Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Środa, 25 listopada 2015
» Kadry»Rozwiązanie stosunku pracy»Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia»Rozwiązanie po długotrwałej chorobie

Rozwiązanie po długotrwałej chorobie

Rozwiązanie umowy z pracownikiem oczekującym na pisemną decyzję z ZUS o przyznaniu renty

Izabela Nowacka 25 lutego 2015
Pytanie:  W dniu 22 lutego mija 182 dzień zwolnienia lekarskiego pracownika. Ostatnio pracownik był na komisji w ZUS. Została mu przyznana renta, z tym że nie otrzymał jeszcze decyzji na piśmie. Proszę o informację, z jakim dniem możliwe jest w takiej sytuacji rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy (tj. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika).

Nakładające się ZUS ZLA od różnych lekarzy a prawo do zasiłku chorobowego i możliwość zwolnienia pracownika

Katarzyna Wrońska-Zblewska 3 lutego 2015
Pytanie:  Nasz pracownik od 180 dni (od 25 lipca 2014 r.) przebywa na zwolnieniu lekarskim (są to 30-dniowe zwolnienia od lekarza psychiatry). Okres zasiłkowy kończy się 22 stycznia 2015 r. W międzyczasie otrzymaliśmy informację, że pracownik podjął inną pracę. Przeprowadziliśmy kontrolę w jego domu oraz miejscu rzekomej pracy, jednak bez skutku. Wysłaliśmy do ZUS wnioski o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy, jednak ZUS uznał, że wszystko jest zgodne z prawem. Nie udało nam się skontaktować z pracownikiem telefonicznie. Nie mając żadnej informacji o stanie zdrowia pracownika, wysłaliśmy mu dokumenty uprawniające do ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Teraz otrzymaliśmy kolejne zaświadczenia lekarski. Pierwsze, wystawione 22 stycznia 2015 r. przez tego samego psychiatrę co poprzednie, na kolejne 30 dni od 21 stycznia do 19 lutego 2015 r. Drugie, wystawione 26 stycznia 2015 r. przez lekarza rodzinnego, na okres od 23 do 31 stycznia 2015 r. Za ile dni możemy zapłacić zasiłek chorobowy, skoro okres zasiłkowy kończy się 22 stycznia 2015 r.? Które zwolnienie lekarskie brać pod uwagę, skoro ich okresy się nakładają? Czy możemy zwolnić tego pracownika? Jeśli tak, to kiedy?
więcej »

Listowne oświadczenie o rozwiązaniu umowy odebrane przez inną osobę niż pracownik

Katarzyna Pietruszyńska 12 czerwca 2014
Pytanie:  Pracodawca wysłał pracownikowi pocztą oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika z powody długotrwałej choroby (art 53 Kodeksu pracy). W czasie choroby pracownik wyprowadził się do innego miasta i ponownie ożenił. Zwrotne potwierdzenie odbioru otrzymaliśmy podpisane przez nieznaną kobietę (listonosz nie zrobił adnotacji co do pokrewieństwa lub powinowactwa z pracownikiem). Czy możemy uznać, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostało doręczone?
więcej »

Zwolnić można po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego – nawet, jeśli przyznano je na dłużej

11 lutego 2014
Pytanie: Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku gdy pracownik przebywa 182 dni na zwolnieniu lekarskim, a następnie 90 dni na świadczeniu rehabilitacyjnym, które zostaje przedłużone na kolejne 3 miesiące? W jakim momencie i trybie można...
więcej »

Rozwiązanie umowy i dodatkowe badania lekarskie chorującego pracownika

Monika Frączek 18 kwietnia 2013
Pytanie:  Nasz pracownik choruje. Po jakim czasie mogę go zwolnic i jak najlepiej to przeprowadzić – czekać aż pracownik wraca do pracy, czy też pismo wysłać pocztą? Czy jeżeli zwolnienia są wystawiane przez lekarza psychiatrę, to możemy po powrocie pracownika do pracy wysłać go na badania lekarskie (podejrzewamy, że ta osoba nie będzie w pełni zdrowia zdolna do pracy w sensie psychicznym)?
więcej »

