Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Piątek, 27 listopada 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Obliczanie wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych - jak uwzględniać składniki wynagrodzenia

Izabela Nowacka 17 marca 2015
Pytanie:  Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (zgodnie z regulaminem wynagradzania). Czy do wyliczenia wynagrodzenia za 1 godzinę nadliczbową sumuje się wszystkie składki wynagrodzenia, tj. płacę zasadniczą, dodatek stażowy, premię regulaminową, dodatek specjalny itp., czy powinno się uwzględnić jedynie wynagrodzenie zasadnicze? Czy do wyliczenia dodatku za godziny nadliczbowe można uwzględnić składniki wynagrodzenia takie jak przy wynagrodzeniu za nadgodziny jeśli ujmie się tą zasadę w regulaminie wynagradzania?

Jak zrekompensować godziny nadliczbowe powstałe w trakcie wyjazdowego szkolenia

Joanna Kaleta 13 marca 2015
Pytanie:  Kierowca pracuje w podstawowym systemie czasu pracy - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15:00. Dostał polecenie wyjazdu na 2-dniowe szkolenie. Wyjechał samochodem służbowym w środę o godz. 5:00 i dotarł na miejsce o godz. 9:00. Od godz. 12:00 do godz.19:00 przebywał na szkoleniu, następnego dnia przebywał na szkoleniu od 10:00 do 19:00 i o godz. 19:30 wyruszył w podróż powrotną. Na miejsce dotarł o godz. 24:00. Następnego dnia dostał dzień wolny, gdyż nie minęło 8 godzin od chwili powrotu z delegacji do rozpoczęcia pracy. Proszę o wyliczenie godzin pracy w środę i czwartek. Czy prawidłowo udzielono wolnego dnia i czy za 2 godziny w środę od godz. 5:00 do 7:00 można dać wolne czy należy za te godziny zapłacić?
więcej »

Premie wynikowe a podstawa wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

Izabela Nowacka 14 sierpnia 2014
Pytanie:  Czy wyliczając normalne wynagrodzenie przysługujące za pracę w godzinach nadliczbowych należy wliczyć premię motywacyjną wypłacaną za zrealizowanie zaplanowanych na dany miesiąc wskaźników, m.in.: zużycia energii elektrycznej na tonę produkcji, ilości produkcji, uzyskania zaplanowanych wskaźników jakości itp.? Brak realizacji tych wskaźników na z góry określonym poziomie powoduje brak prawa pracownika do premii, bądź jej niższy procent. W danym miesiącu:- pracownicy zatrudnieni w jednostkach produkcyjnych, które nie zrealizowały wskaźników na zaplanowanym poziomie nie uzyskują prawa do premii motywacyjnej,- pracownicy zatrudnieni w jednostkach produkcyjnych, które zrealizowały zaplanowane wskaźniki na niższym poziomie uzyskują prawo do premii w wysokości odpowiednio: 10 lub 20%,- pracownicy zatrudnieni w jednostkach produkcyjnych, które wykonały w 100% zaplanowane wskaźniki uzyskują prawo do premii w wysokości 30%.Naszym zdaniem zasady przyznawania premii motywacyjnej w firmie nadają jej charakter premii wynikowej, w związku z czym nie wliczamy jej do podstawy naliczenia tzw. normalnego wynagrodzenia. Czy postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie?
więcej »

Naruszenie doby pracowniczej uprawnia do dodatku

Joanna Kaleta 9 kwietnia 2014
Pytanie:  Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy, pracuje w podstawowym systemie czasu pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. We wtorek, ze względu na potrzebę wyjazdu służbowego, polecono mu przyjść do pracy wcześniej i świadczył w tym dniu pracę od godziny 6:00 do 14:00. Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie? Czy należy wypłacić pracownikowi dodatek 50% za naruszenie doby pracowniczej (pomiędzy 6:00 a 7:00 – praca w poprzedniej dobie pracowniczej)?
więcej »

Rozliczenie za odbierane godziny nadliczbowe

Michał Culepa 18 października 2012
Pytanie: Kierowca zatrudniony w jednostce samorządowej w sierpniu przepracował 4 godziny nadliczbowe. Następnie wystąpił z wnioskiem o czas wolny w wymiarze 4 godzin w październiku. Czy w związku z tym powinien otrzymać normalne wynagrodzenie za nadgodziny w sierpniu a w październiku - wynagrodzenie pomniejszone o te 4 godziny? Czy też nie płacimy w sierpniu a w październiku wypłacamy pełne wynagrodzenie pomimo niewypracowania wszystkich godzin w związku z odbiorem czasu wolnego?
więcej »

Odbierając czas wolny za nadgodziny w kolejnym miesiącu pracownik nie może na tym stracić

