Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Środa, 25 listopada 2015
» Kadry»Rozwiązanie stosunku pracy»Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia»Rozwiązanie dyscyplinarne

Rozwiązanie dyscyplinarne

Brak pisemnego potwierdzenia umowy o pracę z winy pracownika

Michał Culepa 12 grudnia 2014
Pytanie:  Pracownik skończył pomyślnie okres próbny. Dnia 1 grudnia 2014 r. zaproponowaliśmy mu kolejną umowę – tym razem na czas nieokreślony. Pracodawca podpisał dokument i przekazał pracownikowi do podpisania. Ten jednak podpisanej umowy nie zwrócił, przez kilka dni świadczył pracę, a dziś się w pracy nie pojawił. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca? Chcieliśmy podpisać umowę. Samo dopuszczenie do pracy pierwszego dnia po okresie próbnym było nawiązaniem stosunku pracy, a teraz nie mamy żadnego dokumentu. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Za użycie siły wobec przełożonego lub innych pracowników można zwolnić dyscyplinarnie

Katarzyna Pietruszyńska 15 listopada 2013
Pytanie:  Czy przytoczona argumentacja do zwolnienia dyscyplinarnego jest wystarczająca, czy wszystko ze szczegółami trzeba opisywać? Z dniem doręczenia niniejszego pisma rozwiązuję z Panem bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie) umowę o pracę zawartą w dniu 1 września 2011 r. Przyczyną rozwiązania umowy jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a mianowicie naruszenie zasad współżycia społecznego i w obecności innych pracowników 3 listopada 2013 r. użycie siły fizycznej wobec swojego przełożonego. Od dłuższego czasu nie wykonywał Pan i lekceważył polecenia ww. zwierzchnika.
więcej »

Nieusprawiedliwienie nieobecności nie od razu uzasadnia dyscyplinarkę

Katarzyna Pietruszyńska 25 września 2013
Pytanie:  Pracownik od czterech dni nie pojawia się w pracy i nie poinformował o przyczynie swojej nieobecności. W regulaminie pracy wyraźnie jest napisane, że na dostarczenie zwolnienia lekarskiego pracownik ma 3 dni od dnia jego otrzymania. Czy te nieobecności powinnam traktować jako nieobecności nieusprawiedliwione i wypowiedzieć umowę na podstawie art 52 Kodeksu pracy, czy powinnam czekać 7 dni przewidzianych ustawowo przez Kodeks pracy?
więcej »

Brak odbioru listu nie chroni przed rozwiązaniem umowy

Katarzyna Pietruszyńska 20 marca 2013
Pytanie: Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia tj. na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Oświadczenie zostało wysłane pracownikowi na adres zameldowania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pracownik nie odbiera listu. W związku z tym z jakim terminem rozwiązuje się umowa o pracę?
więcej »

Nierozliczenie się pracownika z powierzonego mienia w okresie wypowiedzenia a możliwość zastosowania „dyscyplinarki”

Katarzyna Pietruszyńska 7 września 2011
Pytanie: Jak zobowiązać pracownika do rozliczenia się z firmą przed odejściem? Czy można to zrobić pod groźbą zapisanej w procedurze odejścia pracownika informacji, że jeżeli nie rozliczy się z powierzonego mienia to pracodawca zmieni tryb rozwiązania umowy o pracę na zwolnienie dyscyplinarne? Generalnie nie możemy odmówić wystawienia świadectwa pracy, ale też jest problem z tym że pracownik nie poczuwa się do obowiązku oddania wszystkich sprzętów i rzeczy, które są własnością pracodawcy. Czy można powołać się na kwestię działania na szkodę pracodawcy i zmienić finalnie tryb rozwiązania umowy?
więcej »

Spóźnienia do pracy a możliwość dyscyplinarnego rozwiązania stosunku pracy

Anna Zajączkowska 17 sierpnia 2011
Pytanie: Z pracownikiem została zawarta umowa na czas określony od 1 lipca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. (na 5 mies.). W informacji  o warunkach zatrudnienia pracownik został poinformowany, że taka umowa nie może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Niestety, przez 20 dni trwania umowy pracownik już 5 razy spóźnił się do pracy i raz nie był obecny (pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego). Chcę rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę, jednak nie chce on się zgodzić na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a ja nie chcę korzystać z art. 52 kp. Czy pracodawca może rozwiązać taką umowę bez podania przyczyny? 
więcej »

Nagminne naruszanie zakazu palenia w zakładzie pracy a możliwość dyscyplinarnego rozwiązania umowy

Katarzyna Pietruszyńska 12 stycznia 2011
Pytanie: Czy mogę zwolnić pracownika dyscyplinarnie za to ze nagminnie narusza zakaz palenia w miejscu pracy? Produkujemy meble wiec jest tu wiele materiałów łatwopalnych a pracownicy chowają się także w lakierni, gdzie ryzyko jest wyższe.
więcej »

Nadwyrężanie zdrowia pracownika w czasie zwolnienia lekarskiego a możliwość dyscyplinarnego rozwiązania umowy

