Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Piątek, 27 marca 2015
» ZUS»Świadczenia»Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Renata Zawiślak 22 czerwca 2011
Pytanie: Pracownik był na zwolnieniu od 23 kwietnia do 31 lipca 2010 r., a następnie od 9 do 15 września 2010 r. W dniach od 11 do 23 listopada 2010 r. przebywał na zasiłku opiekuńczym (opieka nad chorym członkiem rodziny). Ponownie był niezdolny do pracy od 29 grudnia 2010 r. do 27 stycznia 2011 r. oraz 11 do 22 kwietnia 2011 r. (podstawa zwaloryzowana). Jaki jest prawidłowy okres do zasiłku chorobowego?

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia

Krystyna Tymorek 17 czerwca 2011
Pytanie: Pracownik zachorował w okresie wypowiedzenia. Po ustaniu zatrudnienia wykorzystał 182 dni zasiłkowych. Teraz stara się o świadczenie rehabilitacyjne. Czy podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego będzie taka jak zasiłku chorobowego?
więcej »

Jak prawidłowo uzupełnić trzynastkę?

Renata Gawęcka 13 maja 2011
Pytanie: Pracownica zatrudniona była w okresie 1.08.2007 r.-7.11.2010 r. na całym etacie, a od 8.11.2010 r. pracuje na 1/2 etatu. Za 2009 rok osoba ta otrzymała 13 -stkę w kwocie 1.217,05 (otrzymała ją za pełny etat za przepracowane miesiące od stycznia-do września 2009 r; od pażdziernika -do grudnia 2009 r. chorowała i za ten okres nie dostała 13 -stki). Pracownica rozchorowała się w styczniu 2011 roku. Wiem, że do zasiłku chorobowego przyjmuję 1/12 13 -stki za 2009 rok, ale w jakiej wysokości? 
więcej »

Jak ustalać podstawę zasiłku przy przerwach w zachorowaniu nieprzekraczających 3 miesięcy?

Renata Gawęcka 11 maja 2011
Pytanie: Pracownica zatrudniona od kilku lat w naszym zakładzie w pełnym wymiarze etatu, w okresie od 29.11.2010 r. do 3.12.2010 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim (choroba zwykła), za okres tych pięciu dni wypłacono jej wynagrodzenie chorobowe. W dniu 19.01.2011 r. pracownica ta przedłożyła zwolnienie lekarskie z kodem B (ciąża), zwolnienie to trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Mój poprzednik w firmie dla celu wyliczenia zasiłku chorobowego przyjął do podstawy wynagrodzenie z okresów listopad 2009 r. - październik 2010 r. Mam poważne wątpliwości, czy nie należałoby przyjąć jednak okresu od grudnia 2009 r. do grudnia 2010 r., tym bardziej, iż w grudniu 2010 r. pracownica otrzymała roczną premię uznaniową, która w znaczny sposób zwiększyłaby kwotę wypłacanego zasiłku chorobowego. Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.
więcej »

Premie uznaniowe w podstawie świadczeń

Renata Gawęcka 9 maja 2011
Pytanie: Pracownik, zatrudniony od 15 października 2010 r., niezdolny do pracy stał się w dniu 26 kwietnia 2011 r. Oprócz  wynagrodzenia miesięcznego pracownik otrzymał premię uznaniową za IV kwartał 2010 r. i za I kwartał 2011 r. Premia za I kwartał 2011 r. została wypłacona w kwietniu 2011 r. Czy obie premie bierzemy do podstawy wyliczenia zasiłku chorobowego?
więcej »

Ubezpieczenie grupowe na życie ze środków pracodawcy a podstawa wymiaru zasiłków

Renata Gawęcka 4 maja 2011
Pytanie: Nasza firma co miesiąc opłaca za pracowników część składki na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników. Wartość faktycznie opłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie na życie pracowników stanowi ich przychód w miesiącu, w którym składki zostaną opłacone przez zakład pracy i w tej kwocie podlega oskładkowaniu oraz opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Składnik ten wypłacany jest w stałej miesięcznej wysokości niezależnie od obecności lub nieobecności pracownika. Pracownik zachowuje prawo do tego składnika w całości zarówno w okresie pobierania wynagrodzenia za pracę, jak również w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, oraz za okres pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.Czy składki na ubezpieczenia grupowe finansowane ze środków pracodawcy, które są uwzględniane w podstawie do ubezpieczeń społecznych, należy doliczyć do podstawy wynagrodzenia za czas choroby czy też podstawy zasiłków chorobowych?Czy ten składnik (składka na ubezpieczenie grupowe finansowana ze środków pracodawcy) wypłacony pracownikowi za cały miesiąc, w sytuacji gdy przez część miesiąca przebywał on na zwolnieniu lekarskim stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  ?
więcej »

