Wyszukiwarka

Liczba znalezionych wyników: 355


Premia miesięczna wypłacana w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni oraz premia kwartalna a sposób obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Pytanie:  Jak, w myśl nowych zasad, policzyć wynagrodzenie za czas urlopu w następującym przypadku: urlop wypoczynkowy od 7 do 19 czerwca 2010 r., okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. Pracownik otrzymuje: wynagrodzenie zasadnicze 5.000 zł (pełen etat), premię miesięczną, kwartalną, które ulegają zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby, zgodnie z zapisem regulaminu wynagradzania. Premia miesięczna za kwiecień wypłacona w maju 1.500 zł (ilość godzin przepracowanych w maju - 184), premia za marzec wypłacona w kwietniu 1.000 zł (5 dni zwolnienia lekarskiego i 5 dni urlopu wypoczynkowego w marcu, ilość godzin przepracowanych w kwietniu 176), premia za luty wypłacona w marcu 0 zł (ilość godzin przepracowanych w marcu 120), premia styczniowa wypłacona w lutym 2.000 zł (ilość godzin przepracowanych w lutym 112), premia grudniowa wypłacona w styczniu 1.500 zł (ilość godzin przepracowanych w styczniu 168), premia uznaniowa kwartalna wypłacona w kwietniu 3.000 zł (za I kwartał 2010 r.).
Premia regulaminowa chorującego pracownika a podstawa zasiłku

Pytanie:  Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika, który zachorował w miesiącu styczniu 2011 r. (podstawa od I-XII 2010 r.); chodzi o premię regulaminowa miesięczną za XII 2010 r., wypłaconą w styczniu 2011 r. Jeśli pracownik chorował 4 dni w styczniu, to czy należy w ogóle premię wliczać do podstawy krótkiego zwolnienia? Jak ustalić podstawę, gdy zachoruje w lutym na 20 dni (podstawa ta sama czy z premią ustaloną na nowo)? Jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu wypadku w pracy to podstawa do zasiłku z premią czy bez? Regulamin premii przewiduje, że premia jest wypłacana miesięcznie i uzależniona jest od wydajności oraz absencji pracownika: 1) wysokość premii jest proporcjonalna do czasu przepracowanego, 2) w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 5 dni pracownikowi przysługuje 50% wypracowanej premii, 3) pracownik traci prawo w danym miesiącu do premii gdy przebywa na zwolnieniu powyżej 10 dni, 4) przez zwolnienie lekarskie rozumie się wszystkie zwolnienia z wyjątkiem zwolnień będących następstwem wypadków przy pracy. Premia jest wypłacana w systemie miesięcznym, z opóźnieniem miesięcznym w stosunku do wynagrodzenia."Premia uznaniowa" za dyżur pracownika serwisu a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Pytanie:  W naszej firmie pracownicy serwisu, poza godzinami pracy pełnią dyżury telefoniczne w domu - klienci mogą do nich zadzwonić i uzyskać rozwiązanie problemu technicznego. Za pełnienie dyżurów telefonicznych w domu serwisanci otrzymują dodatkowe wynagrodzenie obliczane przez Dyrektora Technicznego, które nazywane jest premią uznaniową. Obliczane jest w sposób następujący: za każdą godzinę dyżuru przysługuje kwota 6 zł brutto, niezależnie od ilości czy braku zgłoszeń od klientów. Za każdą skuteczną interwencję serwisową spełniającą określone wymogi serwisant otrzymuje dodatkowo 80 zł. Premia uznaniowa wypłacana jest miesięcznie za dyżury pełnione w danym miesiącu. Liczba dyżurów w miesiącu nie jest stała i nie każdy serwisant w każdym miesiącu ma dyżur. W regulaminie wynagradzania nie ma informacji czy premia ta jest pomniejszana za czas choroby, jednakże w praktyce jeśli serwisant jest chory - nie świadczy dyżuru i nie otrzymuje tej premii. Więc za czas choroby jest ona pomniejszana do zera. Premia ta dotyczy jedynie dyżurów wykonanych. Czy ta „premia uznaniowa” za dyżury wchodzi do podstawy naliczenia wynagrodzenia chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej? Pracodawca nazywa tę premię premią uznaniową, gdyż wychodzi z założenia, że za dyżury w domu nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia.
Copyright © 2007-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel