Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Poniedziałek, 30 listopada 2015
» ZUS»Świadczenia»Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Premia wypłacona w okresie pobierania zasiłku chorobowego a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Krystyna Dąbrowska 10 września 2012
Pytanie: Koleżanka po okresie pobierania zasiłku chorobowego (ciąża) przeszła na urlop macierzyński. W trakcie pobierania zasiłku chorobowego otrzymywała dodatkowo premię. Jaka powinna być podstawa do zasiłku macierzyńskiego -  czy taka sama, jak podczas pobierania zasiłku chorobowego? Czy premia wypłacana w okresie pobierania zasiłku chorobowego  powinna stanowić podstawę zasiłku macierzyńskiego?

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przy przejęciu zakładu pracy

Elżbieta Więckowska-Meisner 1 sierpnia 2012
Pytanie: Na  początku lipca  przejęliśmy drukarnię wraz z pracownikami w trybie art.231 kp. Jeden z pracowników zachorował. W jaki sposób mam wyliczyć  podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego?
więcej »

Nagrody z zysku za ubiegłe lata w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Renata Gawęcka 18 lipca 2012
Pytanie: W kwietniu 2011 r. spółka wypłaciła nagrodę z zysku za 2010 r. Zgodnie z regulaminem do jej obliczenia przyjęto składniki wynagrodzenia za czas rzeczywiście przepracowany, wypłacone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych ujęto nagrodę w wysokości 1/12 od kwietnia 2011 do marca 2012. W maju 2012 r. spółka wypłaciła nagrodę z zysku za 2011 r. (wyliczoną według regulaminu identycznego, jak w roku ubiegłym) według składników wynagrodzenia za czas rzeczywiście przepracowany, za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. W jaki sposób nagrody z zysku za 2010 i 2011 rok powinniśmy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?
więcej »

Zaprzestanie wypłaty dodatku funkcyjnego a przeliczenie podstawy wynagrodzenia chorobowego

Renata Gawęcka 27 czerwca 2012
Pytanie:  Pracownik od 1.04.2011 r. pełnił obowiązki sekretarza w urzędzie gminy, z wynagrodzeniem zasadniczym oraz dodatkiem funkcyjnym. W okresie od 19.05.2012 r. do 14.06.2012 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Do podstawy wynagrodzenia chorobowego przyjęto wynagrodzenie za okres od maja 2011 r. do kwietnia 2012 r., wypłaconą nagrodę uznaniową oraz trzynastkę za 2011 r. Z dniem 31.05.2012 r. pracownikowi cofnięto powierzenie pełnienia obowiązków sekretarza. Pracownikowi od 1.06.2012 r. przysługuje wynagrodzenie niższe (sprzed okresu powierzenia mu obowiązków sekretarza)? Czy w związku z tym należy przeliczyć podstawę?
więcej »

Czy do podstawy zasiłku wliczać przychód z umowy terminowej, która zakończyła się przed powstaniem niezdolności do pracy

27 kwietnia 2012
Jedna z pracownic obsługi jest zatrudniona w naszej szkole na 1/2 etatu. W październiku 2011 r. zawarliśmy z nią dodatkową, krótkoterminową umowę o pracę (na okres od 07.10.2011 r. do 14.10.2011 r.), w wymiarze 1/2 etatu.
więcej »

Ustalanie okresu zasiłkowego przy przerwach w niezdolności do pracy

Renata Gawęcka 4 stycznia 2012
Pytanie: Pracownik (emeryt) przebywał na zwolnieniu lekarskim od 28 czerwca 2011  r. do 2 listopada 2011 r. Dnia 30 listopada 2011 został zwolniony i ponownie przyjęty 2 grudnia 2011 r. Pracownik od dnia 11 grudnia 2011 r. do 18 stycznia 2012 r. znów przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy poprzednie dni zwolnienia lekarskiego mają być zaliczone do „ciągłości”, tzn. do 182 dni?
więcej »

Zmiana wysokości wynagrodzenia w okresie zwolnienia lekarskiego - czy potrzebne przeliczenie podstawy zasiłku chorobowego

Renata Zawiślak 3 stycznia 2012
Pytanie: Czy należy i w jaki sposób przeliczyć podstawę do zasiłku chorobowego dla pracownicy która od 10.10.2011 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą, od dnia 1 grudnia została zmieniona jej stawka zasadnicza (miesięczna). Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stażowy oraz premie miesięczne i kwartalne.
więcej »

Podstawa wymiaru zasiłku w wyniku zaprzestania wypłaty trzynastek w 2012 r.

