Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Środa, 25 listopada 2015
» Kadry»Czas pracy»Praca w dni wolne

Praca w dni wolne

Polecanie pracownikom dyżurów w wolne soboty, niedziele i święta

Joanna Kaleta 12 listopada 2015
7395477_553207.jpg

Polecanie dyżurów w dni wolne od pracy

Pytanie:  Proszę o pomoc w ustaleniu dyżurów domowych dla pracowników w dni wolne od pracy . Zgodnie z zapisem w zakładowym układzie zbiorowym pracy za każdą godzinę pełnienia dyżuru domowego w dni wolne od pracy, tj. soboty oraz niedziele i święta, pracownik otrzymuje dodatek. Jak ustalić dyżury domowe na te dni, aby nie pozbawić pracowników prawa do nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego? Pracownicy są zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Chcemy polecić pełnienie dyżuru dwóm osobom w sobotę i dwóm w niedzielę, podobnie w święta. Czy można polecić tym samym pracownikom pełnienie dyżuru we wszystkie dni wolne występujące w danym miesiącu?

Odbiór dnia wolnego za święto przypadające w sobotę a dzień harmonogramowo wolny dla pracownika

Joanna Kaleta 24 sierpnia 2015
7387715_543151.jpg

Dzień wolny za święto w sobotę a dzień...

Pytanie:  Zgodnie z zarządzeniem pracodawcy na 14 sierpnia (piątek) wyznaczony został termin odbioru dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę. Proszę o informację, co z pracownikami dla których dzień ten był akurat dniem wolnym od pracy (praca zmianowa). Czy należy im wyznaczyć inny dzień wolny? Jak powinniśmy postąpić w przypadku pracowników, którzy przebywali na urlopach lub zwolnieniach lekarskich?
więcej »

Rekompensata dozwolonej pracy w święto

Joanna Kaleta 7 sierpnia 2015
7386380_539213.jpg

Rekompensata dozwolonej pracy w święto

Pytanie:  Zatrudniamy trzech portierów, którzy pracują od poniedziałku do niedzieli na dwie zmiany: od 6.30 do 14.30 oraz od 14.30 do 22.30. Czy pracownikom, którym według ustalonego wcześniej grafiku wypada dyżur w święto 15 sierpnia, należy oprócz normalnego wynagrodzenia zapłacić dodatkowe wynagrodzenie za pracę w święto? Grafiki są tak ustalane, aby zachowana była liczba godzin pracy oraz dni wolnych w danych miesiącach.
więcej »

Rozliczenie dnia wolnego udzielonego w zamian za pracę w sobotę

Ewa Drzewiecka 22 czerwca 2015
Pytanie:  Pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną w wysokości 2.400 zł brutto. Pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin. W maju 2015 r. pracował w dwie soboty. Pracodawca wypłacił za te dni normalne wynagrodzenie. W czerwcu pracownik złożył wniosek o wykorzystanie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach (17 i 18 czerwca 2015 r.). Czy za udzielony czas wolny pracodawca ma obowiązek zapłacić? Jak poprawnie rozliczyć opisaną sytuację?
więcej »

Dzień wolny za sobotnie święto a zakończenie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego

Joanna Kaleta 8 czerwca 2015
Pytanie:  W czerwcu decyzją zarządu dzień 5 czerwca 2015 r. ustalono jako dzień wolny od pracy w zamian za święto 15 sierpnia, przypadające w sobotę . W jaki sposób rozliczyć pracownika, który rozwiązuje umowę o pracę z dniem 12 czerwca 2015 r. (pracownik wynagradzany jest stawką godzinową). Czy dzień 5 czerwca jest dla niego dniem pracującym czy wolnym?
więcej »

Rekompensata za wykonanie badań okresowych w trakcie zwolnienia lekarskiego na chorego członka rodziny

Joanna Kaleta 2 lutego 2015
Pytanie:  Pracownik, będąc na zwolnieniu z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny, wykonał okresowe badanie lekarskie. Czy w takim przypadku należy mu się inny dzień wolny?
więcej »

