Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Niedziela, 29 listopada 2015
» ZUS»Emerytury i renty»Postępowanie emerytalno-rentowe

Postępowanie emerytalno-rentowe

Czy umowę zlecenia można wliczyć do stażu emerytalnego?

Renata Zawiślak 10 stycznia 2011
Pytanie: Czy okres pracy objęty umową zleceniem, od której naliczane są i odprowadzane do ZUS składki emerytalno-rentowe wlicza się do okresów zatrudnienia przy ustalaniu prawa do emerytury i w jakim wymiarze? Czy warunkiem zaliczenia okresu zatrudnienia wynikającego z w/w umowy jest podstawa, od której nalicza się składki - co najmniej  minimalne wynagrodzenie?

Opieka nad cudzym dzieckiem a prawo do  przeliczenia emerytury

Renata Zawiślak 14 września 2010
Pytanie:  Jestem na emeryturze od 5 lat (rok urodzenia 1945). Od 1 września 2008 roku pracuję jako pomoc domowa (pilnuję dziecko). Czy po przepracowaniu 30 miesięcy tj. w kwietniu 2011 roku będę mogła ubiegać się o przeliczenie na nowo mojej emerytury?
więcej »

Jak poprawnie odwołać się od decyzji o odebraniu uprawnień do renty?

Renata Zawiślak 13 września 2010
Pytanie:  Kilka dni temu otrzymałem decyzję z ZUS o odebraniu mi uprawnień do renty. Jak powinienem skutecznie odwołać się od tej decyzji? Czy jest wzór odwołania z którego mógłbym skorzystać?
więcej »

Kiedy do stażu emerytalnego można doliczyć okresy pracy po zwolnieniu ze służby mundurowej?

Renata Zawiślak 31 sierpnia 2010
Pytanie:  W latach 1990-2006 pełniłem służbę w służbie więziennej. Przeszedłem w 2006 r. na pełną emeryturę mundurową (75% uposażenia). W okresie pełnienia służby pracowałem dodatkowo w niepełnym wymiarze czasu pracy  jako pracownik cywilny (nauczyciel). Od tego dochodu była odprowadzona składka emerytalno-rentowa, a wynagrodzenie za pracę cywilną nie wchodziło do ustalenia wysokości emerytury mundurowej. Obecnie jako emeryt mundurowy nadal pracuję w niepełnym wymiarze czasu pracy jako nauczyciel i odprowadzana jest składka emerytalno - rentowa do ZUS. Kiedy w 2016 roku uzyskam powszechny wiek emerytalny (65 lat) będę miał ponad 25 lat pracy na stanowisku nauczyciela, zakładając, że do tego roku będę nadal pracował jako nauczyciel. Czy z tego tytułu będę mógł wtedy ubiegać się o dodatkową emeryturę z ZUS-u, albo dodatek do emerytury mundurowej?
więcej »

Waloryzacja składek funkcjonariuszy służby więziennej

Grażyna Aniszewska 10 sierpnia 2010
Pytanie: Czy u osób będących funkcjonariuszami (SW) przyjętymi i zwolnionymi ze służby w tym samym roku (2008), za których przekazano składki na ubezpieczenie  emerytalne i rentowe również w 2008 roku, istnieje wymóg waloryzacji tych składek wskaźnikiem za 2009 rok?
więcej »

Pracownik nabywa prawo do wcześniejszej emerytury - jak ZUS obliczy jej wysokość?

Renata Zawiślak 30 lipca 2010
Pytanie:  Dnia 17.08.2010 r. nasz pracownik ukończy 60 lat i nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury z art.184 ustawy o emeryturach (praca w szczególnych warunkach). Obecnie jest zatrudniony na podstawie umowy pracę. Czy pracownik może złożyć dokumenty o obliczenie emerytury po 17.08.2010 i pracować dalej? Jakie dokumenty są potrzebne?)Czy jeśli odejdzie na emeryturę za 2 lata cały czas pracując to emerytura będzie naliczana wg zasad obowiązujących dla niego w roku 2010 (30% wg starej zasady i 70% wg nowej) czy wg zasad obowiązujących w 2012 roku? Czyli czy liczy się czas nabycia praw czy moment odejścia? Czy pracując dłużej np. o 2 lata (do 62 roku ży6cia) ma szanse na wyższy wymiar emerytury?
więcej »

Emerytura wcześniejsza, pomostowa, pełna dla nauczycieli - jakie warunki trzeba spełnić?