Anna Zajączkowska 13 stycznia 2010
Pytanie: Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim został skontrolowany. Okazało się, że pracuje na podwórku przy rąbaniu drewna. Czy można z nim rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym?
więcej »

Prowadzenie samochodu służbowego w stanie nietrzeźwości a możliwość dyscyplinarnego rozwiązania z pracownikiem umowy

Barbara Lumirska 6 stycznia 2010
Pytanie: W dniu 18 czerwca 2009 r. kontrola drogowa policji wykazała u naszego pracownika, prowadzącego pojazd służbowy, promil alkoholu we krwi. Pracownik został przewieziony na komisariat na powtórne badanie. Następnego dnia pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 17 czerwca 2009 r. do połowy grudnia. Prawo jazdy temu pracownikowi jest niezbędne do wykonywania pracy. W stosunku do pracownika jest prowadzone postępowanie sądowe, ale wyrok jeszcze nie zapadł. Czy po otrzymaniu informacji o wyroku sądowym odbierającym prawo jazdy można w ciągu 30 dni zwolnić go dyscyplinarnie? Czy 30 dni należy liczyć tylko od momentu dowiedzenia się o popełnionym czynie? Czy pozostaje mi jedynie zwolnienie za wypowiedzeniem w związku z utratą uprawnień do wykonywana zawodu? Czy potem wypowiedzenie można zmienić na zwolnienie dyscyplinarne, jeśli informacja o wyroku dotrze po powrocie pracownika do pracy? Jeśli pracownik dostanie wypowiedzenie z innego powodu, to czy po otrzymaniu informacji z sądu można zwolnić go dyscyplinarnie?
więcej »

Tryb i termin rozwiązania umowy o pracę z pracownicą, która nie stawia się do pracy po urlopie wychowawczym i nie usprawiedliwia nieobecności

Katarzyna Pietruszyńska 19 listopada 2009
Pytanie:  Nasza pracownica przebywała na urlopie wychowawczym do 26 października 2009 r. Po zakończeniu urlopu nie powróciła do pracy, nie mamy żadnego z nią kontaktu. W jaki sposób rozwiązać z nią umowę o pracę, z jakim terminem?
więcej »

Skuteczność „dyscyplinarki” wysłanej pocztą w sytuacji, gdy przed jej odebraniem przez pracownika upływa termin, na jaki umowa była zawarta

Aleksandra Pudzianowska 9 listopada 2009
Pytanie: Muszę zwolnić dyscyplinarnie pracownika za kradzież. Dyscyplinarkę wysłałam 25 września, a 30 września pracownikowi kończy się umowa. Czy w takim wypadku, jeśli pracownik nie odbierze dyscyplinarki przed 30 września, to umowa rozwiąże się z upływem czasu, na jaki była zawarta?
więcej »

Usiłowanie kradzieży a możliwość dyscyplinarnego rozwiązania umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim

Łukasz Pisarczyk 29 lipca 2009
Pytanie: Zatrudniliśmy 1 lipca 2009 r. pracownicę na umowę o pracę, 7 lipca została złapana na kradzieży towaru, sporządzono notatkę służbową ze zdarzenia z podpisami świadków. Kolejne dni, czyli 8 i 9 lipca, pracownica nie zgłosiła się do pracy i nie usprawiedliwiła nieobecności. W związku z tym wysłano jej pismo o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym. W dniu 13 lipca otrzymaliśmy pocztą pismo z wypowiedzeniem umowy przez pracownika i zwolnienie lekarskie od 8 lipca 2009 r. (ewidentnie „lewe” zwolnienie), pracownica nie miała jeszcze wystawionej książeczki. Jak należy w tej sytuacji postąpić? Czekać na zwrotkę pisma wysłanego do pracownicy 9 lipca 2009 r.? Czy należy jej się  wypłata za zwolnienie lekarskie dostarczone pocztą po tygodniu nieobecności jeśli przepracowała tylko 5 dni roboczych?
więcej »

Niszczenie mienia i groźby pod wpływem alkoholu podczas imprezy na terenie zakładu pracy a rozwiązanie umowy o pracę

Anna Martuszewicz 28 lipca 2009
Pytanie:  Na zorganizowanej imprezie pożegnalnej pewnej grupy pracowników doszło do bardzo przykrych incydentów. Impreza odbyła się na terenie zakładu pracy, za zgodą dyrekcji. Pod wpływem alkoholu doszło do wyzwisk, straszenia, gróźb pod adresem dyrekcji, chciałem nawet wyważyć drzwi do pokoju dyrektora. Cała akcja zakończyła się noclegiem na komendzie policji. Po wytrzeźwieniu przeprosiłem dyrekcję, naprawiłem wyrządzone szkody (przeprosiny zostały przyjęte) itp. Niestety, dostałem listem poleconym dyscyplinarkę. Czy dyrekcja miała prawo mnie zwolnić, mimo iż napisałem pismo z wyjaśnieniem całego zajścia i mojej sytuacji w przypadku ewentualnego zwolnienia? Miałem nadzieję, że skończy się na prywatnym załatwieniu sprawy, a tu zaskoczenie. Nadmienię, że cała impreza miała miejsce po godzinach pracy.
więcej »