Konieczność dodatkowego rekompensowania pracy w niedziele i święta w systemie zmianowym

Joanna Kaleta 8 stycznia 2015
Pytanie:  Zatrudniamy robotników gospodarczych – stróży. Pracują oni zmianowo np.: poniedziałek od 7.00 do 19.00, wtorek od 19.00 do 7.00, środa i czwartek wolne, piątek od 7.00 do 19.00, sobota 7.00 – 19.00, niedziela i poniedziałek wolne itd. Godzinowo nie przekraczają normy miesięcznej (jeżeli w miesiącu jest do przepracowania 160 godzin, to tyle też pracują). Czy w takim systemie za pracę w niedzielę i święta przysługują im dodatkowo jakieś dni wolne?
więcej »

Opieka nad chorym członkiem rodziny w dniu wyznaczonym przez pracodawcę za święto przypadające w sobotę

Leszek Skupski 31 grudnia 2014
Pytanie:  Jeden z pracowników od 23 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. W tym okresie (na 24 grudnia 2014 r.) przypadł dzień wolny, który pracodawca wyznaczył wszystkim pracownikom firmy za 1 listopada br. (święto przypadające w sobotę). Czy w takim wypadku dzień wolny za listopadowe święto pracownik może wykorzystać w innym terminie?
więcej »

Odbiór dnia wolnego musi przypadać w okresie rozliczeniowym

Maria Kucharska-Fiałkowska 3 listopada 2014
Pytanie:  W urzędzie mamy miesięczny okres rozliczeniowy. Czy w związku z przypadającym w sobotę świętem 1 listopada, które obniża wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, można wprowadzić zarządzeniem indywidualny sposób wyboru dodatkowego dnia wolnego w terminie do 31 grudnia?
więcej »

Indywidualne szkolenie pracownika w dniu wolnym od pracy

Michał Culepa 30 października 2014
Pytanie:  Nasza firma pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Pracownik wystąpił z wnioskiem o skierowanie go na szkolenie, które trwało od czwartku do soboty. Czy w związku z tym, że pracownik uczestniczył w szkoleniu z własnej inicjatywy przysługuje mu dzień wolny od pracy za szkolenie w sobotę?
więcej »

Świąteczna sobota dla zatrudnionego w systemie weekendowym

Michał Culepa 27 października 2014
Pytanie:  Pracownik zatrudniony w systemie weekendowym na 3/4 etatu. Czy należy dać dodatkowy dzień wolny za 1 listopada? W tym dniu mimo że dla tego pracownika sobota jest dniem pracy, będzie miał wolne.
więcej »

Choroba w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę

Michał Culepa 2 maja 2014
Pytanie:  W związku z świętem przypadającym w sobotę 3 maja 2014 r. pracodawca udziela pracownikom dodatkowego dnia wolnego w dniu 2 maja. Czy w przypadku gdy pracownik będzie w tym okresie przebywał na zwolnieniu lekarskim (tj. od 30 kwietnia do 9 maja 2014 r. należy mu się dodatkowy dzień wolny z tytułu tego święta? Czy to, że w dniu 2 maja nie świadczy pracy, powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy i nie trzeba udzielać mu dodatkowego wymiaru czasu pracy?
więcej »

Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Joanna Kaleta 23 kwietnia 2014
Pytanie:  W związku ze świętem 3 maja, które przypada w sobotę firma musi zwrócić pracownikom dzień wolny. Zarząd zdecydował, że będzie to piątek 2 maja. Ze względu na charakter naszej pracy niektórzy pracownicy będą musieli pracować 1, 2 i 3 maja. Czy wówczas za czas pracy we wszystkie te dni obowiązuje stawka 100% za nadgodziny (szczególnie chodzi mi o 2 maja)? Czy firma może zdecydować, że część pracowników dostaje wolne 2 maja, a część innego dnia?
więcej »

Pracownikowi w delegacji, który wykonywał w pracę w dniu wolnym, przysługuje rekompensata

