Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Środa, 4 marca 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Odprawy

Odprawy

Odprawa emerytalno-rentowa

Termin wypłaty odprawy pracownicy szkoły przechodzącej na emeryturę

Izabela Nowacka 19 grudnia 2014
Pytanie:  Pracownica zatrudniona w szkole podstawowej na stanowisku kucharki w 30 grudnia 2014 r. rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną - czy w dniu rozwiązania stosunku pracy, czy dopiero po okazaniu przez pracownicę decyzji przyznania emerytury?
więcej »

Wypłata odprawy osobie uprawnionej do renty socjalnej

Izabela Nowacka 17 września 2014
Pytanie:  Czy pracownikowi odchodzącemu na rentę socjalną (ponieważ całkowita niezdolność do pracy powstała w dzieciństwie) należy wypłacić odprawę?
więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron a prawo do odprawy rentowej

Renata Zawiślak 30 lipca 2013
Pytanie:  Czy pracownikowi który rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron z zamiarem przejścia na rentę, przysługuje odprawa rentowa? Pracownik nie chce przedłożyć żadnych dokumentów poświadczających przyznanie renty.
więcej »

Odprawa emerytalna także po wyroku sądowym  

Michał Culepa 22 lutego 2013
Pytanie: Czy pracownikowi, który w maju 2012 r. zwolnił się z pracy za porozumieniem stron należy obecnie wypłacić odprawę emerytalną? Pracownik po rezygnacji z zatrudnienia otrzymał z ZUS decyzję odmawiającą mu prawa do świadczenia z powodu nie spełnienia wszystkich wymogów. Następnie dochodził prawa do emerytury na drodze sądowej i dopiero w lutym 2013 r. otrzymał pozytywną decyzję. Proszę o wskazówkę, jak w takiej sytuacji postąpić.
więcej »

Ustawa kominowa ogranicza wypłatę świadczeń dodatkowych

Pytanie: Ustawa o pracownikach samorządowych określa wysokość odprawy emerytalnej na poziomie sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Czy kwota wyliczona w oparciu o ten przepis podlega ograniczeniom "ustawy kominowej"...
więcej »

Odprawy z tytułu zwolnień

Pracownik, który otrzymał odprawę może nabyć do niej prawo z innego tytułu

Izabela Nowacka 27 czerwca 2014
Pytanie:  Z pracownicą rozwiązany został stosunek pracy z uwagi na likwidację komórki wewnętrznej. Pracownica przed upływem okresu wypowiedzenia zachorowała i przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego przeszła na świadczenie rehabilitacyjne a następnie na rentę. Pracodawca wypłacił jej należną odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. W zakładzie pracy (jednostka budżetowa – wojsko) pracownik, z którym rozwiązany został stosunek pracy w związku z przejściem na rentę, otrzymuje odprawę. Czy osoba ta jednak może ubiegać się dodatkowo od byłego pracodawcy o wypłacenie odprawy rentowej, mimo że stosunek pracy ustał z przyczyn niedotyczących pracownika?
więcej »

Pracownik zwalniany z przyczyn organizacyjnych otrzyma odprawę

Marta Szostak 25 kwietnia 2014
Pytanie:  Zakład zatrudnia powyżej 20 pracowników. W związku z likwidacją stanowiska pracy na skutek restrukturyzacji działu księgowości i nową strukturą organizacyjną firmy, pracodawca rozwiązał z pracownikiem za wypowiedzeniem umowę o pracę. Czy w związku z takim zwolnieniem należy się odprawa? Jaki powinien być zapis w świadectwie pracy w pkt 3a oraz wskazana podstawa prawna?
więcej »

Stan zatrudnienia decyduje o odprawie z tytułu likwidacji stanowiska pracy

Michał Culepa 29 sierpnia 2013
Pytanie:  Proszę o informację, czy fakt otrzymania odprawy bądź odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy przez zwalnianego pracownika jest uzależniony od ilości zatrudnionych pracowników na etacie w danej firmie? Jeżeli tak, to na jaki dzień?
więcej »

Zmiana trybu rozwiązania umowy nie zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy zwalnianemu pracownikowi

Pytanie: Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony ze skutkiem na 30 kwietnia 2013 roku (3-miesięczny okres wypowiedzenia). Powodem rozwiązania umowy jest likwidacja jego stanowiska pracy...
więcej »

Likwidacja lub przekształcenie placówki - kiedy należy wypłacić odprawę zwalnianym pracownikom

Agnieszka Kosiarz 17 lipca 2012
Pytanie:  Jesteśmy pracownikami Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. W bieżącym roku mamy ostatni nabór do kolegium. Do 30 września 2015 r. kolegium ma zostać zlikwidowane, chyba że w międzyczasie zostanie przekształcone i powstanie nowa placówka. Jak powinien przebiegać proces zwalniania pracowników (w tym również nauczycieli) przy likwidacji szkoły, a jak przy przekształcaniu placówki? Czy w obydwóch przypadkach będzie należała się odprawa?
więcej »

Odprawa pośmiertna i inne

Obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej po objęciu pracownika ubezpieczeniem grupowym

Magdalena Skalska 15 lipca 2013
Pytanie:  Czy pracodawca ma obowiązek wypłacania odprawy pośmiertnej w sytuacji, gdy w firmie pracownicy zostali objęci dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym? Pracownikowi, który zdecyduje się przystąpić do tego ubezpieczenia potrącane są miesięczne składki z wypłacanego mu wynagrodzenia.
więcej »

Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika powołanego do odbycia wojskowej służby przygotowawczej

Katarzyna Wrońska-Zblewska 8 maja 2013
Pytanie:  Nasz pracownik otrzymał powołanie do odbycia służby przygotowawczej na okres 4 miesięcy. Pismo w tej sprawie dostaliśmy z WKU. Jakie uprawnienia pracownicze przysługują mu w tym czasie? Czy mamy wypłacić odprawę w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia obliczonego wg zasad określonych dla ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?
więcej »

Zmiana pracodawcy na podstawie porozumienia stron a wysokość odprawy pośmiertnej

Pytanie: Zmarł pracownik, który przepracował u nas 8 lat. Do naszej firmy przeszedł z innej firmy w ramach porozumienia stron. Łączny jego staż wynosił 16 lat. Czy w tej sytuacji żonie zmarłego...
więcej »

Obliczanie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Izabela Nowacka 29 grudnia 2011
Pytanie: Pracownik zatrudniony w naszej firmie do 26 listopada 2011 r. podlega zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia przez 12 miesięcy na podstawie umowy o zakazie konkurencji. Zgodnie z zapisem w umowie „w zamian za realizację zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej pracodawca zapłaci pracownikowi odszkodowanie w wysokości 1/4 wynagrodzenia z ostatniego miesiąca przed rozwiązaniem stosunku pracy w ratach płatnych miesięcznie z góry do 15. każdego miesiąca”. Za jaki miesiąc należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie przy obliczaniu wysokości odszkodowania, skoro w ostatnim miesiącu zatrudnienia, tj. listopadzie 2011 r., pracownik pracował 3 dni, a pozostały okres (do 26 listopada 2011 r.) przebywał na urlopie wypoczynkowym?
więcej »

Śmierć pracownika w okresie urlopu bezpłatnego a obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej

Michał Culepa 20 lipca 2011
Pytanie: Pracownik wystąpił o urlop bezpłatny na 2 miesiące. W tym czasie będzie pracował za granicą w szczególnie trudnych warunkach. Czy rodzinie pracownika przysługuje odprawa pośmiertna w przypadku śmierci pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?
więcej »

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.