Choroba pracownika zatrudnionego na zastępstwo a możliwość wypowiedzenia mu umowy o pracę

Anna Zajączkowska 23 listopada 2011
Pytanie: Zatrudniliśmy osobę na umowę na zastępstwo na czas długotrwałej choroby naszego pracownika. Niestety, osoba ta jest niesolidna, zatem nie spełnia naszych oczekiwań. Chcielibyśmy taką osobę zwolnić. Przygotowaliśmy  3-dniowe wypowiedzenie, lecz osoba ta dowiedziała się o tym i zaczęła chorować. Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tej umowy?
więcej »

Wyczerpanie okresu zasiłkowego przez pracownika z przyznanym prawem do renty a moment rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

Katarzyna Pietruszyńska 21 czerwca 2011
Pytanie: Od 1 marca 1992 r. zatrudniamy w tut. Urzędzie Miasta i Gminy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony komendanta straży miejskiej, który od 1986 r. ma orzeczone inwalidztwo trwałe (II grupa), przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSWiA. Obecnie pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 10 lutego 2011 r. Okres zasiłkowy 182 dni wyczerpie 10 sierpnia 2011 r. Wniosku na świadczenie rehabilitacyjne nie mogę wydać pracownikowi, gdyż osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy świadczenie nie przysługuje. W jaki sposób pracodawca ma rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem?
więcej »

Moment rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem niezdolnym do pracy z powodu długotrwałej choroby, gdy pracownik kilka lat wcześniej pracował już u tego pracodawcy

Katarzyna Pietruszyńska 23 marca 2011
Pytanie: Pracownik był zatrudniony w tut. zakładzie w latach 1996-2001 na podstawie umowy o pracę. W lutym 2011 r. ponownie zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Po przepracowaniu kilku dni pracownik stał się niezdolny do pracy i prawdopodobnie będzie chorował przez kilka miesięcy. Czy po 3 miesiącach niezdolności pracodawca będzie mógł skorzystać z art. 53 § 1a i rozwiązać umowę bez wypowiedzenia? Moje pytanie dotyczy istoty okresu zatrudnienia. W art. 53 § 1a mowa jest o 6 miesiącach zatrudnienia u danego pracodawcy. Czy jest to wyłącznie aktualne zatrudnienie, czy też dolicza się poprzednie zatrudnienie? Czy rozwiązanie umowy z art. 53 można doręczyć pocztą? Jaką datę wpisać wtedy w świadectwie pracy? Co się dzieje w przypadku, gdy pracownik nie odbierze listu?
więcej »

Możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego i rozwiązania umowy o pracę w okresie oczekiwania na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego

Małgorzata Lenarczyk-Brachet 17 lutego 2010
Pytanie: Pracownik z 9-letnim stażem pracy, zatrudniony na czas nieokreślony, przebywał na zasiłku chorobowym w okresie od 25 maja 2009 r. do 23 listopada 2009 r., tj. 182 dni kalendarzowe. W dniu 9 listopada 2009r. pracownik wystąpił o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. W czasie oczekiwania na komisję lekarską w okresie od 24 listopada 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego. Od 17 grudnia 2009 r. do 14 lutego 2010 r. dostarczył kolejne zwolnienia lekarskie, które nie są płatne. Jak zaliczyć i na jakiej podstawie czas oczekiwania na komisję lekarską, w czasie której pracownik nie wykonuje pracy? Czy w takiej sytuacji z  pracownikiem można rozwiązać umowę o pracę i jeśli tak, to na jakiej podstawie?
więcej »

Zatrudnienie nowego pracownika w miejsce długo nieobecnego pracownika a możliwość rozwiązania z chorującym umowy o pracę