10 października 2012
Pytanie:  Proszę o informację, jak należy prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika, w przypadku gdy pracownik chce odebrać czas wolny za nadgodziny. Pracownik miał we wrześniu 3 godziny nadliczbowe. Czy pracownikowi przysługuje wyłącznie czas wolny (płatny) czy należy mu wypłacić również normalne wynagrodzenie za te 3 godziny? Czy na wniosek pracownika, złożony we wrześniu, możemy wyrazić zgodę na odbiór nadgodzin w październiku? Jeżeli tak, jak przy stałym wynagrodzeniu należy te nadgodziny rozliczyć we wrześniu, a jak w październiku? Chcielibyśmy pracownikowi zapłacić za nadgodziny - czy w takiej sytuacji pracownikowi należy się wynagrodzenie 2.000 zł oraz normalne wynagrodzenie za 3 godziny z dodatkiem 50%?
więcej »

Odpracowanie zwolnienia od pracy w porze nocnej - czy należy płacić wynagrodzenie za pracę nocną?

Joanna Kaleta 12 lipca 2012
Pytanie: Pracownik poprosił o przepustkę na 4 godziny. Jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin. Pracownik jest zobowiązany te godziny odpracować. Czy po przepracowaniu 8 godzin może je odpracować i czy nie będą one traktowane, jako nadgodziny? Czy musi przyjść do pracy w innym dniu wolnym dla niego od pracy? Jeśli pracownik rozpocznie pracę o 14.00 i poprosi o przepustkę od 15.00 do 16.00 i miałby ją odpracować od 22.00 do 23.00 to rozumiem, że musiałbym mu zapłacić dodatek za pracę w godzinach nocnych? Czy w takim razie ma sens udzielanie takich zwolnień, bo żadna ze stron nie będzie chciała stracić pieniędzy?
więcej »

Premia a podstawa obliczenia wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe

Izabela Nowacka 21 grudnia 2011
Pytanie: Mam wyliczyć pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe za lata 2005-2008. Wynagrodzenie pracownika to płaca zasadnicza, dodatek za godziny nocne oraz od 2007 r. premia uznaniowa. Czy wyliczając wynagrodzenie za godziny nadliczbowe mam brać pod uwagę również premię?
więcej »

Obliczanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych pracownika w zagranicznej podróży służbowej nagradzanego stawka akordową

Izabela Nowacka 8 listopada 2011
Pytanie: Jak należy zapłacić pracownikowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat (8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku)? Oprócz wynagrodzenia akordowego pracownik otrzymuje co miesiąc premię uznaniową. Pracownik wyjechał na delegację do Norwegii. Za granicą pracował dłużej niż obowiązujący go czas pracy w Polsce. Jaka jest podstawa wynagrodzenia za 8 godzin przepracowanych za granicą, skoro zwykle jest wynagradzany z tytułu akordu? Jaki dodatek przysługuje za godziny nadliczbowe oraz jaka jest podstawa tych nadgodzin? Godziny przepracowane w poszczególnych dniach w delegacji: 29 września: 10 godzin, 30 września: 12 godzin, 1 październik: 10 godzin, 3 październik: 10 godzin, 4 październik: 12 godzin, 5 październik: 12 godzin, 6 październik: 10 godzin, 7 październik: 11 godzin, 8 październik: 14 godzin, 10 październik: 10 godzin, 11 październik: 12 godzin, 12 październik: 16 godzin.
więcej »

Rekompensata za przedłużony czas służby strażaka a podatek dochodowy i składka zdrowotna

Izabela Nowacka 8 kwietnia 2011
Pytanie: Artykuł 2 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej stworzył podstawę prawną do wypłaty rekompensaty pieniężnej strażakowi za przedłużony czas służby. Termin wypłaty to 31 marca 2011 r. Czy od tej rekompensaty należy pobrać podatek dochodowy i składkę zdrowotną?
więcej »

8-godzinna praca w wolną sobotę a sposób obliczania wynagrodzenia za nadgodziny wraz z dodatkiem

Izabela Nowacka 27 maja 2010
Pytanie: Pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. W kwietniu 2010 r. wyjątkowo pracował w sobotę w godzinach od 7.00 do 15.00. Nie chcemy oddawać mu wolnego za godziny nadliczbowe, wobec tego zastanawiamy się jak poprawnie obliczyć wynagrodzenie za ten czas, jeśli za kwiecień otrzyma następujące składniki pensji: płaca zasadnicza - 1.317 zł, premia - 90 zł, deputat pracowniczy - 35,70 zł. Czy w tej sytuacji będzie przysługiwał pracownikowi dodatek w wysokości 50% czy 100%? Proszę o obliczenie przysługującego wynagrodzenia.
więcej »