„Premia uznaniowa” za dyżur pracownika serwisu a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Renata Gawęcka 4 maja 2011
Pytanie: W naszej firmie pracownicy serwisu, poza godzinami pracy pełnią dyżury telefoniczne w domu - klienci mogą do nich zadzwonić i uzyskać rozwiązanie problemu technicznego. Za pełnienie dyżurów telefonicznych w domu serwisanci otrzymują dodatkowe wynagrodzenie obliczane przez Dyrektora Technicznego, które nazywane jest premią uznaniową. Obliczane jest w sposób następujący: za każdą godzinę dyżuru przysługuje kwota 6 zł brutto, niezależnie od ilości czy braku zgłoszeń od klientów. Za każdą skuteczną interwencję serwisową spełniającą określone wymogi serwisant otrzymuje dodatkowo 80 zł. Premia uznaniowa wypłacana jest miesięcznie za dyżury pełnione w danym miesiącu. Liczba dyżurów w miesiącu nie jest stała i nie każdy serwisant w każdym miesiącu ma dyżur. W regulaminie wynagradzania nie ma informacji czy premia ta jest pomniejszana za czas choroby, jednakże w praktyce jeśli serwisant jest chory - nie świadczy dyżuru i nie otrzymuje tej premii. Więc za czas choroby jest ona pomniejszana do zera. Premia ta dotyczy jedynie dyżurów wykonanych. Czy ta „premia uznaniowa” za dyżury wchodzi do podstawy naliczenia wynagrodzenia chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej? Pracodawca nazywa tę premię premią uznaniową, gdyż wychodzi z założenia, że za dyżury w domu nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia.
więcej »

Premie, nagrody, ekwiwalent za korzystanie z prywatnego samochodu - jak te składniki uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków?

Agnieszka Ślązak 29 kwietnia 2011
Pytanie: Mamy dwie wątpliwości dotyczące uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków wypłacanych naszym pracownikom składników wynagrodzenia. Nasi pracownicy otrzymują premie i nagrody wypłacane raz lub dwa razy w roku za szczególne osiągnięcia w pracy. Czy powinny być one przyjmowane do obliczenia podstawy wymiaru zasiłków, jeżeli obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe nie określają ich pomniejszania za okresy nieobecności usprawiedliwionej z powodu pobierania zasiłków lub przebywania na urlopie wypoczynkowym? Mamy także wątpliwość, czy miesięczny ekwiwalent za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych ponad limit 700 km, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  i jest pomniejszany o 1/22 za każdy dzień nieobecności pracownika w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, powinien być przyjmowany do obliczenia podstawy wymiaru zasiłków?
więcej »

Dodatek z funduszy europejskich a podstawa wynagrodzenia chorobowego

Grażyna Aniszewska 15 kwietnia 2011
Pytanie: Czy do podstawy naliczenia składek ujmuje się dodatek specjalny płatny z funduszu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? W związku ze zwiększeniem zakresu czynności dodatek za 2009 r. płatny był jednorazowo, a za rok 2010 i 2011 jest płatny kwartalnie. Czy poza tym dodatek ten ujmuje się do podstawy naliczenia wynagrodzenia chorobowego?
więcej »

Premia kwartalna  a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Renata Zawiślak 14 kwietnia 2011
Pytanie: Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby za miesiąc marzec 2011 r. należy wliczyć premię kwartalną należną za I kwartał 2010 r., jeżeli została wypłacona w miesiącu kwietniu 2010 r., a pracownik: w miesiącu marcu 2010 r. przebywał 17 dni na zasiłku chorobowym, zaś w miesiącu kwietniu 2010 r. przebywał 30 dni na zasiłku chorobowym?  Co z premią kwartalną (pomniejszaną o czas choroby), jak i czy wliczyć ją do podstawy świadczenia chorobowego za marzec 2011 r.?
więcej »

