Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Sobota, 28 listopada 2015
» Płace»Podatki»Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu

Odnawianie uprawnień do wykonywania pracy a koszty pracodawcy

26 marca 2013
Pytanie: Moja firma zatrudnia spawaczy. Muszą oni co 2 lata odnawiać uprawnienia zawodowe. Czy koszt odnowienia posiadanych uprawnień jest kosztem pracodawcy? Czy można zobligować pracownika do zwrotu tych kosztów umową w sprawie podnoszenia kwalifikacji?

Badania lekarskie wspólników – czy wydatki z tego tytułu można zaliczyć do kosztów spółki

2 października 2012
Pytanie: Koszt opieki medycznej pracowników jest kosztem uzyskania w całości. Medycyna pracy i profilaktyka jest obowiązkiem pracodawcy. Pozostałe leczenie (jak określa to placówka medyczna „indywidualne”) jest elementem wynagrodzenia...
więcej »

Częściowo odpłatne świadczenie dla pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński a koszty uzyskania przychodu

Izabela Nowacka 29 lutego 2012
Pytanie:  Pracownica przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego otrzymywała świadczenie pracownicze częściowo odpłatne. Część płatna przez pracodawcę stanowi jej przychód. Czy w takim przypadku należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości tego świadczenia (100 zł), mimo że pracownica przebywała na zasiłku macierzyńskim?
więcej »

Koszty uzyskania przychodów, gdy pracownik tylko przez część tygodnia zamieszkuje w innej miejscowości niż siedziba pracodawcy

Barbara Tomaszewska 6 lutego 2012
Pytanie:  Pracownik jest zameldowany poza miejscowością, w której mieści się siedziba pracodawcy. W tej samej miejscowości mieszka jedynie od poniedziałku do czwartku. W piątek na weekend wraca do miejsca zameldowania. W jakiej wysokości odliczyć koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy - normalnej czy podwyższonej?
więcej »

Dojazdy pracownika do pracy z innej miejscowości a możliwość stosowania przez pracodawcę podstawowych kosztów uzyskania przychodów

Izabela Nowacka 23 sierpnia 2011
Pytanie:  Czy pracodawca jako płatnik podatku może nie brać pod uwagę faktu, że pracownicy mieszkają poza miejscem wykonywania pracy i przy naliczaniu wynagrodzeń odliczać podstawowe koszty uzyskania przychodu (111,25 zł)? Pracodawca będzie informował pracowników, że sami mogą odliczyć wyższe koszty uzyskania przychodu (139,06 zł) po zakończeniu roku podatkowego. Czy jest to zgodne z prawem?
więcej »

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów u pracownika

Barbara Tomaszewska 3 sierpnia 2011
Pytanie:  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku informatyka powierzyliśmy dodatkowo obowiązek łamania stron do gazety (stworzenie projektu graficznego strony). Czy z tytułu tego typu zajęcia można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu? Czy w umowie o pracę muszę zastosować taki zapis?
więcej »

Wypłata opodatkowanego świadczenia z ZFŚS pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym a koszty uzyskania przychodów

Rafał Styczyński 11 marca 2011
Pytanie:  Czy należy zastosować koszty uzyskania przychodu w przypadku wypłacenia świadczenia opodatkowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym (pracownica nie osiąga żadnych innych przychodów)?
więcej »

Koszty uzyskania przychodów w przypadku wypłaty za 2 miesiące dokonanej w jednym (tym samym) miesiącu

Barbara Tomaszewska 12 stycznia 2011
Pytanie:  Pracuję w spółce skarbu gminy: spółce z oo. Wypłaty dla członków rady nadzorczej za pełnienie dokonywane są do 10. dnia następnego miesiąca. W grudniu 2010 r. będą 2 wypłaty: za listopad - wypłacone do 10 grudnia 2010 r. i za grudzień - 28 grudnia 2010 r. Czy koszty uzyskania przychodów należy zastosować do każdej z wypłat oddzielnie, bo wypłaty dotyczą różnych miesięcy, czy tylko do jednej (tej za listopad wypłaconej w grudniu), ponieważ wypłaty są w tym samym miesiącu?
więcej »

Korekta wypłaconych świadczeń (z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego) wobec byłego pracownika a koszty uzyskania przychodów

Barbara Tomaszewska 2 listopada 2010
Pytanie:  Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Otrzymał ZUS ZLA na 36 dni - wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe 80% i zasiłek chorobowy 80% za 3 dni (w jednym miesiącu pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe i zasiłek, więc były zastosowane koszty uzyskania przychodu i potrącona składka zdrowotna). Pracownik rozwiązał umowę o pracę. Czy dokonując korekty (wypłata wyrównania do 100% zasiłku) pracodawca powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów w sytuacji, gdy różnica wypłacana jest osobie, która nie pozostaje już w stosunku pracy? Czy w sytuacji, gdy pracownikowi wypłacony zostanie tylko zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, korekta listy płac będzie również dotyczyła składki zdrowotnej?
więcej »

Odpowiedzialność zleceniodawcy (płatnika) za właściwe ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów i naliczenie oraz odprowadzenie podatku