Bartosz Kozłowski 27 stycznia 2010
Pytanie: Pracownik przedstawił kolejne zwolnienie lekarskie (miał wypadek poza pracą), które daje łącznie nieobecność 182 dni. Indagowany przez niego - powiedziałem mu, że nie będę miał pracy dla niego po powrocie. Jest obrażony. Teraz chyba będzie występował o zasiłek rehabilitacyjny. Praca, którą wykonywał, to zajęcie dla wysokospecjalizowanego elektronika. Mam tylko jedno takie stanowisko pracy. Z wielkim trudem znalazłem odpowiednią osobą na jego miejsce i zatrudniłem ją na czas nieokreślony, bo nie zgadzał się na pracę tylko na czas choroby tamtego. Nowy pracownik jest lepszy, tamten zaczął być - przed chorobą - hardy, niemiły, nawet mnie obraził. Chce, a nawet muszę, zwolnić „starego” pracownika, gdyż dla dwóch nie mam pracy. Zgodnie z przepisami nie mogę obecnie zwolnić „starego” pracownika za ustawowym wypowiedzeniem. Jak mogę w takiej sytuacji uzasadnić wypowiedzenie umowy z nieobecnym pracownikiem?
więcej »

Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego a możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem

Katarzyna Pietruszyńska 19 listopada 2009
Pytanie:  Jeżeli pracownik chorował 182 dni i stara się o świadczenie rehabilitacyjne już od ponad miesiąca, jak długo mamy czekać na decyzje ZUS? Co zrobić, jeśli decyzja będzie odmowna?
więcej »

Zwolnienie lekarskie dla pracownika pobierającego rentę z tytułu niezdolności do pracy a możliwość rozwiązania umowy o pracę

Małgorzata Lenarczyk-Brachet 4 listopada 2009
Pytanie: Czy pracownicy, która w trakcie urlopu wychowawczego udzielonego do 13 października 2009 r. uzyskała orzeczenie o niezdolności do pracy do 30 kwietnia 2013 r., a następnie rentę z tego tytułu, a po zakończeniu tego urlopu nie stawiła się do pracy i przedstawiła zwolnienie lekarskie, można wypowiedzieć umowę o pracę?Jeżeli nie, to czy można z pracownicą rozwiązać umowę w inny sposób?Czy pracownik pomimo prawa do renty będzie miał prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku od 1. dnia niezdolności do pracy?
więcej »

Urlop bezpłatny po długotrwałej nieobecności a termin rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

Katarzyna Pietruszyńska 21 października 2009
Pytanie: Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 stycznia 2009 r. pobierał zasiłek chorobowy przez 182 dni, tj. do 28 lipca 2009 r. Po tym okresie pracownik poinformował nas, że choroba będzie trwała nadal oraz że będzie starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Nie chcieliśmy zwalniać pracownika, dlatego na jego wniosek udzieliliśmy mu urlopu bezpłatnego od 29 lipca 2009 r. do końca października br. Czy mamy prawo wręczyć pracownikowi wypowiedzenie 1 listopada 2009 r. w oparciu o art. 53 KP?
więcej »

Odzyskanie zdolności do pracy po upływie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego a możliwość rozwiązania umowy

Katarzyna Wrońska-Zblewska 2 września 2009
Pytanie: Pracownik zatrudniony od 1995 r. w pełnym wymiarze czasu pracy przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym przyznanym na 3 miesiące. Czy po tym świadczeniu możemy rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę, nawet jeśli przyniesie nam orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy?
więcej »

Możliwość rozwiązania umowy po upływie 2 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Małgorzata Lenarczyk-Brachet 1 lipca 2009
Pytanie: Pracownik po okresie zasiłkowym otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na okres 2 miesięcy od 1 kwietnia 2009 r. do 30 maja 2009 r. Do chwili obecnej, tj. do 9 czerwca 2009 r. nie dostarczył zaświadczenia o zdolności do pracy. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, w jakim terminie i na jakiej podstawie?
więcej »

Rozwiązanie umowy z powodu długotrwałej choroby pracownika zatrudnionego w pracodawcy krócej niż 6 miesięcy

Małgorzata Lenarczyk-Brachet 17 czerwca 2009
Pytanie: Czy mogę rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z art. 53 § 1 pkt 1 kp w sytuacji, gdy został on zatrudniony na czas określony od 8 grudnia 2008 r. do 30 listopada 2010 r., a od 2 lutego 2009 r. do 20 czerwca 2009 r. jest na zwolnieniu lekarskim (140 dni)? Czy możemy pracownikowi wypowiedzieć umowę o pracę pomimo że nie minęły jeszcze 182 dni choroby? Czy można już wysłać pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę?
więcej »

