Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Czwartek, 26 listopada 2015
» ZUS»Składki»Zasady podlegania ubezpieczeniom»Pozostali ubezpieczeni

Pozostali ubezpieczeni

Składki od ryczałtu wypłacanego społecznemu inspektorowi pracy

Barbara Zabieglińska 5 sierpnia 2010
Pytanie: Od 1 sierpnia powierzyliśmy pracownikowi obowiązki społecznego inspektora pracy na okres 4 lat. Za pełnioną funkcję pracownikowi temu przyznano roczny ryczałt, płatny co miesiąc w równej wysokości. Czy taki ryczałt powinien zostać oskładkowany?

Rezygnacja z ubezpieczenia w Polsce przy przeniesieniu do innego kraju UE - zgłoszenie do ZUS

Renata Zawiślak 9 lipca 2010
Pytanie:  Prowadzę pozarolniczą działalność. Zamierzam przenieść się do Austrii, gdzie byłbym ubezpieczony. Czy wystarczy zgłoszenie w gminie zawieszenia działalności gospodarczej? Czy powinienem zgłosić w ZUS fakt rezygnacji z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?
więcej »

Składki od wynagrodzenia członka rady nadzorczej

Grażyna Aniszewska 29 czerwca 2010
Pytanie:  Pracownik zatrudniony został na podstawie umowy o pracę do 30 września 2010 r. Z dniem 17 czerwca 2010 r. powołano go uchwałą Walnego Zgromadzenia na członka rady nadzorczej. Czy od wynagrodzenia z rady nadzorczej powinniśmy potrącać składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
więcej »

Jak opłacać składki za obywatela czeskiego - prezesa spółki zatrudnionego na etacie w Polsce?

Barbara Zabieglińska 18 maja 2010
Pytanie: Zatrudniamy na stanowisku prezesa obywatela czeskiego na umowę o pracę na 1/2 etatu. Od początku naliczamy mu wszystkie składki - czy postępujemy prawidłowo? Czy do ubezpieczenia może zostać zgłoszona w Polsce również jego rodzina?
więcej »

Czy składki ubezpieczeniowe za wspólników można opłacać z konta bankowego spółki jawnej?

Joanna Goliniewska 12 marca 2010
Pytanie: Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Składki ZUS będą traktowane jako koszt. Czy składki można zapłacić z konta firmowego czy trzeba uczynić to z konta wspólnika?
więcej »

Spółka zalega z opłacaniem składek za swego prezesa

Renata Zawiślak 2 marca 2010
Pytanie: Jestem prezesem zarządu spółki i jednocześnie jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Spółka od kilku lat nie płaci za mnie składek, natomiast składa comiesięczne deklaracje. Ostatnio nie robi tego od roku. Moje pytanie brzmi, czy jestem objęty ubezpieczeniem społecznym. W ostatnim czasie wystąpiłem do Sądu Pracy o zaległe wynagrodzenie i Sąd zasądził mi dochodzone pozwem kwoty. Spółka prowadzi egzekucję swoich należności i powinna je wyegzekwować w kwocie pokrywającej powstałe zadłużenie. Jaki wówczas będzie mój status?
więcej »

Jakie składki należy opłacać za zatrudnioną zakonnicę?

Grażyna Aniszewska 22 lutego 2010
Pytanie:  Czy za zakonnicę pracującą w szkole na etacie odprowadza się takie same składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jak za zwykłego pracownika? Czy zakonnica zatrudniona w szkole,  która korzysta z jednego dnia urlopu bezpłatnego musi za ten dzień opłacić sobie sama składki ubezpieczeniowe?
więcej »

Składki od wynagrodzenia członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Barbara Zabieglińska 8 października 2009
Pytanie: Osoba pełni funkcję członka zarządu w spółdzielni mieszkaniowej z wyboru, bez umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe, z którego potrąca podatek dochodowy pomniejszony o 111,25 zł. Nie opłaca z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie osoba ta wykonuje w tej samej spółdzielni czynności głównego księgowego na podstawie umowy zlecenia. Od umowy zlecenia odprowadzane są składki ubezpieczeniowe i składka zdrowotna. Czy od wynagrodzenia ryczałtowego za pełnienie funkcji członka zarządu na pewno nie odprowadza się składek ZUS ? Czy dodatkowe  wynagrodzenie ryczałtowe tytułem nagrody dla tegoż członka zarządu  również nie podlega oskładkowaniu?
więcej »

Potwierdzenie statusu studenta

Michał Jarosik 14 września 2009
Pytanie: Czy przy podpisywaniu umowy zlecenie, mogę poprosić studenta o ksero dokumentu potwierdzającego jego status studenta? np. legitymację studencką, oświadczenie, że jest studentem , czy może coś innego?
więcej »

Zakończenie działalności gospodarczej a kontynuacja  ubezpieczeń społecznych

Anna Michalska 8 września 2009
Pytanie: Od czasu, gdy matka przedsiębiorcy uległa wypadkowi samochodowemu i wymaga stałej opieki zrezygnował on z prowadzenia działalności gospodarczej. Zamierza wystąpić z wnioskiem o kontynuowanie dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, najlepiej z okresem wstecznym tj. od następnego miesiąca po zakończeniu prowadzenia firmy. Czy jest to możliwe, jeśli od zakończenia działalności minęło kilka miesięcy?
więcej »

Pracownik likwiduje działalność gospodarczą - czy może kontynuować ubezpieczenia społeczne?

