Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Poniedziałek, 30 marca 2015
» Kadry»Urlopy i zwolnienia»Urlop wypoczynkowy»Wymiar urlopu

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu i ekwiwalent za urlop zmarłego pracownika

Ewa Drzewiecka 24 lutego 2015
Pytanie:  Czy w przypadku śmierci pracownika w lutym 2015 r. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy obliczyć proporcjonalnie?

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika odchodzącego w trakcie roku na emeryturę

Michał Culepa 4 lutego 2015
Pytanie:  Pracownica wstępnie (ustnie) ustaliła datę rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę na 30 kwietnia 2015 r. Teraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego w wymiarze 15dni. Czy należy jej udzielić urlopu zgodnie z wnioskiem, czy tylko 9 dni – proporcjonalnie do 4 miesięcy pracy?
więcej »

Wymiar urlopu wypoczynkowego a urlop wychowawczy od połowy do końca roku

Emilia Wawrzyszczuk 19 listopada 2014
Pytanie:  Pracownica do 7 lutego 2014 r. przebywała na zasiłku macierzyńskim. Od 8 lutego do 21 kwietnia 2014 r. na urlopie zaległym, od 22 kwietnia do 13 czerwca 2014 r. na zasiłku opiekuńczym. Od 14 czerwca do 31 grudnia 2014 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Dnia 1 stycznia 2015 r. powraca do pracy. Czy za rok 2014 przysługuje jej urlop wypoczynkowy, a jeżeli tak to w jakim wymiarze?
więcej »

Urlop zaległy pracownicy korzystającej z urlopów rodzicielskich

Emilia Wawrzyszczuk 21 sierpnia 2014
Pytanie:  Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim od 30 kwietnia do 16 września 2014 r. Wnioskuje o dodatkowy urlop macierzyński od 17 września do 28 października 2014 r. i urlop rodzicielski od 29 października 2014 do 28 kwietnia 2015 r. Proszę o odpowiedź jak liczyć wymiar urlopu takiej pracownicy za rok 2014 i za rok 2015? Za rok 2013 zostało pracownicy 9 dni urlopu – czy musimy wypłacić ekwiwalent?
więcej »

Praca na roli, staż z urzędu pracy i pokrywające się z pracą studia a staż urlopowy pracownika

Katarzyna Pietruszyńska 20 sierpnia 2014
Pytanie:  Jak wyliczyć prawidłowo staż pracowniczy do urlopu wypoczynkowego? Pracownica od 1 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r. udowodniła pracę na roli. W tym okresie także pobierała naukę w liceum (od 1 września 2006 r. do 25 czerwca 2009 r.). Od 1 września 2009 r. do 31 maja 2010 r. odbywała staż w powiatowym urzędzie pracy. Od 7 czerwca 2010 r. pracuje na umowie o pracę (umowa ta trwa nadal). Od 1 października 2010 do 13 lipca 2013 r. pracownica uczyła się w szkole wyższej (uzyskała licencjat). Kiedy w takim przypadku będzie miała prawo do 26 dni urlopu – czy w momencie skończenia szkoły wyższej?
więcej »

Pracownikowi, który wykorzystał więcej urlopu w poprzednim zakładzie, w nowym przysługuje odpowiednio mniej

Katarzyna Wrońska-Zblewska 21 lipca 2014
Pytanie:  Pracownik, zatrudniony 2 lipca 2014 r. na cały etat na czas nieokreślony, dostarczył dokumenty o ukończeniu studiów wyższych magisterskich oraz świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy. W poprzednim miejscu pracy był zatrudniony też na cały etat od 1 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2014 r. Ze świadectwa pracy wynika, że wykorzystał 15 dni urlopu wypoczynkowego w roku, w którym ustał stosunek pracy i otrzymał ekwiwalent za 1 dzień niewykorzystanego urlopu za 2014 rok. Z moich obliczeń wynika, że pracownik jest uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego w 2014 roku. Co należy zrobić, jeśli poprzedni pracodawca udzielił za dużo urlopu? Czy obecny pracodawca ma obowiązek udzielić do końca 2014 tylko 4 dni? W informacji dla pracownika napisałam, że przysługuje mu 1/12 z 20 dni przysługującego urlopu za każdy przepracowany miesiąc.
więcej »

W roku powrotu do pracy z urlopu wychowawczego, który zaczął się w poprzednich latach, należy się urlop proporcjonalny

Katarzyna Pietruszyńska 26 lutego 2014
Pytanie:  Pracownica urodziła dziecko 19 października 2012 r. Po porodzie była na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, a następnie od 13 czerwca do 31 października 2013 roku na urlopie wychowawczym, po zakończeniu którego wróciła do pracy. Teraz napisała podanie o udzielenie urlopu wychowawczego od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownicy to 26 dni. Jak należy udzielić jej urlopu wypoczynkowego w 2014 i 2015 roku?
więcej »