Renata Zawiślak 23 lipca 2010
Pytanie:  Kiedy i na jakich  zasadach  nauczyciel może przejść  na wcześniejszą lub pomostową  emeryturę, a kiedy na pełną  emeryturę ?
więcej »

Pobieranie emerytury wcześniejszej bez pracy zarobkowej a możliwość przeliczenia emerytury powszechnej

Gabriela Zgajewska 21 lipca 2010
Pytanie: Czy kobieta, która w wieku 55 lat przeszła na emeryturę, z chwilą osiągnięcia 60 lat (w 2009 r.) może złożyć do ZUS wniosek o ponowne przeliczenie emerytury mimo, iż nie pracowała od czasu pobierania świadczenia? Czy ZUS dokonuje ponowne przeliczenie emerytury w takim przypadku?
więcej »

Przeliczenie renty bez wskazania zarobków z 5 lat

Mikołaj Stankiewicz 14 lipca 2010
Pytanie:  ZUS przyznał naszej byłej pracownicy prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w grudniu 1992 r. Do obliczenia wskaźnika wysokości wynagrodzenia wybrano zarobki z 3 kolejnych lat kalendarzowych, tj. lata 1989, 1990, 1991. Ustalony wskaźnik wyniósł 117,93%. ZUS odmówił byłej pracownicy uwzględnienia w podstawie wymiaru zarobków z dodatkowego zatrudnienia wykonywanego w latach 1987 - 1991. Czy obecnie ma ona szansę na przeliczenie podstawy wymiaru renty?
więcej »

Kiedy ZUS uwzględni nową kwotę bazową do obliczenia części socjalnej emerytury?

Renata Zawiślak 25 czerwca 2010
Pytanie:  Nasz pracownik w 2006 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę, dalej pracuje i pobiera świadczenie emerytalne. W tym roku w maju skończył 60 lat. Czy pracownikowi ZUS przeliczy emeryturę z nową kwotą bazową? Czy dokona tego  tylko w części socjalnej?
więcej »

Odprawa rentowa dla spadkobierców zmarłego pracownika

Renata Zawiślak 23 czerwca 2010
Pytanie:  Zwolniliśmy pracownika z dniem 15 sierpnia 2007 r. na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 kp. Od 16 sierpnia 2007 r., z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy, ZUS przyznał świadczenie rentowe. Zgodnie z art. 921 kp, pracownik powinien otrzymać świadczenie rentowe w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia w związku z przejściem na rentę. Nie wypłaciliśmy go, ponieważ w międzyczasie osoba zmarła i w związku z tym decyzję rentową ZUS nie wydał na zmarłą osobę, lecz wystawił decyzję o przyznaniu renty rodzinnej na żonę. Środki pieniężne zostały przekazane na jej konto. Do dnia dzisiejszego nie wypłaciliśmy odprawy rentowej z uwagi na fakt, że nie uzyskaliśmy orzeczenia sądu o nabyciu spadku. Chcemy wypłacić odprawę z odsetkami - od kiedy powinniśmy je naliczyć? Czy musimy posiadać orzeczenie sądu o nabyciu spadku?
więcej »

Praca w szczególnych warunkach a okresy równorzędne

Jan Frydrych 26 maja 2010
Pytanie: Kompletuję wniosek o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach z art.184 ustawy emerytalnej. Pracownik wykonywał w okresie do 31 grudnia 1998 r. pracę w szczególnych warunkach wymienioną w wykazie A przez 12 lat. Czy do okresów pracy w szczególnych warunkach można uwzględnić okresy równorzędne z pracą na kolei?
więcej »

Kiedy okres służby wojskowej zalicza się do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Renata Zawiślak 24 maja 2010
Pytanie:  Nasz pracownik przed powołaniem do zasadniczej służby wojskowej pracował jako ślusarz Nie wykonywał pracy w szczególnych lub o szczególnym charakterze. W wojsku uzyskał uprawnienia kierowcy samochodów ciężarowych i po powrocie do naszego zakładu wykonywał pracę jako kierowca ciężarówek. Czy okres służby wojskowej zalicza się do stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym, jako okres pracy w szczególnym charakterze?
więcej »

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru emerytury

Renata Zawiślak 24 maja 2010
Pytanie:  Pracownica od 1 września 2008 r. pobiera emeryturę a od 10 września 2008 r. jest zatrudniona w naszej spółce na podstawie umowy o pracę. Czy  będzie ona  mogła przeliczyć emeryturę od nowej kwoty bazowej? 
więcej »

Czy w dniu złożenia wniosku o wcześniejszą emeryturę można pozostawać w zatrudnieniu?

