Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Czwartek, 26 listopada 2015
» ZUS»Dokumentacja ZUS»Dokumentacja emerytalno-rentowa

Dokumentacja emerytalno-rentowa

W informacji o przychodach emeryta-zleceniobiorcy należy uwzględnić przychód z każdej z zawartych umów

Renata Zawiślak 24 stycznia 2013
Pytanie:  Zatrudniamy emeryta na podstawie dwóch umów zlecenia. Składki ZUS płacimy od pierwszej z nich (zgodnie ze wskazaniem emeryta-zleceniobiorcy). Czy w informacji rocznej o przychodach emeryta musimy podawać do ZUS przychody z drugiej umowy, od której nie są opłacane składki?

Zaświadczenie R-7 poświadcza okres pracy w zakładzie karnym

Renata Gawęcka 17 grudnia 2012
Pytanie:  Czy zaświadczenie R-7 z zakładu karnego (praca w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 29 marca 1972 r. do 9 sierpnia 1974 r.) można traktować jak świadectwo pracy i zaliczyć ten okres do stażu pracy?
więcej »

Czy w zaświadczeniu ZUS Rp-7 należy ponownie wymienić okresy wykazane uprzednio dla ustalenia kapitału początkowego?

Renata Gawęcka 5 września 2012
Pytanie:  Wszystkim pracownikom wystawiliśmy ZUS Rp-7 do naliczenia kapitału początkowego. Obecnie kilku pracowników przechodzi na emeryturę. Czy tym pracownikom należy wystawić Rp-7 tylko za dalsze lata pracy, czy również powtórzyć te lata, które już były wykazane w Rp-7 do kapitału?
więcej »

Potwierdzanie okresu pracy w warunkach szczególnych u pracodawców, którzy stosują tzw. resortowe wykazy prac

Renata Gawęcka 8 sierpnia 2012
Pytanie:  Pracownik urodzony w 1952 r. chciałby skorzystać z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Od grudnia 1983 r. zatrudniony jest. na stanowisku kierowcy operatora śmieciarki (obsługuje samochód ciężarowy pow. 3,5 tony). Praca wykonywana przez pracownika znajduje się w wykazie A, dział IX, pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 1983 r. (prace przy wywozie nieczystości stałych). Czy określając rodzaj pracy w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi mogę powoływać się wyłącznie na to rozporządzenie, czy także określać je zgodnie z wykazami stanowisk zawartymi w odpowiednich zarządzeniach resortowych?
więcej »

Czy należy uwzględniać świadectwa rekompensacyjne w drukach Rp-7?

27 lipca 2012
Pytanie:  Powierzono mi przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) dla naszych pracowników, którzy w tym roku będą przechodzić na emeryturę. Mam wątpliwość co do uwzględniania świadectw rekompensacyjnych. Naszym pracownikom przysługiwały  świadectwa rekompensacyjne z tytułu niepodwyższania płac w sferze budżetowej za okres od lipca 1991 r. do czerwca 1992 r. Czy w drukach Rp-7 mogę wykazywać wartość tych świadectw i w jaki sposób powinnam je przeliczać?
więcej »

Premie na podstawie dokumentacji zastępczej

2 lipca 2012
Pytanie:  Pracownica złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pracuje u nas przez 15 lat jako sprzedawca. Niestety nie posiadamy dokumentacji finansowej za lata 1988-1994. Wystawiliśmy zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na podstawie akt osobowych pracownika, tj. umowy o pracę. Z treści umowy wynika, że jest stała kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo w umowie znajduje się wpis, że pracownica, w zależności od wyników sprzedaży, otrzyma premię uznaniową w wysokości 15% od nadwyżki sprzedaży. Jak to należy uwzględnić?
więcej »

Likwidacja zakładu pracy a wystawienie ZUS Rp-7

10 maja 2012
Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową w stanie likwidacji. Likwidacja nastąpi z dniem 30 września 2012 r. Czy likwidowany zakład pracy powinien wystawić ZUS Rp-7 zwalnianym pracownikom?
więcej »

ZUS Rp-7 wystawiany przez następcę prawnego

Krystyna Dąbrowska 19 marca 2012
Pytanie:  Pracownik był zatrudniony w naszym zakładzie od 1975 do 2000 roku. Ze względu na chorobę przeszedł na rentę. Teraz wystąpił do ZUS o emeryturę. W okresie zatrudnienia było kilka reorganizacji zakładu pracy na podstawie ustaw reformujących administrację. Czy w druku ZUS Rp-7 należy wpisać, że pracownik był zatrudniony w okresie od 1975 do 2000 roku, a jako następcę prawnego -  zakład ostatniej reorganizacji sprzed 1989 r.?
więcej »

Zaświadczenie o wysokości przychodu emeryta

23 lutego 2012
Pytanie:  Czy  jest obowiązek wystawiania zaświadczeń emerytom, którzy posiadają pełny wiek emerytalny (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni) i przekazywania do ZUS informacji o uzyskanych przez nich dochodach za 2011 rok?
więcej »

Dodatkowe przychody emerytowanego wojskowego

Renata Gawęcka 16 lutego 2012
Pytanie:  Czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie o przychodach dla emerytowanego wojskowego, świadczącego pracę na podstawie umowy zlecenia?
więcej »

Wydanie emerytowi amerykańskiemu polskiej legitymacji emeryta

Magdalena Jędrzejewska 29 grudnia 2011
Pytanie:  Zatrudniliśmy emeryta, który pobiera świadczenie ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce przepracował kilkanaście lat, ale nie ukończył jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i nie ma polskiej emerytury. Jesteśmy firmą prowadzącą szeroką działalność socjalną i na pracujących u nas emerytów i rencistów uzyskujemy różne zniżki po okazaniu legitymacji emeryta (rencisty). W przypadku pracownika emeryta amerykańskiego ZUS odmówił wydania legitymacji. Czy istotnie nasz pracownik nie może dostać tego dokumentu?
więcej »

Pracownik stara się o emeryturę - jaki komplet dokumentów trzeba złożyć w ZUS?