Renata Zawiślak 27 grudnia 2011
Pytanie: Od 2012 roku zostaje zlikwidowana w naszym zakładzie wypłata trzynastek. Oznacza to, że trzynastka za 2011 r. zostanie wypłacona po raz ostatni w 2012 r. Jak postąpić ustalając podstawę wymiaru do zasiłku chorobowego w 2012 r.? Czy doliczać 1/12 trzynastki do miesięcy z 2011 r.?
więcej »

Jak liczyć podstawę wymiaru świadczeń chorobowych, gdy premia i dodatek stażowy są aktualnie składnikami wynagrodzenia

Renata Gawęcka 29 listopada 2011
Pytanie: Do zmiany regulaminu wynagradzania w naszej firmie premia i dodatek stażowy były wypłacane w 100% obok wynagrodzenia zasadniczego. Po zmianie regulaminu stanowią części składowe pensji. Jak powinnam uwzględnić składniki takie jak: premia, dodatek stażowy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?
więcej »

Różne składniki wynagrodzenia pracownika - jak bezbłędnie obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

Renata Gawęcka 23 listopada 2011
Pytanie: Mam pytanie dotyczące podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Do tej pory były wypłacane takie składniki jak: wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek stażowy, wynagrodzenie za szkodliwe warunki pracy i wynagrodzenie za nadgodziny. Premia i dodatki stażowe nie były ujmowane w podstawie, gdyż były płacone (100%) także za okres choroby. Dnia 1 lipca 2011 r. zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego będzie wypłacane wynagrodzenie zasadnicze i dodatek wyrównawczy wyliczony  z premii, dodatku stażowego i wynagrodzenia za pracę w  szkodliwych warunkach. Istnieje zapis, że dodatek wyrównawczy przysługuje w pełnej wysokości i nie jest pomniejszany za czas choroby. Ponadto od 1 września 2011 r. była zmiana regulaminu na podstawie którego dodatek wyrównawczy został wliczony do pensji zasadniczej. Pracownik zachorował w miesiącu VIII/2011, a drugie zachorowanie nastąpiło w miesiącu IX/2011. Czy w podstawie za okres od VI/2010 do VII/2011 należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie za nadgodziny, natomiast inne składniki powinny być płacone obok w postaci dodatku wyrównawczego? Kolejne moje pytanie dotyczy podobnej sytuacji, z tym wyjątkiem, że druga choroba w zaistniała w miesiącu XII/2011. Czy do podstawy z okresu X/2010-XI/2011 trzeba wliczać dodatek wyrównawczy wypłacony w miesiącu lipcu 2011 r.?
więcej »

Przerwa między zwolnieniami lekarskimi w związku z tą samą chorobą pracownika dłuższa niż 3 miesiące - czy trzeba przeliczyć, czy ustalić na nowo podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Krystyna Dąbrowska 22 listopada 2011
Pytanie: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 12 stycznia do 27 maja 2011 r. z powodu wypadku w drodze z pracy. W dniu 31 października 2011 r. poszedł na operację, która jest związana z powyższym wypadkiem i otrzymał zwolnienie do 15 listopada 2011 r. Czy należy pracownikowi na nowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, ponieważ przerwa między zwolnieniem jest dłuższa niż trzy miesiące, czy też w związku z tym że jest to dalszy ciąg zwolnienia związanego z wypadkiem w drodze z pracy podstawy nie przeliczamy?
więcej »

Jak poprawnie dokonywać potrąceń ze świadczeń chorobowych?

Krystyna Dąbrowska 21 listopada 2011
Pytanie:  Bardzo proszę o poradę na temat możliwości dokonania potrącenia ubezpieczenia grupowego w wysokości 41 zł z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, wypadkowego w przypadku gdy pracownik pracował przez część miesiąca (wynagrodzenie minimalne). Czy ograniczenie potrącenia  będzie obowiązywało od kwoty 80% minimalnego wynagrodzenia czy można je rozbić proporcjonalnie? Czy jeżeli przez część miesiąca jest wypłacony zasiłek chorobowy  i część zasiłek macierzyński to kwota potrącenia będzie obliczana osobno dla poszczególnych zasiłków w wysokości 60% najniższej emerytury?
więcej »

Niezdolność do pracy bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego

Renata Zawiślak 5 listopada 2011
Pytanie: Pracownik przedstawił zwolnienia chorobowe i tak: 06.09.2010 - 25.03.2011 choroba w ciąży (33 + 168 dni), 26.03.2011 - 26.08.2011 zasiłek macierzyński (140 + 14 dni dod.), 27.08.2011 - 21.10.2011 choroba pracownika (56 dni) trwająca do dziś.Jak długo możemy pracownikowi wypłacać świadczenia chorobowe? Czy pracownik może przedłużyć okres pobytu w domu zwolnieniem lekarskim z tytułu opieki nad dzieckiem?
więcej »

Stary i nowy okres zasiłkowy - jakie są zasady liczenia zwolnień lekarskich?

