Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Sobota, 28 listopada 2015
» Nauczyciele»Emerytury nauczycielskie

Emerytury nauczycielskie

Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przechodzącym na emeryturę w świadectwie pracy

Anna Trochimiuk 15 lipca 2015
Pytanie:  Jaką podstawę prawną należy podać w świadectwie pracy, gdy nauczyciel zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela, na czas określony, przechodzi na emeryturę i rozwiązuje umowę za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne

Agnieszka Kosiarz 9 czerwca 2015
Pytanie:  Dyrektor przedszkola z 35-letnim stażem pracy od początku przyszłego roku wybiera się na świadczenie kompensacyjne. Czy można rozwiązać z nim umowę z dniem 2 stycznia 2016 r.? Co w takiej sytuacji z okresem wypowiedzenia?
więcej »

Nauczyciel z 30-letnim stażem może wcześniej przejść na emeryturę

Agata Piszko 12 marca 2014
Pytanie:  Czy nauczycielka urodzona w 1957 r. będzie mogła przejść na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2014 r.? Na dzień 1 stycznia 1999 r. osoba ta posiadała okresy składkowe w łącznym wymiarze 15 lat i 11 miesięcy oraz nieskładkowe – łącznie 5 lat i 5 miesięcy. Po tej dacie jest nadal zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela. Od tego czasu w zatrudnieniu nie wystąpiły okresy nieskładkowe.
więcej »

Z jakim dniem nauczyciel powinien przejść na emeryturę, aby było to dla niego korzystne?

Agnieszka Kosiarz 29 maja 2012
Pytanie:  Bardzo proszę o pilną odpowiedź : czy n-le, który ukończył 65 lat korzystniej jest odejść na emeryturę z dniem 29.06.2012 r. czy też z dniem 31.08.2012 r. Czy można zatrudnić jeszcze taką osobę w szkole?
więcej »

Emerytura nauczycielska bez względu na wiek a spełnienie warunku stażu pracy po 31 grudnia 2008 r.

Gabriela Zgajewska 12 maja 2010
Pytanie: Czy nauczycielka, która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego (tj. 55 lat), ale ma 30 lat pracy (okresów składkowych i nieskładkowych - nabytych w 2009 r.), może przejść na wcześniejszą emeryturę?
więcej »

Praca nauczyciela a obowiązek wykazywania w świadectwie pracy okresów pracy w szczególnych warunkach

Gabriela Zgajewska 28 stycznia 2010
Pytanie: Czy w pkt 4.8 świadectwa pracy, wystawianego nauczycielowi w związku z ustaniem stosunku pracy w 2010 r., wpisujemy okres pracy w zawodzie nauczyciela czy nie wypełniamy tego punktu?
więcej »

Świadczenie emerytalne przysługujące nauczycielowi z długoletnim stażem, którego stosunek pracy wygasa

Hanna Wiśniewska 30 listopada 2009
Pytanie: O jakie ewentualnie świadczenie może ubiegać się pracownik (urodzony 1958 r.) zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela, którego stosunek pracy wygasa? Pracownik wykazuje następujące okresy zatrudnienia: od 18 września 1978 r. do 31 stycznia 1979 r. oraz od 1 września 1979 r. do chwili obecnej.
więcej »

Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielki urodzonej w 1959 r. a konieczność rozwiązania stosunku pracy

Hanna Wiśniewska 27 października 2008
Pytanie: Nauczycielka urodzona w 1959 r. zatrudniona na pełnym etacie do końca 2008 r. przepracuje 31 lat i 2 miesiące, w tym 1 rok urlopu dla poratowania zdrowia oraz 4 miesiące urlopu bezpłatnego. Nauczycielka chce przejść na wcześniejszą emeryturę nie rozwiązując umowy o pracę. Czy spełnia warunki?
więcej »

Sposób liczenia terminów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (emerytura nauczycielska)

Agnieszka Kosiarz 22 kwietnia 2008
Nauczycielka 1 września 2008 r. osiągnie 20 lat stażu pedagogicznego i 34 lata stażu pracy ogólnego. Czy rozwiązanie umowy o pracę w związku z wcześniejszą emeryturą może nastąpić 31 sierpnia 2008 r.? Czy do nabycia uprawnień emerytalnych będzie brakował nauczycielce 1 dzień?
więcej »

Nabycie prawa do wcześniejszej emerytury nauczyciela a termin rozwiązania stosunku pracy

Agnieszka Kosiarz 18 kwietnia 2008
Nauczyciel do końca 2008 r. nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury. Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić po 31 grudnia 2008 r. Prosimy o określenie czasu, w jakim konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela: czy jest to tydzień, miesiąc czy rok - mając na uwadze organizację roku szkolnego 2008/09?
więcej »

Urlop dla poratowania zdrowia a nabycie uprawnień emerytalnych przez nauczyciela

Elżbieta Wysokińska 2 kwietnia 2008
Czy nauczyciel, który w tym roku nabywa prawo do emerytury (30 lat pracy, w tym 20 lat pracy „przy tablicy”), może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Nauczyciel ten nie ma zamiaru przejść w tym roku na emeryturę.
więcej »

Nabycie prawa do wcześniejszej emerytury nauczyciela z 25-letnim stażem pedagogicznym, który przystąpił do OFE

Elżbieta Wysokińska 25 marca 2008
Jestem nauczycielem z 25-letnim stażem pracy pedagogicznej. Mam skończone 49 lat. Ukończyłem 4-letnie studia, przy czym 1 rok powtarzałem, co daje razem 5 lat. Przed studiami pracowałem przez 1 rok w urzędzie gminy w wymiarze 1/2 etatu. Należę do otwartego funduszu emerytalnego. Jakie są moje szanse przejścia na emeryturę?
więcej »

