Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Płace»Aktualności Płace»Płace - Aktualności 2012

Płace - Aktualności 2012

Jakie zmiany w rozliczaniu kosztów podróży służbowych czekają pracodawców i pracowników?

Aneta Mościcka 27 sierpnia 2012
259168_223103.jpg
© FotoChannels / Glow Image
Podwyższenie stawek diet z tytułu podróży służbowych na terenie kraju, urealnienie limitów noclegowych w przypadku podróży zagranicznych, uregulowanie kwestii dotyczących zwrotu przez pracodawcę kosztów leczenia pracownika za granicą oraz sposobu ustalania diety i innych wydatków w przypadku gdy podróż zagraniczna jest związana z  przemieszczaniem się pracownika na obszarze kraju - to tylko niektóre zmiany przewidziane w przygotowanym przez resort pracy projekcie rozporządzenia w sprawie należności z tytułu służbowych podróży krajowych i zagranicznych.
Jakie wydatki będą podlegały zwrotowi?
Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju przewiduje, że z tytułu podroży służbowej krajowej pracownik będzie miał prawo do zwrotu kosztów:
  • przejazdów;
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
  • noclegów;
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych
  • przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Środek transportu, jakim będzie się przemieszczał pracownik podczas podróży służbowej określi pracodawca. Zwrot kosztów podróży służbowej będzie musiał być udokumentowany biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz z określeniem ulgi posiadanej przez pracownika na korzystanie z danego środka transportu.
Ważne! Nieprzedstawienie przez pracownika biletów i rachunków lub udokumentowanie tylko części kosztów przejazdu będzie oznaczało, że pracownik otrzyma zwrot kosztów do wysokości ceny biletu środka transportu określonego przez pracodawcę, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu.
Zgodnie z projektem pracownik, za zgodą pracodawcy, będzie mógł korzystać czasie podróży służbowej z samochodu osobowego, motocyklu lub motoroweru, który nie jest własnością pracodawcy. W takim wypadku pracownik będzie miał prawo do zwrotu kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874, ze zm.).

Inne niezbędne wydatki, jakie poniesie pracownik podczas podróży służbowej będą musiały być także udokumentowane.
Ważne! Rozliczenie kosztów podroży służbowej krajowej i zagranicznej będzie musiało się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia tej podróży, tak jak ma to miejsce obecnie.
Ile wyniesie dieta w podroży krajowej?
Dieta za czas podróży krajowej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wynosić ma 30 zł za dobę podróży (obecnie jest to kwota 23 zł.). Należność z tytułu diet będzie rozliczana za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego.

Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin - dieta nie będzie przysługiwać,
b) od 8 do 12 godzin - będzie przysługiwać 50% diety,
c) ponad 12 godzin - dieta ma przysługiwać w pełnej wysokości;

Jeżeli podróż będzie trwała trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługiwać ma dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługiwać będzie 50% diety,
b) ponad 8 godzin - przysługiwać ma dieta w pełnej wysokości.

Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługiwać ma ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. Z kolei za nocleg  podczas podróży krajowej w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługiwać będzie zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.

Projekt określa też sposób zmniejszenia należnej diety w przypadku gdy pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie podczas podróży służbowej.
Zwrot kosztów zagranicznej podroży służbowej
Jeśli chodzi o zagraniczne podróże służbowe, to w projekcie zmieniono wysokość diet oraz limitów noclegowych dla przeważającej większości państw, jak i rodzaj waluty (z USD na euro) w kilkunastu krajach. Nowe wysokości diet limitów noclegowych zostały określone w załączniku do projektu rozporządzenia.

Ponadto novum w stosunku  do  dotychczasowego stanu prawnego jest to, że w  przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Projekt określa także kwestie dotyczące zwrotu przez pracodawcę udokumentowanych kosztów leczenia pracownika za granicą.

Uściślono też kwestie, związane z zaliczkami w walucie obcej na pokrycie niezbędnych kosztów zagranicznej podroży służbowej.

Nowością jest także uregulowanie w projekcie sposobu ustalania diety i innych wydatków w przypadku gdy podróż zagraniczna jest powiązana z przemieszczaniem się pracownika na obszarze kraju. Dotychczasowe przepisy nie zawierały odrębnych postanowień w tym zakresie, dlatego niektórzy pracodawcy mieli wątpliwości, czy i w jakiej wysokości należy dokonywać pracownikowi zwrotu należności za czas przejazdu na obszarze kraju. Projekt zawiera przepis, zgodnie z którym przepisy rozdziału 2 dotyczące podróży krajowej będą miały zastosowanie odpowiednio do ustalania należności pracownika za czas podróży (przejazdu) na odcinku krajowym w drodze za granicę. Podobna zasada będzie obowiązywać w drodze powrotnej do kraju.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ma ono wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna: 
  • projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju  (projekt z dnia 31 lipca 2012 r.).
Autor: Aneta Mościcka
wróć do listy
Ocena:

0 głosówArtykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

Zmiana stawek po 6 latach. Od marca wyższe diety za podróże służbowe

Katarzyna Borkowska 30 stycznia 2013

Od 1 marca 2013 r. stawka diety za podróż krajową wyniesie 30 zł. Wzrosną też inne należności z tytułu delegacji.

Konsekwencje przekroczenia przez pracownika 14-dniowego terminu na rozliczenie...

Izabela Nowacka 13 lipca 2011

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Jaki jest termin rozliczenia delegacji służbowej? Rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi...

Zapewnienie całodziennego wyżywienia a obowiązek wypłaty diety z tytułu podróży...

Marcin Dawidziuk 22 czerwca 2012

Pytanie: Jestem na szkoleniu poza miejscem pracy. Program przewiduje pełne wyżywienie. Czy przysługuje mi się dieta z tytułu podróży służbowej?

Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej pracownika, który przewozi innego...

Joanna Kaleta 3 kwietnia 2012

Pytanie: Czasu podróży pracownika w delegacji, o ile nie przypada na czas pracy obowiązujący pracownika w firmie, nie wliczamy do czasu pracy. Czy w sytuacji, gdy 2 pracowników wyjeżdża...

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.