Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Piątek, 27 listopada 2015
» ZUS»Świadczenia»Świadczenia wypadkowe

Świadczenia wypadkowe

Sanatorium a zwolnienie chorobowe

Emilia Derucka 8 września 2014
Pytanie:  Pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy. Od 19 marca do 1 kwietnia 2014 r. (14 dni) wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100%. Następnie, od 2 kwietnia do 18 sierpnia 2014 r. (139 dni), pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 100%. W sumie wypłaciliśmy świadczenia za 153 dni. 18 sierpnia pracownik przedstawił pismo z ZUS o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w okresie od 19 sierpnia do 11 września 2014 r. W jakiej wysokości wypłacić zasiłek za okres rehabilitacji leczniczej?

Nie było tytułu do ubezpieczeń - nie ma świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

Emilia Derucka 23 lipca 2014
Pytanie:  Zleceniobiorca (osoba do 26. roku życia, uczeń liceum) miał wypadek przy wykonywaniu zlecenia, w siedzibie firmy. Czy należy mu się zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego?
więcej »

Podstawa zasiłku chorobowego zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi w trakcie wykonywania zlecenia

Izabela Nowacka 12 września 2013
Pytanie:  Zleceniobiorca wykonywał umowę w okresie od 12 do 31 lipca 2013 r. a następnie od 1 do 31 sierpnia 2013 r., ale w dniu 3 sierpnia uległ wypadkowi w trakcie jej wykonywania. Za okres od 12 do 31 lipca osiągnął wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł brutto. Jaka powinna być podstawa do zasiłku wypadkowego i jaka kwota odliczenia: 13,71% czy 11,26% (ubezpieczenie chorobowe dobrowolne – nienaliczane).
więcej »

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy po ustaniu zatrudnienia

Krzysztof Zieliński 11 marca 2013
Pytanie: W trakcie 2-tygodniowego wypowiedzenia pracownik uległ wypadkowi w pracy. Czy w tej sytuacji płatnikiem 100% zasiłku chorobowego powinien być do końca wypowiedzenia pracodawca, a później wypłatę przejmie ZUS? Nadmieniam, że zatrudniamy 60 pracowników.
więcej »

Zasiłek z tytułu wypadku w drodze do pracy

Krystyna Dąbrowska 27 sierpnia 2012
Pytanie: Pracownik w maju 2012 r. uległ wypadkowi w drodze do pracy. Zakład wypłacił zasiłek w wysokości 100% z ubezpieczenia wypadkowego. Czy postąpił prawidłowo? Jeżeli nie, to w jaki sposób dokonać korekty listy płac i dokumentów rozliczeniowych z ZUS za miesiąc maj 2012?
więcej »

Czy na podstawie protokołu powypadkowego można wypłacić świadczenia chorobowe z tytułu wypadku przy pracy?

Renata Gawęcka 8 grudnia 2011
Pytanie: Czy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w pracy może być podstawą wypłaty zasiłku  z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100%, czy powinnam otrzymać jeszcze dodatkowe dokumenty?
więcej »

Postawa wymiaru zasiłku z tytułu wypadku przy pracy osoby, która nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Renata Gawęcka 6 grudnia 2011
Pytanie: Mamy osobę zgłoszoną z kodem 04 11 00 do ubezpieczeń społecznych (obowiązkowe składki: emerytalna, rentowa i zdrowotna, bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe). Firma płaci składkę wypadkową. Zleceniobiorca uległ wypadkowi przy pracy i przyniósł zwolnienie lekarskie za okres od 26.10.2011 r. do 14.12.2011 r. oraz protokół inspektora BHP uznający zdarzenie za wypadek. Jaką przyjąć podstawę do wypłaty zasiłku w tym przypadku?
więcej »

Świadczenia z tytułu stwierdzonej choroby zawodowej

Renata Zawiślak 14 listopada 2011
Pytanie: Pracownica pracuje przy komputerze, w 2008 i 2009 roku przeszła dwie operacje na obie ręce - stwierdzono u niej zespół cieśni nadgarstka. Czy może ona starać się o uznanie tej choroby za chorobę zawodową, co wiąże się z uzyskaniem jednorazowego odszkodowania z tego tytułu? Pracownica taką informację otrzymała od jednej z placówek ZUS. Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie?
więcej »

Wypadek komunikacyjny w drodze do pracy

Magdalena Jędrzejewska 7 września 2011
Pytanie: Pracownik naszego zakładu pracy uległ wypadkowi komunikacyjnemu w drodze do pracy. Za kilka tygodni kończy mu się 182-dniowy okres zasiłkowy i zamierzamy wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne. Czy wysokość tego świadczenia jest 100 proc., tak jak w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego osoby, która miała wypadek przy pracy?
więcej »

Wypadek przy pracy a zasiłek chorobowy z dwóch tytułów

Renata Gawęcka 15 sierpnia 2011
Pytanie: Jak wygląda wypłata świadczenia chorobowego z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli pracownik uległ wypadkowi w jednym zakładzie pracy, a jest zatrudniony jeszcze na 1/2 etatu w drugiej firmie? Czy w obu firmach otrzyma zasiłek w wysokości 100 proc.?
więcej »

Choroba w trakcie zwolnienia w związku z wypadkiem przy pracy

Renata Zawiślak 24 stycznia 2011
Pytanie: Pracownik miał wypadek w drodze do pracy; chorobowe było płatne 100%. Zwolnienie było wystawione do 14.12.2010 r. W międzyczasie (02.12.2010 r.) pracownik złamał kręgosłup i przebywa w szpitalu. Ta duga przypadłość nie jest związana z wypadkiem w drodze do pracy. Moje pytanie jest następujące: czy w przedstawionej sytuacji powinno być zapłacone chorobowe do 14.12. (100%) czy od 02.12. (70%).
więcej »