Premia niewypłacana za okresy pobierania zasiłku chorobowego a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski

Izabela Nowacka 8 kwietnia 2011
Pytanie: W firmie obowiązuje zasada, że w miesiącu, w którym pracownik choruje, nie otrzymuje premii uznaniowej. W związku z tym do podstawy zasiłku chorobowego wchodzą premie w pełnej wysokości. Czy przebywając na urlopie ojcowskim (który finansuje ZUS) pracownik również nie powinien otrzymywać premii za ten miesiąc, aby poprzednie premie mogły powiększyć podstawę naliczanego wynagrodzenia za urlop ojcowski? Nieobecność ta nie ma związku z chorobą, tylko - jak sama nazwa wskazuje - jest to urlop celowy.
więcej »

Czy trzeba podwyższyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Renata Zawiślak 5 kwietnia 2011
Pytanie: Zatrudniłam osobę w dniu 25.09.2010 r. W dniu 28.10.2010 r. otrzymałam od niej zwolnienie lekarskie z zaświadczeniem, że jest w 13 tygodniu ciąży i do chwili obecnej przebywa na zwolnieniu lekarskim.  Podstawą wyliczenia wymiaru zasiłku był kwota  minimalnego  wynagrodzenia za pracę w wysokości 1.317,00 zł po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Czy od 1 stycznia 2011 r. z uwagi na wzrost płacy minimalnej do wysokości 1.386,00 zł, powinnam podwyższyć podstawę  wymiaru zasiłku?
więcej »

Wyliczenie chorobowego na przełomie dwóch miesięcy

4 kwietnia 2011
Pytanie: W lutym 2010 roku pracownik chorował od 26 lutego do 1 marca 2010 r., wypłaty dokonano 25 lutego 2010 r. Dopiero w marcu dokonano wypłaty chorobowego. W marcu 2011 roku pracownik chorował 2 dni. Wiem, że do podstawy powinnam wliczyć miesiąc marzec roku ubiegłego. Czy powinnam wyliczyć do podstawy chorobowego tylko jeden dzień choroby w 2010 r. i czy dokonuję uzupełnienia jednego dnia?
więcej »

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli

Renata Zawiślak 4 kwietnia 2011
Pytanie: W styczniu 2011 roku wypłaciliśmy jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycielom za 2010 rok. Dodatek ten jest wliczany do podstawy zasiłku chorobowego, natomiast nie jest wliczany do podstawy wynagrodzenia za czas choroby. Dodatek ten jest traktowany tak jak dodatkowa nagroda roczna i wliczany do podstawy zasiłku po uzupełnieniu w wysokości 1/12. Od tego roku nauczycielom za okres ferii zimowych oraz za wakacje letnie wypłacana jest odpowiednia kwota tego dodatku. Tak więc jeżeli ktoś otrzymał w styczniu jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 rok w wysokości 600 zł., to w lipcu i w sierpniu 2011 roku zostanie im wypłacona odpowiednio 1/12 tego dodatku, jako średnia, czyli otrzymają po 50 zł. Natomiast w lutym, za ferie zimowe, została mu wypłacona kwota 23,33 zł. tj. 600/12m-cy/30 dni*14 dni. W związku z tym mam pytanie, w jaki sposób te kwoty należy uwzględniać w podstawie zasiłku chorobowego? Czy powinny być uwzględniane w miesiącu, w którym zostały wypłacone w pełnej wysokości, czy też należy je jeszcze podzielić na 12 miesięcy? Czy kwotę tę należy uzupełnić, tak jak jednorazowy dodatek uzupełniający w przypadku, gdyby nauczyciel chorował w zeszłym roku?
więcej »