Anna Michalska 8 września 2009
Pytanie: W związku z podjęciem przez pracownika zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełny etat, zamierza on zlikwidować prowadzoną od ponad 5 lat pozarolniczą działalność gospodarczą. Czy istnieje jednak możliwość kontynuowania odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe?
więcej »

Opóźnienie w opłacaniu składek a prawo do dobrowolnych ubezpieczeń

Anna Michalska 8 września 2009
Pytanie: Pomimo definitywnego zakończenia prowadzenia własnej działalności gospodarczej przedsiębiorca pozostał w ubezpieczeniach społecznych, z których opłaca jedynie składkę emerytalną i rentową. Okazjonalnie wykonuje również czynności z tytułu umowy o dzieło. Czy opóźnienie w opłacaniu składek spowoduje utratę prawa do dobrowolnych ubezpieczeń?
więcej »

Kontrakt menedżerski a składki

Barbara Zabieglińska 7 września 2009
Pytanie: Nasza firma zamierza podpisać kontrakt menedżerski z pracownikiem obcego przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie będzie to umowa zlecenia. Ponieważ jest to pierwsza tego typu umowa, prosimy o wyjaśnienie kwestii ubezpieczeń społecznych związanych z takim kontraktem.
więcej »

Opieka nad chorym ojcem - czy opiekun może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych?

Anna Michalska 7 września 2009
Pytanie: Od zakończenia studiów córka naszego byłego pracownika długo nie mogła znaleźć żadnej pracy, a teraz musi opiekować się ciężko schorowanym ojcem po zawale serca (pobierającym zasiłek pielęgnacyjny). Czy  w tej sytuacji może ona zgłosić się do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych? Jeśli tak, to od jakiej podstawy należy odprowadzać składki?
więcej »

Nieopłacenie składek w terminie przez właściciela firmy - co z prawem do zasiłku

Ewa Nowacka 3 września 2009
Pytanie: Właściciel firmy w czerwcu zachorował.  Za ten miesiąc zostały wysłane do ZUS błędne deklaracje. ZUS nakazał zrobić korekty i dopłacić składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze. Czy związku z tym ZUS mógł mu odmówić prawa do wypłaty zasiłku chorobowego?
więcej »

Decyzja ZUS w sprawie niepodlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu - do którego sądu należy się odwołać

Magdalena Jędrzejewska 3 września 2009
Pytanie: Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Kilka miesięcy temu zachorowała i wystąpiła do ZUS o zasiłek chorobowy. Wówczas okazało się, że, zdaniem ZUS, od kilu miesięcy nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ nie zapłaciła w terminie składek. W tej sprawie otrzymała dwie decyzje, od których wniosła odwołania do sądu. Dlaczego od jednej decyzji osoba ta musiała odwołać się do sądu okręgowego, a od drugiej do sądu rejonowego? Czy takie działanie ZUS było prawidłowe?
więcej »

Urlop bezpłatny - czy należy opłacać składki

Michał Jarosik 26 sierpnia 2009
Pytanie: Czy za pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym w wymiarze pełnego miesiąca należy odprowadzić składki na ZUS, a jeśli tak, to jakie? Jak taka sytuacja wygląda w przypadku urlopu bezpłatnego przekraczającego miesiąc?
więcej »

Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej - składki na ubezpieczenia społeczne

Michał Jarosik 26 sierpnia 2009
Pytanie: Wojewódzki Inspektorat transportu Samochodowego ma prawo do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na doradców i/lub doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego otrzymują za to dodatkowe wynagrodzenie. Członkami komisji mogą być pracownicy inspektoratu lub zewnętrzni eksperci. Czy od uzyskiwanych przez członków komisji wynagrodzeń powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne?
więcej »

Stare spółki cywilne a zgłaszanie wspólników

Joanna Goliniewska 18 czerwca 2009
Pytanie: Czy nowe zasady zgłaszania wspólników spółek cywilnych dotyczą tylko spółek założonych od 01 stycznia 2009 r.? Co należy zrobić w przypadku spółek zgłoszonych przed rokiem 2009 i rozliczających się na starych zasadach?
więcej »

Przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek przez prezesa firmy

Joanna Goliniewska 3 listopada 2009
Pytanie: Prezes firmy do października 2009 r. włącznie zarobił kwotę 84 185 zł., z tym, że wypłacona została mu nagroda jubileuszowa w wysokości 16 960 zł., która nie podlegała składce emerytalnej. Czy w jego przypadku mam nadal naliczać składki emerytalne, czy przekroczył już kwotę graniczną?
więcej »
(Wersja archiwalna)
  1  2  3 

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.