Po ukończeniu technikum uzupełniającego pracownikowi należy zaliczyć 5 lat do stażu urlopowego

Katarzyna Wrońska-Zblewska 2 grudnia 2013
Pytanie:  Jak przy ustalaniu wymiaru urlopu uwzględni 3-letnie technikum uzupełniające dla dorosłych? Pracownik najpierw ukończył zasadniczą szkołę zawodową. Jak traktować szkoły wieczorowe i zaoczne – czy okres nauki w nich również podlega uwzględnieniu?
więcej »

Urlop wychowawczy w pierwszym roku pracy obniża wymiar urlopu wypoczynkowego

Joanna Kaleta 31 października 2013
Pytanie:  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę od 1 lutego 2013 r. (pierwsza praca) nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu pełnego miesiąca. Pracownikowi udzielono urlopu wychowawczego od 1 sierpnia do 30 września 2013 r. Pracownik przedłużył urlop wychowawczy do 31 października 2013 r. Ile urlopu wypoczynkowego za 2013 rok przysługuje temu pracownikowi?
więcej »

Prowadzenie gospodarstwa rolnego zwiększa staż urlopowy

Joanna Kaleta 15 października 2013
Pytanie:  Zatrudniliśmy pracownika od 2 września 2013 r. Pracownik przedstawił zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz kopię aktu notarialnego, stanowiącego o tym, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego od 1990 r. Proszę o wyliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz ile dni urlopu przysługuje mu do końca 2013 r.
więcej »

Po osiągnięciu 10-letniego stażu przysługuje prawo do uzupełniającej części urlopu

Izabela Nowacka 27 września 2013
Pytanie:  Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od 2 września 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku, w wymiarze 1/2 etatu. Określając wysokość urlopu wypoczynkowego zaliczono mu okres studiów magisterskich – 8 lat oraz okresy pracy po zakończeniu studiów w łącznej wysokości: 1 rok, 4 miesiące, 2 dni. Do 2 lat brakuje zatem 7 miesięcy i 28 dni. Licząc od 2 września 2013 roku, tj. daty obecnego zatrudnienia, 2 lata pracy upłyną 29 kwietnia 2014 roku. Uprawnienia urlopowe na 2013 rok zostały określone w następujący sposób: 10 dni /12 miesięcy x 4 miesiące (od września do grudnia 2013 r.) = 3,33 dni = 4 dni x 8 godz. = 32 godz.; na 2014 rok zostały określone w następujący sposób: 10 dni / 12 miesiące x 6 miesięcy pracy (od stycznia do czerwca 2014 roku) = 4,99 = 5 dni 8 godz. = 40 godz. Z wyliczeń wynika, że 29 kwietnia 2014 roku pracownik nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego. Proszę o przedstawienie sposobu obliczenia urlopu pracownika za 2014 rok, z uwzględnieniem faktu, że umowa jest zawarta do 30 czerwca 2014 roku, a pracownik w kwietniu nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego.
więcej »

Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego - tylko, jeśli urlop wychowawczy rozpoczyna się i kończy w tym samym roku

Katarzyna Pietruszyńska 19 lipca 2013
Pytanie:  Pracownica urodziła dziecko 15 stycznia 2012 r. Wykorzystała urlop macierzyński do 30 czerwca 2012 r. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wystąpiła o urlop wypoczynkowy za 2012 r. 26 dni oraz zaległy za 2011 r. – 13 dni i 2 dni na dziecko. Następnie na prośbę pracownicy udzielono jej urlopu wychowawczego od 30 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. W dniu 1 stycznia 2013 r. pracownica wróciła do pracy. Czy z racji wykorzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu wypoczynkowego (26 dni za 2012 r), a następnie korzystania z urlopu wychowawczego należy obniżyć jej urlop za 2013 r o 9 dni niesłusznie wybranego?
więcej »

Rozwiązanie umowy bezpośrednio po urlopie bezpłatnym a wymiar urlopu wypoczynkowego

Katarzyna Pietruszyńska 5 lipca 2013
Pytanie:  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który od marca do czerwca 2013 r. korzystał z urlopu bezpłatnego, i w trakcie tego urlopu złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 30 czerwca 2013 r. (nie wrócił już do pracy)? Roczny wymiar urlopu tego pracownika to 26 dni.
więcej »

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na następujące po sobie umowy o pracę