Joanna Kaleta 16 grudnia 2013
Pytanie:  Pracownik w listopadzie wyjechał w delegację służbową do Chin. Zgodnie z naszym harmonogramem czasu pracy, dzień 11 listopada 2013 r. powinien być dla niego dniem wolnym, jednak on wykonywał w tym dniu pracę (w Chinach nie jest to dzień wolny). Czy pracownikowi temu należy się rekompensata z tytułu pracy w tym dniu (a więc dzień wolny lub zapłata)? Które przepisy należy brać pod uwagę?
więcej »

Dzień wolny za poniedziałek wielkanocny dla pracowników pracujących od wtorku do soboty

Monika Frączek 5 kwietnia 2013
Pytanie:  W sytuacji, gdy pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku a święto przypada w sobotę, otrzymują oni dzień wolny. Jak jest natomiast w sytuacji, gdy pracownicy są zatrudnieni od wtorku do soboty – czy w zamian za Święto Wielkanocne przypadające w poniedziałek należy im udzielić dnia wolnego od pracy?
więcej »

Jak rekompensować pracę w wolną dla pracownika sobotę

Monika Frączek 2 kwietnia 2013
Pytanie:  Zatrudniamy pracownika na stanowisku palacza c.o. Osoba ta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 14:30, natomiast w wolne soboty, niedziele i święta przychodzi do pracy na 1-2 godzin, aby dopilnować pieca centralnego ogrzewania. Jak w takim przypadku powinniśmy płacić za godziny ponadwymiarowe w wolne soboty? W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi dodatek?
więcej »

Obowiązek udziału w szkoleniu w dzień wolny dla pracownika

Katarzyna Tryniszewska 11 marca 2013
Pytanie: Czy za czas szkolenia, które odbyło się w sobotę w godz. od 8.00 do 12.00 należy się pracownikowi rekompensata? Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Dodam, że szkolenie nie dotyczyło bhp, a pracownicy nadzoru produkcji zostali powiadomieni o nim przez swojego przełożonego e-mailem i ustnie z tygodniowym wyprzedzeniem.
więcej »

Dzień wolny za święto dla zatrudnionych przez 5 dni w tygodniu

Joanna Kaleta 8 lutego 2013
Pytanie:  Jestem przełożonym pracownika, który ma w umowie o pracę (0,8 etatu) zapisany czas pracy „4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie”. W umowie nie ma zapisu, jaki dzień tygodnia ma być wolny. Czy w tygodniu w którym są tylko 4 dni robocze (np. wypada poniedziałek wielkanocny lub Boże Ciało) mam temu pracownikowi planować 3 czy 4 dni pracy?
więcej »

Obowiązku wyznaczenia dnia wolnego nie można zastąpić wypłatą dodatku

Katarzyna Pietruszyńska 22 stycznia 2013
Pytanie:  Kodeksu pracy nakazuje udzielenie pracownikowi wykonującemu pracę w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Problem dotyczy sposobu uzgodnienia i porozumienia się z pracownikiem w sprawie odbioru dnia wolnego. Nasi pracownicy odmawiają odbioru rekompensaty pracy w dniu harmonogramowo wolnym od pracy poprzez wyznaczenie innego dnia wolnego, co powoduje, że faktycznie ten dzień nie jest udzielany. Otrzymują zatem wynagrodzenie ze 100% dodatkiem. Czy pracodawca w tej sytuacji podlega sankcjom ze strony PIP? Czy udzielenie innego dnia wolnego za pracę w dniu harmonogramowo wolnym może być jednostronną decyzją pracodawcy czy zawsze zależy od uzyskania porozumienia z pracownikiem?
więcej »

Za weekendową wigilię nie przysługuje czas wolny

Joanna Kaleta 14 grudnia 2012
Pytanie:  Pracodawca organizuje spotkanie wigilijne w weekend. Czy oznacza to, że powinien udzielić dodatkowego dnia wolnego pracownikom uczestniczącym w tym spotkaniu?
więcej »
1  2  3  4  5    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.