Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Środa, 2 grudnia 2015
» ZUS»Świadczenia»Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Informowanie pracowników o zbliżającym się upływie okresu zasiłkowego

Magdalena Skalska 28 września 2015
7391581_550963.jpg

Informowanie pracowników o zbliżajacym się...

Pytanie:  Czy obowiązkiem pracodawcy jest informowanie pracowników, że kończy im się okres zasiłkowy (182 dni) i mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne lub inne? Czy pracodawca nie ma do tego prawa, a pracownik sam powinien monitorować okres swoich zwolnień lekarskich i ewentualnych, późniejszych świadczeń?

Członek komisji traci prawo do świadczenia

Michał Culepa 22 kwietnia 2014
Pytanie:  Czy pracownik pobierający świadczenie rehabilitacyjne może być członkiem komisji wyborczej otrzymując wynagrodzenie?
więcej »

Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego pracownikowi wnioskującemu o rentę

Renata Gawęcka 28 marca 2012
Pytanie: Do 11 marca 2012 r. pracownik wykorzystał 182 dni zwolnienia lekarskiego. Następnie złożył dokumenty o przyznanie renty, a zakład pracy rozwiązał z min umowę o pracę i wystawił świadectwo pracy. Właśnie się dowiedziałam, że ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne. Czy powinniśmy wycofać świadectwo pracy i rozpocząć wypłatę świadczenia?
więcej »

Dodatek stażowy pracownika samorządowego

Renata Zawiślak 27 marca 2012
Pytanie: Czy dodatek stażowy powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego pracownika samorządowego?
więcej »

Świadczenie rehabilitacyjne po śmierci pracownika

Renata Gawęcka 19 stycznia 2012
Pytanie: 31 grudnia 2011 r. zmarł pracownik, który w chwili śmierci przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Jak postąpić w związku z wypłatą tego świadczenia. Czytałam kiedyś, że można pomniejszyć składki o wypłatę tego świadczenia. Czy nadal można tak rozliczać? Wiadomo, że ta osoba nie otrzyma tego świadczenia. Czy wypłacamy je do rąk współmałżonka?
więcej »

Okres zasiłkowy a złożenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

Renata Gawęcka 16 stycznia 2012
Pytanie: Pracownikowi, który będzie starał się o świadczenie rehabilitacyjne, w niedzielę 5 lutego 2012 r. kończy się okres 182 dni pobierania zasiłku. Czy na ten dzień powinien tez mieć wystawione zwolnienie lekarskie? Lekarz wystawił zwolnienie do dnia 4 lutego, czyli do soboty. Czy ten jeden dzień (niedziela) bez zwolnienia, może być ewentualną przeszkodą przy staraniu się o świadczenie?
więcej »

Czy zmiana wynagrodzenia w trakcie pobierania zasiłku chorobowego ma wpływ na obliczanie podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego?

Renata Gawęcka 5 października 2011
Pytanie: Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim od 13.04.2011 r. do 11.10.2011 r. Podstawą naliczenia zasiłku jest wynagrodzenie  od kwietnia 2010 r. do marca 2011 r. pomniejszone o składki w wysokości 21 593,17 zł. Pracownica po zakończeniu zwolnienia chorobowego ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące. Z dniem 01.09.2011 r. pracownica otrzymała podwyżkę wynagrodzenia. Jaką w związku z tym przyjąć podstawę do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego i jak je prawidłowo wyliczyć?
więcej »

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego pracownika, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu w drodze do pracy

Magdalena Jędrzejewska 4 lipca 2011
Pytanie: Pracownik naszego zakładu pracy uległ wypadkowi komunikacyjnemu w drodze do pracy. Za kilka tygodni kończy mu się 182-dniowy okres zasiłkowy i zamierzamy wystąpić do ZUS  z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne. Czy wysokość tego świadczenia jest 100%, tak jak w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego osoby, która miała wypadek przy pracy?
więcej »

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego

Renata Zawiślak 23 maja 2011
Pytanie:  Jeśli pracownik ma przyznanie świadczenie rehabilitacyjne od 16 maja 2011 do 12 października 2011 r., to czy wskaźnik waloryzacji podstawy świadczenia stosuję odpowiednio do każdego kwartału przyznanego świadczenia? Podstawę świadczenia waloryzuję od maja do czerwca, a następne w zależności jaki będzie wskaźnik waloryzacji?
więcej »

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem pobierającym świadczenie rehabilitacyjne?

Renata Gawęcka 30 marca 2011
Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie od 1 lutego 2010 r. W okresie od 15 lipca 2010 r. do 12 stycznia 2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim (182 dni). Od 13 stycznia  do 11 lipca br pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę? Czy informację o świadczeniu rehabilitacyjnym wpisuje się w świadectwie pracy, a jeśli tak, to w którym punkcie tego dokumentu?
więcej »

Osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym w ZUS IWA

Joanna Goliniewska 31 stycznia 2011
Pytanie: Czy osobę przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym wliczamy do IWA?
więcej »

Zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne - które świadczenie wypłacić?