Katarzyna Wrońska-Zblewska 7 maja 2013
Pytanie:  Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od 4 lutego 2013 r. do 3 maja 2013 r. z rocznym wymiarem urlopu wypoczynkowego w ilości 20 dni. Pracownikowi udzielono urlopu w wymiarze 7 dni (zgodnie z wyliczeniem 20 dni : 12 miesięcy x 4 miesiące pracy = 6,66 dni, tj. 7 dni). Obecnie z tym pracownikiem zawieramy kolejną umowę na czas określony od 4 maja 2013 r. do 3 lipca 2013 r., zatem zachowana jest ciągłość zatrudnienia. Uprawnienia urlopowe określono na 4 dni (20 : 12 miesięcy x 2 miesiące = 3,33 dnia, tj. 4 dni). Czy wyliczenia pracownika kadr są prawidłowe, skoro gdyby została zawarta od razu umowa od 4 lutego 2013 r. do 3 lipca 2013 r. należałoby udzielić pracownikowi urlopu zgodnie z wyliczeniem w wymiarze 10 dni (20 dni : 12 miesięcy x 6 miesięcy), i taka informacja byłaby zamieszczona na świadectwie pracy? Proszę o odpowiedź które z wyliczeń są prawidłowe.
więcej »

Wpływ stażu z urzędu pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego

Katarzyna Tryniszewska 30 kwietnia 2013
Pytanie:  Zatrudniliśmy pracownika, który w 2009 r. ukończył studia licencjackie. W okresach od 15 marca 2010 r. do 14 września 2010 r. oraz od 1 października 2010 r. do 31 marca 2011 r. odbył staż z Urzędu Pracy. Jednocześnie w 2010 r. podjął naukę na studiach magisterskich, które ukończył w 2013 r. Od 1 kwietnia 2011 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w naszej placówce na umowę na zastępstwo. Jaki wymiar urlopu przysługuje temu pracownikowi?
więcej »

Urlop zaległy po udokumentowaniu wyższego wymiaru

Katarzyna Tryniszewska 27 lutego 2013
Pytanie: Pracownik jest w naszym zakładzie pracy zatrudniony od września 2010 r. Dopiero w lutym 2013 r. doniósł świadectwa pracy obejmujące lata 2009-2010. Na podstawie wcześniej posiadanych informacji ustaliliśmy, że 26-dniowy wymiar urlopu pracownik nabędzie w 2013 r. Po dostarczeniu kolejnych świadectw pracy okazało się, że wymiar urlopu zmienia się na wyższy już w 2011 r., czyli 2 lata wstecz. Jak pracodawca ma postąpić w tym przypadku? Czy należy uznać świadectwa pracy i przeliczyć mu urlop od 2011?
więcej »

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop po zwiększeniu stawki godzinowej

Katarzyna Pietruszyńska 15 lutego 2013
Pytanie: Nasza firma zatrudnia stróża w godzinach od 22.00 do 6.00. Od 1 stycznia 2013 r. nastąpiła podwyżka jego stawki godzinowej z 9 zł na 10,50 zł + dodatek nocny. Jednocześnie, pracownik od 1 do 6 stycznia 2013 r. do przebywał na urlopie wypoczynkowym. Urlop obliczamy z 12 miesięcy. Jak należy obliczyć wynagrodzenie za urlop po podwyżce?
więcej »

Zmniejszony wymiar urlopu technika rtg

Joanna Kaleta 14 lutego 2013
Pytanie: Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego dla technika rtg zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w pracowni rentgenowskiej, jeśli pełny etat dla tych pracowników wynosi 25 godz. tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy? Pracownicy tej pracowni pracują codziennie od poniedziałku do piątku po 5 godz.
więcej »

Zwolnienie lekarskie pracownika nie ma wpływu na wymiar urlopu

Katarzyna Tryniszewska 4 stycznia 2013
Pytanie: Moja pracownica od początku roku przebywa na zwolnieniu lekarskim (odpowiednio zwolnienie chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne). Minął rok 2012 r. i pojawia się pytanie co z jej urlopem wypoczynkowym, którego nie miała szans wykorzystać? Jej zwolnienie lekarskie najprawdopodobniej ulegnie przedłużeniu na kolejny okres. Jak mam postąpić?
więcej »

Pracownik powinien otrzymać 4 dni urlopu w 2012 roku

Izabela Nowacka 14 listopada 2012
Pytanie: W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi z drugiej umowy o pracę, zawartej na czas określony od 16 października 2012 r. do 15 stycznia 2013 r.? Pierwsza umowa zawarta była na czas określony od 16 kwietnia 2012 r. do 15 października 2012 r. i była to pierwsza umowa tego pracownika w 2012 r. Staż pracy pracownika był krótszy niż 10 lat z tej umowy, stąd przysługiwało mu 12 dni urlopu.
więcej »
1  2  3  4  5  6  7  8    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.