Renata Zawiślak 17 maja 2010
Pytanie:  Czy decyzja ZUS odmawiająca przyznania emerytury jest zgodna z prawem w następującej sytuacji: Pracownica spełnia wymagania do otrzymania emerytury z art. 184 ustawy emerytalnej tj. na 31.12.1998 r. ma wymagany okres składowy + nieskładkowy powyżej 20 lat, w tym w szczególnych warunkach 17 lat. 55 lat ukończyła w 2009 roku. Umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą rozwiązała z dniem 15 marca 2010 roku. Ponownie nawiązała stosunek pracy z tym samym pracodawcą 18 marca br. Wniosek o przyznanie emerytury złożyła w ZUS w dniu 30 marca 2010 r. ZUS odmówił twierdząc, że nie rozwiązała stosunku pracy. ZUS twierdzi, że w dniu złożenia wniosku nie powinna pozostawać w zatrudnieniu. Czy słusznie?       
więcej »

Wystąpienie, na wniosek ubezpieczonego, z otwartego funduszu emerytalnego

Gabriela Zgajewska 14 kwietnia 2010
Pytanie: Mam odprowadzane składki emerytalno-rentowe do Funduszu Emerytalnego Złota Jesień. Mam 47 lat, składki do tego funduszu odprowadzane są od 4 lat. Chciałam zrezygnować z tego Funduszu i odprowadzać całe składki wyłącznie do ZUS. W ZUS uzyskałam informację, że nie mogę sama podjąć takiej decyzji, lecz musi na to wyrazić zgodę ww. fundusz. Czy to prawda, że sama nie mogę decydować o tym, gdzie chciałabym odprowadzać moje składki emerytalno-rentowe tylko dlatego, że kiedyś podjęłam błędną decyzję o odprowadzaniu części składek do funduszu emerytalnego? Co mogę w tej sprawie zrobić?
więcej »

Jak prawidłowo wypełnić druk ZUS Rp-7?

Renata Zawiślak 7 kwietnia 2010
Pytanie:  Była pracownica ( ur. w 1956 r. ) od 24 lat mieszka we Francji.  Wcześniej przez 11 lat była pracownikiem w naszym zakładzie. Obecnie była pracownica zwróciła się do nas  o ZUS Rp-7. Co powinnam obowiązkowo wpisać w tym druku?
więcej »

Czy kwota zasiłku chorobowego jest przychodem pracownika pobierającego świadczenie przedemerytalne?

Jan Frydrych 25 marca 2010
Pytanie: Nasz pracownik pobiera świadczenie przedemerytalne. Czy w zaświadczeniu o wysokości przychodu uzyskanego przez pracownika w roku rozliczeniowym 2009/2010 należy uwzględnić jako przychód pobrany  zasiłek chorobowy? 
więcej »

Tryb odwołania się od decyzji ZUS w sprawie ustalenia wysokości emerytury

Gabriela Zgajewska 17 marca 2010
Pytanie: ZUS wydał decyzję o wysokości mojej emerytury. Całkowicie się z nią nie zgadzam. Czy jest jakaś podstawa do zakwestionowania tej decyzji, jaka? Na jakie przepisy się powołać, żeby odwołać się od tej decyzji? Naliczona emerytura jest rażąco niska, mając na uwadze moje ostatnie zarobki.
więcej »

Czy można przeliczyć emeryturę z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej?

Renata Zawiślak 3 marca 2010
Pytanie:  Nasza była pracownica od 1990 r. przebywająca na rencie, a następnie na wcześniejszej emeryturze z tytułu opieki nad dzieckiem szczególnej troski, nabyła prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu ukończenia przed 2009 r. 55 lat i 30 lat pracy. Będąc na emeryturze dorabiała na część etatu. Czy może ubiegać się o przyznanie emerytury z wyliczeniem wg nowej bazowej, zarówno w części socjalnej, jak i za staż, czy tylko w części socjalnej? Do wyliczenia dotychczasowego świadczenia było brane wynagrodzenie tylko z 3 lat. Obecnie chce wziąć z 20 lat, ale obejmowałoby też okres sprzed emerytury wcześniejszej. Czy może tak zrobić? Współczynnik byłby nieznacznie niższy, ale sama emerytura wyliczona wg nowej bazowej wyższa.
więcej »
  1  2  3  4  5    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.