę dotyczącą wyliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej. 1) Czy dodatek stażowy wypłacany w czasie wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego należy uwzględnić w podstawie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego? 2) Czy pracownikowi przebywającemu więcej niż pół roku na zwolnieniu lekarskim przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne? 3) Czy pracownikowi nowozatrudnionemu na 6 miesięcy w danym roku przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, jeżeli w tym czasie miał zwolnienie lekarskie np. 5 dni?
więcej »

Pobierz bezpłatny e-book!

29 grudnia 2010
więcej »
  1  2  3  4  5    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.