Regulaminowe zapisy dotyczące premii i dodatku stażowego a sposób uwzględniania tych składników przy obliczaniu wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny

Izabela Nowacka 26 maja 2010
Pytanie: Pracownik świadczy pracę w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Dniem wolnym od pracy jest sobota. Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową 10 zł brutto. Przysługuje mu miesięczny dodatek stażowy w wysokości 5% z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przysługuje mu również premia, np. 25% od stawki zasadniczej za prawidłowo i terminowo wykonane zadania produkcyjne. W regulaminie wynagradzania jest zapis, że premia przysługuje za czas faktycznie przepracowany, z pominięciem czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych. Pracownik przepracował w kwietniu 2010 r. 168 godzin nominalnych oraz w poniedziałek 26 kwietnia przepracował 12 zamiast 8 godzin (nie była to praca w porze nocnej) - doszło do przekroczenia normy dobowej i pracownikowi należy się wynagrodzenie i dodatek 50% za 4 godziny pracy. Wynagrodzenie za kwiecień obliczyliśmy następująco: 168 godzin x 10 zł = 1.680 zł (płaca zasadnicza); 4 godziny x 10 zł = 40 zł (wynagrodzenie za nadgodziny); 4 godziny x 10 zł x 50% = 20 zł (dodatek za nadgodziny) plus premia za normalny czas pracy (25%), czyli 420 zł oraz dodatek stażowy 5% z 1.317 zł - 65,85 zł. Naszym zdaniem nie należy się premia od nadgodzin, bo jest to wyraźnie napisane w regulaminie, jak również dodatek stażowy, ponieważ istnieje wyraźny zapis w regulaminie, że jest to składnik w stałej kwocie niezależnej od godzin pracy. Czy powyższe obliczenia są prawidłowe?
więcej »

Sposób obliczania wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym

Izabela Nowacka 27 kwietnia 2010
Pytanie: Bardzo proszę o prawidłowe wyjaśnienie i wyliczenia dotyczące nadgodzin na podanym przykładzie. Jakie należy się wynagrodzenie, a jakie dodatki za nadgodziny i czy została przekroczona średniotygodniową norma czasu pracy. Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące. Stawka godzinowa wynosi 9 zł. W styczniu 2010 r. pracownik otrzymał: płacę zasadniczą - 1.080 zł, premię uznaniową - 470 zł, dodatek stażowy - 209,25 zł, dodatek brygadzistowski - 108 zł, zasiłek chorobowy (za 5 dni) - 422,95 zł, ryczałt serw. awarie - 200 zł, ryczałt za soboty - 240 zł. Jakie składniki powinny wejść do wyliczenia wynagrodzenia za nadgodziny, a jakie do dodatku? W lutym 2010 r. pracownik przepracował 160 godzin + 14 nadgodzin, w marcu 2010 r. przepracował 160 godzin (+ 4 dni urlopu) + 24 nadgodzin.
więcej »

Obliczanie dodatku za pracę w dobowych godzinach nadliczbowych dla pracownika wynagradzanego stawką akordową

Izabela Nowacka 15 marca 2010
Pytanie:  W związku ze zwiększoną potrzebą produkcji szef firmy wydał zarządzenie, w związku z którym przez najbliższe 2 tygodnie pracownicy produkcyjni będą pracować zamiast 8 godzin dziennie po 10 godzin. Jaki wówczas należy się im dodatek za nadgodziny (50%, czy 100%), jeśli praca wykonywana jest od poniedziałku do piątku, a obowiązującą normą czasu pracy jest 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu? Jak obliczyć wymiar dodatku, jeśli pracownicy są zatrudnieni w systemie akordowym?
więcej »

Rekompensata dniem wolnym pracy w niedzielę a obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę w niedzielę

Emilia Wawrzyszczuk 17 stycznia 2010
Pytanie: Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. W niedzielę przepracował dodatkowo 2 godziny. W rekompensacie otrzyma inny, cały 8-godzinny dzień wolny. Zatem nie ma tu mowy o żadnym dodatku do wynagrodzenia. Ale czy należy pracownikowi wypłacić jeszcze normalne wynagrodzenie za 2 godziny pracy, zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy? Czy powyższy przykład tak samo należy potraktować, gdy pracownik przepracował 2 godziny w dniu dodatkowo wolnym od pracy (w sobotę)?
więcej »

Obowiązek wypłaty pracownikom wyrównania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych do 100% a możliwość zaliczenia wypłaconych wcześniej premii na poczet tych należności