Okres nauki w studium wychowania przedszkolnego a staż pracy uprawniający do emerytury nauczycielskiej

Elżbieta Wysokińska 23 stycznia 2008
Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w szkole od 1 sierpnia 1980 r. Czy okres nauki w studium wychowania przedszkolnego można wliczyć do ogólnego stażu pracy uprawniającego do wcześniejszej emerytury, który w 2008 r. wyniesie 28 lat przy tablicy, plus okresy nieskładkowe - ewentualne 2 lata studium wychowania przedszkolnego?
więcej »

Przejście nauczyciela na emeryturę z końcem roku kalendarzowego a wymiar urlop wypoczynkowego oraz ponowne zatrudnienie w nowym roku

Agnieszka Kosiarz 21 grudnia 2007
Nauczyciel, zatrudniony w placówce feryjnej, przechodzi na emeryturę z 27 grudnia 2007 r. Czy za okres od 1 września 2007 r. do 27 grudnia 2007 r. należy mu się urlop wypoczynkowy? Ten sam nauczyciel ma być zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu od 2 stycznia 2008 r. do końca roku szkolnego. Na jaki okres powinna być zawarta umowa i co z urlopem za ten okres pracy?
więcej »

Nabycie przez nauczyciela prawa do wcześniejszej emerytury a rozwiązanie stosunku pracy oraz prawo do odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej

Elżbieta Wysokińska 28 listopada 2007
Czy nauczycielka urodzona w styczniu 1955 r., mająca 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy jako nauczyciel szkoły podstawowej (tj. przy tablicy), ma prawo do przejścia na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela? Nauczycielka chciałaby przejść na emeryturę 31 grudnia 2007 r., czy musi tego dnia rozwiązać umowę o pracę? Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną, jeśli nauczycielka rozwiąże umowę np. w 2009r.? Czy należy wypłacić tej nauczycielce nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy (pracownica nabędzie do niej prawo 15 listopada 2008 r.), jeśli umowa o pracę zostanie rozwiązana 31 grudnia 2007 r.?
więcej »

Nabycie przez nauczyciela prawa do wcześniejszej emerytury, wymagane przez ZUS dokumenty oraz możliwość kontynuowania pracy zarobkowej przez emeryta

Elżbieta Wysokińska 25 października 2007
Pytanie dotyczy wcześniejszej emerytury dla osoby urodzonej 12 stycznia 1962 r. Okresy zaliczane do pracowniczego stażu pracy to 5 lat, 1 miesiąc i 16 dni zaliczone do ogólnego stażu pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni 9 ha, przejętym w 1990 r. Staż pracy nauczycielskiej od 1 marca 1983 r. do chwili obecnej - praca w pełnym wymiarze na stanowisku nauczyciela w szkole publicznej. Czy ta osoba będzie mogła odejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, a ze względu na 30-letni staż pracy? Kiedy dokładnie uzyska ona takie prawo? Jak w kolejności załatwia się sprawę emerytury (jakie dokumenty i do kogo należy złożyć)? Czy osoba, która przeszła na emeryturę, nadal może pracować po przyznaniu świadczenia? Jak są traktowane zwolnienia lekarskie w czasie trwania pracy pedagogicznej?
więcej »

Uprawnienia emerytalne nauczyciela a moment rozwiązania stosunku pracy

Agnieszka Kosiarz 16 października 2007
Pracownik uzyskał możliwość przejścia na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, np. 20 grudnia 2007 r. Pracuje w 2 zakładach pracy: placówka oświatowa (zatrudnienie jako nauczyciel na 1/2 etatu) oraz drugi zakład (zatrudnienie z Kodeksu pracy na cały etat). Jako podstawowe miejsce pracy pracownik wskazał zatrudnienie na cały etat. Czy powinien rozwiązać umowę o pracę z obydwoma zakładami, czy tylko z placówką oświatową? Pragnę zaznaczyć, że pracownik nie chce skorzystać z emerytury, a tylko uzyskać uprawnienia do wcześniejszej emerytury (posiada 20 lat pracy jako nauczyciel, 32 lata stażu ogólnego).
więcej »

Nabycie uprawnień emerytalnych przez nauczyciela placówki nieferyjnej a możliwość kontynuowania przez niego zatrudnienia

Agnieszka Kosiarz 11 października 2007
Jak długo może pracować w przedszkolu nauczyciel nabywający prawa emerytalne (rocznik 1955 ze stażem 31 lat pracy) z końcem sierpnia 2008 r.? Czy do końca grudnia 2008 r. (z tytułu zatrudnienia w placówce nieferyjnej), czy jeszcze dłużej?
więcej »

Zaliczenie okresu studiów magisterskich do stażu pracy mającego wpływ na przyznanie prawa do emerytury nauczycielskiej

Elżbieta Wysokińska 5 września 2007
Czy okres jednolitych studiów magisterskich wliczany jest do stażu pracy nauczyciela - chodzi o uprawnienia emerytalne. Jeżeli tak, to kiedy i w jakich okolicznościach?
więcej »

Nabycie uprawnień emerytalnych przez nauczyciela a kontynuowanie zatrudnienia

Agnieszka Kosiarz 16 lipca 2007
Czy nauczyciel, który nabył uprawnienia emerytalne zgodnie z art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, może naliczyć i zawiesić emeryturę i nadal pracować?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.