Premia regulaminowa chorującego pracownika a podstawa zasiłku

Renata Gawęcka 28 marca 2011
Pytanie: Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika, który zachorował w miesiącu styczniu 2011 r. (podstawa od I-XII 2010 r.); chodzi o premię regulaminowa miesięczną za XII 2010 r., wypłaconą w styczniu 2011 r. Jeśli pracownik chorował 4 dni w styczniu, to czy należy w ogóle premię wliczać do podstawy krótkiego zwolnienia? Jak ustalić podstawę, gdy zachoruje w lutym na 20 dni (podstawa ta sama czy z premią ustaloną na nowo)? Jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu wypadku w pracy to podstawa do zasiłku z premią czy bez? Regulamin premii przewiduje, że premia jest wypłacana miesięcznie i uzależniona jest od wydajności oraz absencji pracownika: 1) wysokość premii jest proporcjonalna do czasu przepracowanego, 2) w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 5 dni pracownikowi przysługuje 50% wypracowanej premii, 3) pracownik traci prawo w danym miesiącu do premii gdy przebywa na zwolnieniu powyżej 10 dni, 4) przez zwolnienie lekarskie rozumie się wszystkie zwolnienia z wyjątkiem zwolnień będących następstwem wypadków przy pracy. Premia jest wypłacana w systemie miesięcznym, z opóźnieniem miesięcznym w stosunku do wynagrodzenia.
więcej »

Dodatek motywacyjny dla pracowników oświaty

Agnieszka Ślązak 17 marca 2011
Pytanie: Nauczycielce naszej szkoły  przyznano dodatek motywacyjny na okres pierwszego semestru od 1 września 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. Dodatek ten jest składnikiem wynagrodzenia, do którego pracownica nie zachowuje prawa za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków. Aktualnie w okresie od 28 stycznia do 20 maja pracownica jest niezdolna do pracy z powodu choroby. W związku z niezdolnością do pracy pracownicy nie przyznano dodatku motywacyjnego na drugi semestr. Czy w związku z tym powinniśmy ten dodatek wyłączyć ze świadczeń chorobowych?
więcej »

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika tymczasowego

Renata Gawęcka 24 lutego 2011
Pytanie: Jestem pracownikiem tymczasowym, osobą niepełnosprawną, aktualnie w ciąży. Pracuję na podstawie umowy o pracę na czas określony w systemie tygodniowym. Oznacza to, że   każdorazowo dostaję umowę od poniedziałku do piątku. W tym tygodniu, od 23 lutego 2011 r. mam zwolnienie lekarskie od ginekologa i będę je miała do dnia porodu. Mam przepracowane 30 dni roboczych i pracuje ok. 3 miesięcy na postawie takiej umowy. W jaki sposób ZUS naliczy mi zasiłek chorobowy?
więcej »

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po podwyżce wynagrodzenia

Renata Zawiślak 17 lutego 2011
Pytanie: Pracownik zachorował w styczniu 2011 r., poprzednie zwolnienia miał w grudniu, wrześniu i sierpniu 2010 r. Podstawę poprzednich świadczeń chorobowych miał liczoną z okresu od sierpnia 2009 r. do lipca 2010 r. We wrześniu 2010 r. pracownik dostał podwyżkę. Czy należy uwzględnić wynagrodzenie po podwyżce przy naliczaniu aktualnie wynagrodzenia z tytułu choroby?
więcej »

Wyłączenie „trzynastki” z podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Renata Gawęcka 16 lutego 2011
Pytanie: Pracownik zatrudniony jest od 20 maja 2010 r. i pobiera minimalne wynagrodzenie. W styczniu 2011 r. otrzymał dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. w wysokości 857,94 zł brutto. Po raz pierwszy przyniósł zwolnienie lekarskie za okres od 3 lutego 2011 r. do 9 lutego 2011 r. (9dni ). Podstawę wynagrodzenia chorobowego wyliczam za okres od czerwca 2010 r. do stycznia 2011 r. tj.  za 8 m-cy. Czy oprócz wynagrodzenia zasadniczego mam w podstawie uwzględnić 13-tkę? Jeżeli tak to w jakiej wysokości do każdego miesiąca wykazanego w podstawie?
więcej »

Prowizja od wyegzekwowanych wpłat z mandatów

Renata Gawęcka 15 lutego 2011
Pytanie: Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje prowizję od wyegzekwowanych wpłat od mandatów za przejazdy bez ważnego biletu. Pracownik od 11 września 2010 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim. Prowizję uwzględniono w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. Ponadto prowizja może być wypłacona  także w czasie nieobecności pracownika w pracy, jeżeli w tym czasie pasażer ureguluje należność. W przypadku, gdy należność zostanie uregulowana  w okresie choroby, czy należy wypłacić prowizję w całości obok świadczeń chorobowych?
więcej »
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.