Renata Gawęcka 28 października 2011
Pytanie: Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytułu wypadku w drodze do pracy od 12 sierpnia 2011 r. - na razie do 28  października 2011 r. W wyniku wypadku ma uszkodzone kolano, czeka na operację. Pracownik czekając na termin operacji, wróci do pracy po 28 października, jeśli lekarz medycyny pracy wyrazi na to zgodę. Jeżeli pracownik wróci do pracy po 28 października, nawet na kilka dni, to czy przerwa między zwolnieniami spowoduje, że od 1 stycznia 2012 r. pracownik będzie miał nowy okres zasiłkowy ,mimo iż nieobecność będzie związana z tym samym tytułem co obecnie? A jeśli pracownik przejdzie operację od razu, bez dnia przerwy między zwolnieniami, to, czy należy liczyć pracownikowi 182 dni od 12 sierpnia 2011 r. z przejściem tego samego okresu zasiłkowego na rok 2012?
więcej »

Wynagrodzenie za pracę i nagrody uznaniowe - jak poprawnie wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Renata Gawęcka 27 października 2011
Pytanie: Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 10 października  2011 r. do 28 października 2011 r. i ma z  tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego . Do ustalenia podstawy zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie w kwocie 3.000,- za okres od października poprzedniego roku do września  bieżącego roku oraz nagrody uznaniowe : za I kw. wypłaconą 21 kwietnia 2011 r. w kwocie 1.500 zł, za II kw. wypłaconą 22 lipca 2011 r. w kwocie 1.200 zł, za III kw. wypłaconą 12 października 2011 r. w kwocie 1.000 zł. .Nagrody uznaniowe są pomniejszane za czas choroby . Proszę o informację, jak dokładnie należy obliczyć podstawę zasiłku chorobowego.
więcej »

Jak obliczyć podstawę wymiaru świadczeń chorobowych i trzynastą pensję, gdy pracownica przez 9 miesięcy pobierała zasiłki?

Renata Zawiślak 14 października 2011
Pytanie: Od 14.09.2010-21.01.2011 r. pracownica była na zasiłku chorobowym, następnie od 26.01-28.06.2011 r. na zasiłku macierzyńskim. Pracę podjęła od 29.06.2011 r. 1) Jak wyliczyć prawidłowo chorobowe za 3 dni w października 2011r? 2) Jak wyliczyć 13-tą pensję za 2010 rok?
więcej »

Dokumentacja chorobowa pracownika

Krystyna Dąbrowska 13 października 2011
Pytanie: W naszym zakładzie jest zatrudnionych 9 osób. Jeden z pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim ponad 33 dni. Jaka jest procedura związana z wypłatą zasiłku chorobowego przez ZUS? Czy pracownik musi sam składać dokumenty wraz ze zwolnieniem lekarskim do ZUS, czy też musi to zrobić pracodawca?
więcej »

Trzynastka w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nauczyciela

Renata Zawiślak 8 września 2011
Pytanie:  Czy nauczycielom oraz pracownikom samorządowym do podstawy zasiłku chorobowego doliczamy trzynastkę wypłaconą, czy po uzupełnieniu, jeżeli pracownik długo chorował?
więcej »

Czy ZUS wypłaca pieniądze z tytułu świadczeń chorobowych na konto pracodawcy, czy pracownika?

Renata Zawiślak 12 sierpnia 2011
Pytanie: Dnia 20 czerwca uległem wypadkowi, w wyniku którego złamałem nogę. Do wypadku nie doszło w pracy (duży zakład, powyżej 100 pracowników). Nie wiem jak długo potrwa jeszcze moje leczenie. W jaki terminie otrzymam zasiłek chorobowy? Czy to prawda, że ZUS zwraca pracodawcy wypłacane mi pieniądze za okres 30 pierwszych dni zwolnienia chorobowego? Na czyje konto ZUS przeleje pieniądze - moje, czy pracodawcy? Jeśli na konto pracodawcy, czy pracodawca może  opóźniać wypłatę tych pieniędzy?
więcej »

Zasiłek wypłacony przez nieuprawnionego płatnika składek

Magdalena Jędrzejewska 9 sierpnia 2011
Pytanie: Od 1 stycznia br. po przejściu kilku osób na emeryturę  nie spełniamy warunków, żeby wypłacać pracownikom zasiłki. Niestety księgowa nie zwróciła na to uwagi i wypłaciła w lipcu zasiłek chorobowy dla jednego pracownika. Jak postąpić w tej sytuacji? Czy zwrócić się do pracownika o zwrot tego zasiłku, przekazać sprawę do ZUS i czekać na wypłatę z tej instytucji?
więcej »
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    11

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.