Renata Zawiślak 10 grudnia 2010
Pytanie: Pracownik w dniu 21.11.2010 r. wykorzystał 182 dni zwolnienia lekarskiego, złożył dokumenty na zasiłek rehabilitacyjny - nie otrzymał jeszcze decyzji o przyznaniu, a w dniu 23.11.2010 r. dostarczył do firmy kolejne zwolnienie lekarskie od dnia 22.11.2010 do 15.12.2010 r. Naliczamy płace na koniec miesiąca. Czy w związku z tym mam naliczyć mu za zwolnienie do dnia 21.11.2010 r., a jak otrzyma zasiłek rehabilitacyjny to wyrównać mu od dnia 22.11.2010 r.? Jak to wykazać w dokumentach do ZUS? Czy zwolnienie lekarskie nie powinno być przekazane od ZUS?
więcej »

Potrącenia ze świadczenia rehabilitacyjnego pracownika na rzecz komornika

Renata Zawiślak 13 października 2010
Pytanie: Pracownik od 1 października 2010 r. przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym przez okres sześciu miesięcy. Jego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika (świadczenie niealimentacyjne) do wysokości 50%, przy czym kwota  minimalnego wynagrodzenia, (1317 zł brutto a 984,15 zł netto) jest wolna od potrąceń. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego przez okres 90 dni będzie wynosić 1652,50 zł brutto, a następnie 1377,08 zł brutto. W jakiej wysokości zakład pracy może dokonać potrącenia na rzecz komornika i jakie przepisy regulują ten problem?
więcej »

Pracujący emeryci bez części świadczeń?

Renata Zawiślak 14 września 2010
Pytanie: W jakich przypadkach i do jakich świadczeń nie mają prawa pracujący emeryt lub rencista?
więcej »

Wstrzymanie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

Renata Zawiślak 13 lipca 2010
Pytanie: Prezes jednoosobowej spółki medycznej z o. o. (jest tylko właścicielem - nie świadczy żadnych usług, firmą zarządza kierownik-lekarz) był etatowo zatrudniony w 2 instytucjach (etat + 0,5), gdzie były odprowadzane składki na wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, tak z jednego, jak i drugiego miejsca pracy. Ze spółki były odprowadzane jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uchwałą zarządu spółki Prezes otrzymywał miesięczną gratyfikację w zryczałtowanej wysokości. W roku ubiegłym Prezes zachorował. Korzystał z zasiłku chorobowego w obu firmach, gdzie odprowadzane były składki na ubezpieczenie chorobowe. Po wyczerpaniu zasiłku przeszedł na świadczenia rehabilitacyjne które były przyznane na okres 3-ch miesięcy. Wyczerpała się ochrona Prezesa i tak jedna firma, jak i druga rozwiązała umowę o pracę z dniem 12.04.2010 r.. Zostały jednak przyznane dalsze świadczenia na okres 6-ciu miesięcy. I teraz zaczęły się problemy. Decyzją ZUS dalsza wypłata świadczeń rehabilitacyjnych została wstrzymana, a Prezes otrzymał informację o potrzebie zarejestrowania się jako płatnik ZUS ze spółki z o.o. Czy to jest wymóg właściwy? Swoje uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego nabył  jako pracownik (składki odprowadzane ponad 27 lat). Z działalności gospodarczej nie ma stażu pracy do korzystania ze świadczeń. Co dalej?
więcej »

Dodatek stażowy w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

Renata Zawiślak 17 marca 2010
Pytanie: Pracownik do 7 lutego 2010 roku miał wypłacany zasiłek chorobowy (zakończył się 182-dniowy okres zasiłkowy). Od 8 lutego zostało mu przyznane świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy. Wskaźnik waloryzacji w I kwartale 2010 r. jest niższy niż 100%, więc podstawy zasiłku chorobowego nie będę waloryzować. Czy do podstawy świadczenia rehabilitacyjnego powinnam wliczać dodatek stażowy, czy płacić go obok na liście płac, tak jak podczas wypłaty zasiłku chorobowego?
więcej »

Prawo nauczyciela do świadczenia rehabilitacyjnego

Elżbieta Więckowska-Meisner 5 grudnia 2009
Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela, który nie ma prawa do urlopu na poratowanie zdrowia, ze względu na krótki staż pracy. Czy może on ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne?
więcej »

Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego przez ZUS

Elżbieta Więckowska-Meisner 23 października 2009
Pytanie: Jesteśmy małym pracodawcą i nie wypłacamy naszym pracownikom świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Naszemu pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne i będzie wypłacał go ZUS. Jakie dokumenty powinniśmy wystawić dla ZUS w celu ustalenia prawa i wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego?
więcej »

Dokumenty niezbędne do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

Elżbieta Więckowska-Meisner 14 sierpnia 2009
Pytanie: Pracownik ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne, jakie dokumenty powinniśmy wypełnić my jako pracodawca?
więcej »

Pracownik chce dłuższej wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

Elżbieta Więckowska-Meisner 29 lipca 2009
Pytanie: Lekarz orzecznik ZUS orzekł potrzebę przyznania pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego na okres 5 miesięcy, ale pracownik nie zgadza się z tym orzeczeniem, uważa że powinien dostać świadczenie na dłuższy okres. Czy w związku z tym pracodawca może podjąć wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.