Rafał Styczyński 26 października 2010
Pytanie:  Zawarliśmy umowę o dzieło na prowadzenie zajęć z rytmiki o treści: organizacja i przeprowadzanie autorskich artystycznych programów muzycznych wg własnej autorskiej koncepcji, przygotowanie i wykonanie autorskich utworów i piosenek z własną aranżacją muzyczną. Jeśli wykonawca w rachunku uznał koszty 50%, czy wolno nam je korygować do wysokości 20%? Kto ponosi odpowiedzialność za uznanie powyższych kosztów - wykonawca jako wystawiający rachunek, czy zleceniodawca jako sprawdzający pod względem formalnym i rachunkowym?
więcej »

Zmiana częstotliwości i terminów wypłaty wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodów i roczna informacja PIT-11

Rafał Styczyński 12 marca 2010
Pytanie:  W naszej firmie wynagrodzenie było wypłacane w 2 terminach: » 28. dnia każdego miesiąca jako zaliczka (80% wynagrodzenia), » 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu obrachunkowym jako wyrównanie. Koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową stosowaliśmy raz tylko przy zaliczce, przy wyrównaniu nie były zastosowane w ogóle koszty i ulga. Od lutego 2010 r. zarząd firmy podjął decyzję o zmianie terminu wypłaty wynagrodzenia - będzie ono płatne tylko raz, 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jak mam prawidłowo zastosować koszty i ulgę podatkową przy wynagrodzeniu za luty 2010 r.? Z zaliczki za styczeń 2010 r., wypłaconej w styczniu zostały potrącone koszty i ulga, z wyrównania za styczeń wypłaconego w lutym 2010 r. - nie. Zaliczki za luty 2010 r. nie będzie. Całość wynagrodzenia zostanie wypłacona 10 marca za luty 2010 r. Czy mogę z wynagrodzenia za luty wypłaconego w marcu 2010 r. potrącić koszty uzyskania i ulgę podatkową w podwójnej wysokości? Jeżeli nie, to przy sporządzaniu dla pracowników rocznej informacji o uzyskanych dochodach za 2010 r. (PIT-11) będą tylko koszty uzyskania i ulga za 11 miesięcy. Czy jest to prawidłowe?
więcej »

Dodatek stażowy wypłacany "obok" zasiłku chorobowego a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Rafał Styczyński 7 lutego 2010
Pytanie:  W naszym zakładzie pracy (jednostce samorządowej) wypłacamy dodatek stażowy obok wynagrodzenia chorobowego - za czas choroby wypłacany jest on w pełnej wysokości. Nie pobiera się od niego składek społecznych i zdrowotnych. Jesteśmy małym zakładem (zatrudniamy do 20 osób) i zasiłki wypłaca ZUS, zakład pracy płaci tylko dodatek. Co zrobić, jeśli za cały miesiąc pracownik pobiera zasiłek z ZUS, a zakład pracy wypłaca tylko dodatek stażowy - czy należy zastosować koszty uzyskania przychodów i ulgę podatkową od tego dodatku?
więcej »

Miejsce zamieszkania inne niż miejsce zameldowania a wysokość kosztów uzyskania przychodów

Rafał Styczyński 5 maja 2009
Pytanie:  Zatrudniliśmy pracownika, którego miejsce zameldowania znajduje się 300 km od siedziby firmy. Faktycznie wynajmuje on jednak mieszkanie w miejscowości, w której mieści się siedziba firmy. Czy w tej sytuacji powinien mieć powiększone koszty uzyskania przychodów? Zaznaczam, że przyjmując się do pracy w druku: ,,miejsce zamieszkania” wpisał adres zameldowania.
więcej »

Zmiana miejsca zamieszkania pracownika w ciągu roku a koszty uzyskania przychodu

Rafał Styczyński 16 kwietnia 2009
Pytanie:  Od 2007 r. zatrudniamy pracownika na umowę o pracę. Adres zameldowania pracownika to Częstochowa, podczas gdy firma mieści się we Wrocławiu. W 2008 r. były naliczane podwyższone koszty uzyskania przychodu. W lutym 2009 r. pracownik zgłosił nam informację o czasowym zameldowaniu we Wrocławiu, a także o zmianie urzędu skarbowego na wrocławski. Jakie koszty uzyskania przychodu powinny być naliczane w roku obecnym? Czy popełniliśmy błąd naliczając pracownikowi wyższe koszty uzyskania przychodu w roku ubiegłym?
więcej »

Zawarcie 2 umów o pracę z jednym pracodawcą a możliwość stosowania kosztów uzyskania przychodu tylko z jednego stosunku pracy na wniosek pracownika

Rafał Styczyński 17 marca 2009
Pytanie:  Pracownik jest zatrudniony na 2 umowy o pracę w jednym zakładzie pracy na 2 różnych stanowiskach pracy: dozorca, rzemieślnik. W związku z drugą umową o pracę ma odprowadzane również pełne koszty uzyskania przychodu. W tym wypadku musi corocznie w rozliczeniu podatkowym dopłacać znaczna kwotę (około 800 zł). Czy nie można potrącać kosztów uzyskania przychodu z jednego stosunku pracy?
więcej »

Równoległe zatrudnienie w 2 zakładach pracy a stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

Rafał Styczyński 24 lutego 2009
Pytanie:  Pracownik zatrudniony jest w 2 zakładach pracy na 1/4 etatu i na 3/4 etatu. W obydwu zakładach złożył oświadczenie o naliczaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. W rozliczeniu rocznym podatku wyszła mu niedopłata, która jest wynikiem naliczania tych kosztów. Pracownik ma teraz pretensje do mnie o to naliczanie. Czy to ja popełniłam błąd?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.