Zdrowotne następstwa wypadku przy pracy - jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

Renata Zawiślak 10 listopada 2010
Pytanie:  W dniu 26 lutego 2009 r. nasz pracownik (firma ma 19 pracowników) uległ wypadkowi przy pracy. Był z tego powody hospitalizowany przez 5 dni  i otrzymał  zasiłek z ZUS w wysokości 100%. Na karcie wypisowej ze szpitala miał zalecenie zgłosić się do poradni neurologicznej. Neurolog skierował pracownika do szpitala na przeprowadzenie badań, które pracownik odbył w dniach 19 października - 23 października 2009 r. Proszę o wyjaśnienie jakie świadczenia będą przysługiwały  pracownikowi,  jeżeli badania wykażą, że stan jego zdrowia nie jest dobry i ma to związek z przebytym wypadkiem przy pracy? Czy w sprawie ewentualnych świadczeń pracodawca powinien wystąpić do ZUS? Jakie dokumenty powinniśmy przygotować do ZUS?
więcej »

Tryb ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

Krystyna Tymorek 26 maja 2010
Pytanie: Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS, aby otrzymać odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej?
więcej »

Wypłata świadczenia chorobowego zamiast wypadkowego - jak skutecznie naprawić błąd?

Renata Zawiślak 3 lutego 2010
Pytanie: Pracownik w październiku 2008 roku dostarczył zwolnienie lekarskie. Pracownik ten jest zatrudniony na pełnym etacie w innej placówce, zaś u nas jako nauczyciel dochodzący na 0,6 etatu (umowa o pracę). W momencie dostarczenia zwolnienia lekarskiego pracownik wspomniał, że to jest wypadek przy pracy i miał on miejsce w tamtej placówce. Nie otrzymaliśmy jednak od pracownika żadnego protokołu powypadkowego,  więc wypłaciliśmy mu wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy. W styczniu 2010 roku pracownik dostarczył nam protokół powypadkowy i oświadczył, że jeżeli miał miejsce wypadek przy pracy, to zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego jest wypłacany w każdym zakładzie, w którym dana osoba jest zatrudniona. Czy postąpimy prawidłowe, jeśli dokonamy korekty wypłaty, czyli wynagrodzenie za czas choroby przekształcimy w zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, wypłacimy różnicę między 80% a 100% zasiłku i skorygujemy dokumenty?  W sumie nasz pracownik był 107 dni na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione od 17 października 2008 roku do 31 stycznia 2009 roku.
więcej »

Wypadek w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę - kto jest płatnikiem zasiłku po ustaniu zatrudnienia?

Jan Brzeziński 10 sierpnia 2009
Pytanie: W trakcie 2-tygodniowego wypowiedzenia pracownik uległ wypadkowi w pracy. Czy w tej sytuacji płatnikiem 100% zasiłku chorobowego powinien być do końca wypowiedzenia pracodawca, a później wypłatę przejmie ZUS? Nadmieniam, że zatrudniamy 60 pracowników.
więcej »

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a wysokość zasiłku

Jan Brzeziński 10 sierpnia 2009
Pytanie: Pracownik zatrudniony jest w dwóch firmach - w jednej na pełnym etacie, u nas zaś na 1/4 etatu. Osoba ta zwróciła się do nas o wypłatę zasiłku chorobowego z tytułu wypadku, któremu uległa u drugiego z pracodawców. Czy świadczenie to powinniśmy wypłacić w wysokości 100%, mimo że wypadek miał miejsce w innej firmie?
więcej »

Wypadek u obcego pracodawcy

Bogusław Lipiński 10 sierpnia 2009
Pytanie: W ramach podpisanego kontraktu nasi pracownicy wykonują remont hali produkcyjnej u naszego kontrahenta znajdującej się w innej miejscowości. Otrzymaliśmy informację, że jedna z pracujących tam osób uległa wypadkowi podczas prac. Kto powinien w tej sytuacji przeprowadzić postępowanie powypadkowe - my jako pracodawca, czy też pracodawca, na terenie  którego wykonywana była praca? Nadmieniam, że - z uwagi na odległość miejsca wypadku od naszej siedziby - konieczność prowadzenia takiego postępowania byłaby dla nas dość kłopotliwa.
więcej »

Zasiłek dla zleceniobiorcy na podstawie karty wypadku

Jan Brzeziński 10 sierpnia 2009
Pytanie: Z uwagi na to, że nie jesteśmy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych przekazaliśmy do ZUS zwolnienie lekarskie, zaświadczenie ZUS Z-3 oraz protokół uznający wypadek, jakiemu uległ zatrudniony przez nas zleceniobiorca za wypadek przy pracy. Aktualnie otrzymaliśmy informację z ZUS, że zamiast protokołu wymagana jest karta wypadku. Dlaczego, skoro dotychczas ZUS wypłacał świadczenia wypadkowe naszym pracownikom na podstawie protokołu powypadkowego?
więcej »

ZUS ZLA a informacja o wypadku

Krystian Wilski 10 sierpnia 2009
Pytanie: Jak rozpoznać na zwolnieniu lekarskim, że pracownik zgłosił wypadek przy pracy?
więcej »

Prawo do świadczeń wypadkowych przy zadłużeniu wobec ZUS

Barbara Zabieglińska 28 lipca 2009
Pytanie: Przedsiębiorca uległ wypadkowi podczas wykonywaniu działalności gospodarczej, z której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Ma w ZUS zadłużenie. Czy w takiej sytuacji otrzyma  zasiłek?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.