Katarzyna Pietruszyńska 25 listopada 2009
Pytanie:  Spółka zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Zgodnie z przepisami nie ma regulaminu, wydano jedynie obwieszczenie dot. czasu pracy. Inspekcja Pracy w czasie kontroli stwierdziła, że niektórym pracownikom nieprawidłowo wypłacano dodatki za godziny nadliczbowe (zamiast 100% wypłacano 50%). O ile nie kwestionujemy prawa pracowników do 100%, a nie 50% dodatków, to jednak zastanawiamy się, czy w sytuacji, gdy Spółka niejako dobrowolnie (bo nie obowiązuje żaden regulamin ani zapisy w umowach o pracę) wypłacała premie, znacznie przewyższające kwotę niewypłaconych dodatków, ma prawne możliwości do zaliczenia kwot premii na poczet niewypłaconych świadczeń. Zaznaczamy przy tym, że kontrola PIP jest kontrolą rutynową i nie została przeprowadzona po interwencji pracowników. Pracownicy nie zgłaszają żadnych pretensji, gdyż obiektywnie rzecz ujmując otrzymywali znacznie większe uposażenie powiększone o kwotę premii niż to, które wynika z wypłacania 100% dodatków. Z kolei pracodawca zastanawia się nad ograniczeniem kwot wypłacanych dotychczas premii zarówno miesięcznej, jak i rocznej, co w sumie może doprowadzić do obniżenia wynagrodzeń. Czy pracodawca ma w ww. sytuacji prawne możliwości zaliczenia kwoty premii na poczet wyrównania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy w świetle ww. sytuacji pracodawca ma prawo do zawarcia z pracownikami porozumienia na temat tego, iż wypłacana premia miesięczna stanowi rekompensatę za niewypłacone dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych (a dokładniej wyrównania z 50% do 100%)?
więcej »

Sposób obliczania wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe dobowe i średniotygodniowe w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym

Izabela Nowacka 26 października 2009
Pytanie: Pytanie dotyczy sposobu obliczenia stawki godzinowej do naliczenia wynagrodzenia za nieoddane nadgodziny i dyżur. Kierowca ma stawkę miesięczną 1.500 zł brutto, pracuje w 3-miesiecznym okresie rozliczeniowym. W każdym z tych okresów wystąpiła praca w nadgodzinach oraz czas dyżuru płatnego 100% (art. 9 pkt 5 ustawy o czasie pracy kierowców). Nadgodziny i dyżur postanowiono oddać jako czas wolny w kolejnych miesiącach tego okresu, ale w efekcie nie udało się tego oddać, jest koniec okresu i chcę wypłacić zaległe wynagrodzenie. Podsumowując cały okres rozliczeniowy pozostało mi nieoddanych nadgodzin: » ze stycznia - 5 x 50%, i 5 x dyżur 100%, » z lutego - 10 x 50%, i 5 x dyżur 100%, » z marca jest 5 x 50%, i 5 x dyżur 100%. Jaką stawkę mam przyjąć do wypłacenia wynagrodzenia za te składniki - osobną dla każdego miesiąca i odpowiednio przeliczyć godziny z konkretnych miesięcy, czy wyliczyć średnią dla całego okresu i przeliczyć wszystko wg średniej stawki godzinowej, a może wg stawki z ostatniego miesiąca jako składniki wypłacone z wypłatą za marzec? Podobnie z normą średniotygodniową: czy wyliczamy wg stawki średniej z całego okresu, czy wg stawki godzinowej z marca (koniec okresu)? I dodatki za nieoddane niedziele i święta - czy wg stawki z danego miesiąca, kiedy wystąpiła praca w niedzielę, czy wg stawki średniej z całego okresu rozliczeniowego?
więcej »

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę w 6. dniu tygodnia

Tomasz Wardach 26 października 2009
Pytanie: Czy w związku z wprowadzeniem w firmie 12-miesiecznego okresu rozliczeniowego czasu pracy wynagrodzenie za pracę w wolne soboty wypłaca się w miesiącu przepracowanym, czy w miesiącu udzielania za przepracowaną sobotę dnia wolnego, określonego w zarządzeniu przez pracodawcę?
więcej »

Sposób obliczania wysokości odsetek ustawowych od zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Bartosz Miszewski 9 marca 2009
Pytanie: Po kontroli PIP otrzymaliśmy zalecenie wypłacenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe za 3 lata wstecz. Jak prawidłowo wyliczyć odsetki od tych wynagrodzeń?
więcej »

Obliczanie wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w soboty i niedziele

Izabela Nowacka 8 grudnia 2008
Pytanie: Pracownik pracował w listopadzie 2008 r. 2 soboty po 4 godziny i 2 niedziele po 3 godziny. Jego wynagrodzenie zasadnicze to 1.800 zł oraz premia 200 zł. W jakiej wysokości pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za listopad? Za przepracowane nadgodziny pracodawca nie udziela dni wolnych.
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.