Brak informacji o rozpoczęciu urlopu a możliwość dyscyplinarnego rozwiązania umowy

Anna Martuszewicz 15 lipca 2009
Pytanie: Pracownik zatrudniony jest od 1 października 2005 r. na 1/4 etatu, pracuje codziennie po 2 godz. Wyżej wymieniony nie zgłaszał się do pracy przez kilka dni. Po telefonie do niego okazało się, że wyjechał na urlop bez powiadomienia przełożonego (nie ma go już 2 tygodnie). Prezes zdecydował o rozwiązaniu umowy z ww. Czy można go zwolnić bez wypowiedzenia z winy pracownika, np. art. 52 § 1 pkt 1? Czy należy rozwiązać umowę z wypowiedzeniem 1-miesięcznym i czy przysługuje mu w związku z powyższym odprawa 2-miesięczna?
więcej »

Wsteczne rozwiązanie umowy o pracę

Aleksandra Pudzianowska 1 kwietnia 2009
Pytanie:  Pracownik od końca grudnia 2008 r. jest nieobecny w pracy i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Po 30 dniach wysłane zostało wezwanie do stawiennictwa w celu wyjaśnienia nieobecności w pracy. Dnia 19 lutego 2009 r. pracownik odebrał pismo (potwierdzenie odbioru) i do dziś nie zgłosił się. Czy na tej podstawie możemy zwolnić pracownika z art. 52 Kodeksu pracy z datą wsteczną, tzn. z pierwszym dniem nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?
więcej »

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę w okresie biegnącego wypowiedzenia

Bartosz Miszewski 12 grudnia 2008
Pytanie: Czy pracodawca miał prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika pracującego w okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę za to, że pracownik bez zgody osoby odpowiedzialnej samowolnie wyjął pieczątkę z biurka, przybił ją na fakturze, a następnie dał do podpisu na treści tej pieczątki osobie odpowiedzialnej? Nadmieniam, że treść tej pieczątki nie była imienna, dotyczyła sprawdzenia i przyjęcia towaru na magazyn. Osoba ta 2 dni po zwolnieniu prosiła o kserokopię spisu treści akt osobowych. Czy pracodawca miał obowiązek wydania ww. spisu?
więcej »

Zwolnienie dyscyplinarne a próba usprawiedliwienia nieobecności wnioskiem o urlop wypoczynkowy

Aleksandra Pudzianowska 15 listopada 2008
Pytanie:  Pracownica po urlopie wypoczynkowym, który trwał od 31 sierpnia 2008 r. do 5 września 2008 r., nie stawiła się do pracy. Wniosek o kolejny urlop przysłała mi pocztą 25 września, w którym przedłużyła sobie urlop od 6 do 26 września. Czy mam prawo zwolnić ją dyscyplinarnie i kiedy mogę najszybciej złożyć jej wypowiedzenie? Pracownica pracuje u mnie od 5 lat na czas nieokreślony.
więcej »

Porzucenie pracy - tryb i termin rozwiązania umowy oraz wystawienie świadectwa pracy

Maciej Telec 12 listopada 2008
Pytanie:  Pracownik po zakończeniu pracy (w czwartek) oświadczył, że porzuca pracę i więcej nie przyjdzie. Jak należy postąpić? Z jaką datą wydać świadectwo pracy? Ile dni odczekać?
więcej »

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy a możliwość rozwiązania umowy

Maciej Telec 24 października 2008
Pytanie:  Nasz pracownik zatrudniony na umowę na czas nieokreślony przebywa na opiece od 8 września 2008 r. Pierwszą opiekę otrzymał do 14 września 2008 r. (dostarczył w terminie zaświadczenie), później sms-em poinformował, że nadal będzie przebywał na opiece do 22 września 2008, ale do dnia dzisiejszego nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego, nie pojawił się w pracy 23 września, a także nie poinformował, co się z nim dalej dzieje. Czy w takim przypadku można z nim rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, zwłaszcza, że w informacji dla pracownika (którą on również podpisywał) jest ujęte, iż ma obowiązek informować o przyczynie nieobecności nie później niż w 2. dniu nieobecności oraz dostarczyć dowód usprawiedliwiający nieobecność nie później niż do 7. dnia nieobecności. W którym momencie można rozwiązać z nim umowę, po powrocie z opieki?
więcej »

Możliwość zwolnienia dyscyplinarnego po upływie okresu wypowiedzenia

Maciej Telec 22 października 2008
Pytanie:  Pracownik złożył wypowiedzenie 1 września 2008 r. z terminem 2-tygodniowym, czyli wypowiedzenie upłynęło 20 września 2008 r. Po złożeniu wypowiedzenia przychodził do pracy, ale tylko do 5 września 2008 r. Po tej dacie nie stawiał się do pracy. Według mnie nastąpiło porzucenie pracy - czy mogę zwolnić go dyscyplinarnie? Co prawda upłynął termin wypowiedzenia, a ja nie dokonałem w tym okresie zwolnienia dyscyplinarnego. Czy mogę zrobić to teraz i zawrzeć odpowiedni wpis w świadectwie pracy?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.