Długotrwała choroba pracownika-emeryta a dopuszczalny termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Katarzyna Wrońska-Zblewska 3 czerwca 2009
Pytanie: Czy możemy rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b kp z pracownikiem, który jednocześnie pobiera świadczenie emerytalne, czy należy jeszcze uwzględnić kolejny okres (3-miesięczny) pobierania świadczenia rehabilitacyjnego? Czytałam, że w przypadku, gdy pracownik ma przyznaną rentę, to nie trzeba uwzględnić w wypowiedzeniu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Czy dotyczy to też emeryta?
więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę w związku z wyczerpaniem zasiłku chorobowego a prawo do odprawy rentowej

Bartosz Miszewski 27 maja 2009
Pytanie: Pracownikowi zatrudnionemu w naszej spółce 9 maja 2009 r. wyczerpał się okres zasiłkowy. Pracownik złożył w ZUS-ie wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. 6 maja 2009 r. lekarz orzecznik ZUS wydał orzeczenie, iż nie występują okoliczności uzasadniające ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego oraz że pracownik jest częściowo niezdolny do pracy do 31 maja 2011 r. Czy w związku z powyższym zakład pracy powinien rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę 10 maja 2009 r.? Czy należy wręczyć pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, czy wystarczy tylko w świadectwie pracy powołać się na art. 53 kp? 10 maja (niedziela) był dniem wolnym od pracy i pracownik dostarczył orzeczenie lekarza orzecznika ZUS 11 maja, więc tym samym fizycznie nie było możliwe wręczenie pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia w niedzielę. Gdyby pracownik otrzymał ww. oświadczenie np. 12 maja 2009 r., to co z okresem od 9 do 12 maja? Ponadto czy pracownikowi należy wypłacić odprawę rentową? Według regulaminu wynagradzania pracowników spółki po 30 latach pracy pracownikowi należy się odprawa w wysokości 400% minimalnego wynagrodzenia, po 35 latach 500%. Pracownikowi 24 listopada 2009 r. minęłoby 35 lat pracy. Czy należy uwzględnić 30, czy 35 lat pracy?
więcej »

Przyznanie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy a możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Ewa Dziem 20 maja 2009
Pytanie: W dniu 22 stycznia br. pracownik wyczerpał okres zasiłkowy i lekarz prowadzący stwierdził dalszą niezdolność do pracy. Wcześniej pracownik ten złożył do ZUS wniosek o rentę. Do dziś pracownik nie poinformował pracodawcy o tym, że otrzymał rentę i posiada orzeczenie orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. O tym, że otrzymał rentę, wiemy nieoficjalnie. Pracownik nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie świadczy też pracy od momentu wyczerpania okresu zasiłkowego. Jest to długoletni pracownik i nie chcielibyśmy zwalniać go dyscyplinarnie. Co w tej sytuacji można zrobić, aby rozwiązać umowę o pracę?
więcej »

Przedłużająca się choroba a możliwość rozwiązania umowy o pracę z nieobecnym pracownikiem

Ewa Dziem 6 maja 2009
Pytanie: Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po upływie określonego terminu 182 dni otrzymała świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Świadczenie skończyło się we wrześniu 2008 r. i pracownica wystąpiła o przyznanie renty, jednocześnie przesyłając do pracodawcy zwolnienie lekarskie. Sprawa renty toczy się już ponad pół roku. ZUS odmówił przyznania renty, lecz pracownica złożyła odwołania od tej decyzji. W tym czasie zakład pracy otrzymuje zwolnienia lekarskie. Łączny okres nieobecności pracownicy w pracy z powodu choroby wynosi już ponad rok. Czy w tej sytuacji pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę i w jakim trybie? Czy jeśli pracownica otrzyma rentę, ale będzie mogła świadczyć pracę (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy), to czy takie wcześniejsze rozwiązanie umowy będzie nadal ważne? Co się stanie w sytuacji, gdy na skutek nieotrzymania renty pracownica stawi się do pracy z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym jej zdolność do świadczenia pracy? Czy pracodawca będzie miał obowiązek przyjąć ją z powrotem?
więcej »
1  2  3    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.