Renata Gawęcka 11 sierpnia 2011
Pytanie:  Od niedawna pracuję w dużej firmie. We wrześniu kilku pracowników będzie odchodziło na emeryturę. Ponieważ do tej pory nie kompletowałam dokumentów emerytalnych, bardzo proszę o informację, jakie mam obowiązki w tej mierze i co należy wysłać do ZUS.
więcej »

Liczba stanowisk w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pkt IX pole 02 ZUS DRA

Michał Jarosik 8 sierpnia 2011
Pytanie:  Mam wątpliwości jak wypełnić druk deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w następującej sytuacji. Zakład pracy zatrudnia m.in. 2 pracowników(każdego z nich na cały etat), którzy wykonują pracę  jako kierowcy autobusów. Jest to praca w szczególnym charakterze i od wynagrodzeń tych pracowników odprowadzamy składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wypełniając DRA, w pkt IX w polu 01 (Liczba pracowników, za których opłacana jest składka na FEP) wpisuję 2, zaś w polu 02 (liczba stanowisk w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wpisuję 2. Na szkoleniu  dowiedziałam się, że liczba stanowisk w naszym przypadku to 1. Pytałam we właściwym miejscowo oddziale ZUS  i powiedziano mi, że jednak liczba stanowisk  pracy to 2. Kto ma rację?
więcej »

Przychód z umowy o dzieło w zaświadczeniu ZUS Rp-7

Renata Gawęcka 1 sierpnia 2011
Pytanie:  Pracownik odchodzi na emeryturę. Czy ujmować oskładkowane umowy o dzieło tego pracownika z lat 1999-2010 w druku ZUS Rp-7?
więcej »

Kiedy przychód z umowy zlecenia wykazywać z ZUS Rp-7

Renata Gawęcka 25 lipca 2011
Pytanie:  Pracownik był zatrudniony w naszej firmie (sp. z o.o.) w latach 1997-2003 a później kilka razy na umowę zlecenie. Obecnie stara się o rentę. Jakie dokumenty musi wypełnić pracodawca, czy w Rp-7 umieszcza się przychód z umowy zlecenia i w jakiej kolumnie?
więcej »

Jak bezbłędnie wypełnić druk ZUS Rp-7 dla nauczyciela?

Renata Gawęcka 15 lipca 2011
Pytanie:  Mam pytania odnośnie wypełnienia dokumentu Rp7 dla nauczyciela:w jakich latach dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli był oskładkowany?w trakcie choroby pracownika(nauczciel) dodatek za wysługę lat, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski za okres choroby jest nieoskładkowany więc czy kwoty tych składników wynagrodzenia przypadające na okres choroby ujmuję na dokumencie Rp7?gdzie mogę znaleźć informację o składnikach wynagrodzeniach oskładkowanych i nieoskładkowanych  z lat 1970-2011?
więcej »

Ile może zarobić osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne?

Renata Gawęcka 25 maja 2011
Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą. W najbliższym czasie chciałbym zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne. Jaką kwotę wynagrodzenia powinna ta osoba otrzymywać, aby pobierane przez nią świadczenie nie uległo zmniejszeniu?
więcej »

Jak wypełnić druk ZUS Rp-7, gdy pracownik w przeszłości przekroczył trzydziestokrotność?

Renata Gawęcka 17 maja 2011
Pytanie:  Jak prawidłowo wypełnić druk ZUS Rp-7  pracownikowi, który przekroczył limit 30-krotności w pażdzierniku 2000 r., tj. kwotę 54.780 zł? Pracownik ten w 2000 r. uzyskał  dochód roczny w kwocie 56.454,05 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze -6.761 zł, nagrody -880 zł. Za grudzień 2000 r., w styczniu 2001 r. wypłaciliśmy pracownikowi deputat opałowy i  wynagrodzenie w kwocie 6362,95 zł. Trzynastkę - 5307 zł za  2000 r. wypłaciliśmy w lutym 2001r., czyli łącznie pracownik ten otrzymał 75.756 zł.
więcej »

Zaświadczenie emeryta: uwzględnianie przychodu w zależności od okresu, za który został uzyskany

Renata Gawęcka 28 lutego 2011
Pytanie:  Wystawiam zaświadczenie do ZUS o przychodach emeryta osiągniętych w 2010 roku. W przychodach, z którego roku należy wykazać: 1) wynagrodzenie należne za miesiąc grudzień 2010 r., a wypłacone 10 stycznia 2011 r.; 2) premie za rok 2009 wypłaconą  w lutym 2010 r.; 3) premie za rok 2010 wypłaconą w lutym 2011 r.?
więcej »

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w ZUS Rp-7

Renata Gawęcka 22 lutego 2011
Pytanie:  Pracownikowi wygasła umowa, pozostał niewykorzystany urlop. W ostatnim dniu pracy wypłaciliśmy mu ekwiwalent za ten niewykorzystany urlop. Wypłacona kwota podlegała oskładkowaniu i opodatkowaniu. Czy powinnam tą kwotę doliczyć do sum ujętych w kol. 2, 3 a może w 4. ZUS Rp-7? Według mojej wiedzy, powinnam ująć ją w kol. 3 tego druku. Czy mam rację?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.