Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Piątek, 29 maja 2015
» Kadry»Czas pracy»Praca w dni wolne

Praca w dni wolne

Rekompensata za wykonanie badań okresowych w trakcie zwolnienia lekarskiego na chorego członka rodziny

Joanna Kaleta 2 lutego 2015
Pytanie:  Pracownik, będąc na zwolnieniu z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny, wykonał okresowe badanie lekarskie. Czy w takim przypadku należy mu się inny dzień wolny?

Konieczność dodatkowego rekompensowania pracy w niedziele i święta w systemie zmianowym

Joanna Kaleta 8 stycznia 2015
Pytanie:  Zatrudniamy robotników gospodarczych – stróży. Pracują oni zmianowo np.: poniedziałek od 7.00 do 19.00, wtorek od 19.00 do 7.00, środa i czwartek wolne, piątek od 7.00 do 19.00, sobota 7.00 – 19.00, niedziela i poniedziałek wolne itd. Godzinowo nie przekraczają normy miesięcznej (jeżeli w miesiącu jest do przepracowania 160 godzin, to tyle też pracują). Czy w takim systemie za pracę w niedzielę i święta przysługują im dodatkowo jakieś dni wolne?
więcej »

Opieka nad chorym członkiem rodziny w dniu wyznaczonym przez pracodawcę za święto przypadające w sobotę

Leszek Skupski 31 grudnia 2014
Pytanie:  Jeden z pracowników od 23 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. W tym okresie (na 24 grudnia 2014 r.) przypadł dzień wolny, który pracodawca wyznaczył wszystkim pracownikom firmy za 1 listopada br. (święto przypadające w sobotę). Czy w takim wypadku dzień wolny za listopadowe święto pracownik może wykorzystać w innym terminie?
więcej »

Odbiór dnia wolnego musi przypadać w okresie rozliczeniowym

Maria Kucharska-Fiałkowska 3 listopada 2014
Pytanie:  W urzędzie mamy miesięczny okres rozliczeniowy. Czy w związku z przypadającym w sobotę świętem 1 listopada, które obniża wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, można wprowadzić zarządzeniem indywidualny sposób wyboru dodatkowego dnia wolnego w terminie do 31 grudnia?
więcej »

Indywidualne szkolenie pracownika w dniu wolnym od pracy

Michał Culepa 30 października 2014
Pytanie:  Nasza firma pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Pracownik wystąpił z wnioskiem o skierowanie go na szkolenie, które trwało od czwartku do soboty. Czy w związku z tym, że pracownik uczestniczył w szkoleniu z własnej inicjatywy przysługuje mu dzień wolny od pracy za szkolenie w sobotę?
więcej »

Świąteczna sobota dla zatrudnionego w systemie weekendowym

Michał Culepa 27 października 2014
Pytanie:  Pracownik zatrudniony w systemie weekendowym na 3/4 etatu. Czy należy dać dodatkowy dzień wolny za 1 listopada? W tym dniu mimo że dla tego pracownika sobota jest dniem pracy, będzie miał wolne.
więcej »

Choroba w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę

Michał Culepa 2 maja 2014
Pytanie:  W związku z świętem przypadającym w sobotę 3 maja 2014 r. pracodawca udziela pracownikom dodatkowego dnia wolnego w dniu 2 maja. Czy w przypadku gdy pracownik będzie w tym okresie przebywał na zwolnieniu lekarskim (tj. od 30 kwietnia do 9 maja 2014 r. należy mu się dodatkowy dzień wolny z tytułu tego święta? Czy to, że w dniu 2 maja nie świadczy pracy, powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy i nie trzeba udzielać mu dodatkowego wymiaru czasu pracy?
więcej »

Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Joanna Kaleta 23 kwietnia 2014
Pytanie:  W związku ze świętem 3 maja, które przypada w sobotę firma musi zwrócić pracownikom dzień wolny. Zarząd zdecydował, że będzie to piątek 2 maja. Ze względu na charakter naszej pracy niektórzy pracownicy będą musieli pracować 1, 2 i 3 maja. Czy wówczas za czas pracy we wszystkie te dni obowiązuje stawka 100% za nadgodziny (szczególnie chodzi mi o 2 maja)? Czy firma może zdecydować, że część pracowników dostaje wolne 2 maja, a część innego dnia?
więcej »

Pracownikowi w delegacji, który wykonywał w pracę w dniu wolnym, przysługuje rekompensata

Joanna Kaleta 16 grudnia 2013
Pytanie:  Pracownik w listopadzie wyjechał w delegację służbową do Chin. Zgodnie z naszym harmonogramem czasu pracy, dzień 11 listopada 2013 r. powinien być dla niego dniem wolnym, jednak on wykonywał w tym dniu pracę (w Chinach nie jest to dzień wolny). Czy pracownikowi temu należy się rekompensata z tytułu pracy w tym dniu (a więc dzień wolny lub zapłata)? Które przepisy należy brać pod uwagę?
więcej »

Dzień wolny za poniedziałek wielkanocny dla pracowników pracujących od wtorku do soboty

Monika Frączek 5 kwietnia 2013
Pytanie:  W sytuacji, gdy pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku a święto przypada w sobotę, otrzymują oni dzień wolny. Jak jest natomiast w sytuacji, gdy pracownicy są zatrudnieni od wtorku do soboty – czy w zamian za Święto Wielkanocne przypadające w poniedziałek należy im udzielić dnia wolnego od pracy?
więcej »

Jak rekompensować pracę w wolną dla pracownika sobotę

Monika Frączek 2 kwietnia 2013
Pytanie:  Zatrudniamy pracownika na stanowisku palacza c.o. Osoba ta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 14:30, natomiast w wolne soboty, niedziele i święta przychodzi do pracy na 1-2 godzin, aby dopilnować pieca centralnego ogrzewania. Jak w takim przypadku powinniśmy płacić za godziny ponadwymiarowe w wolne soboty? W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi dodatek?
więcej »

Obowiązek udziału w szkoleniu w dzień wolny dla pracownika

Katarzyna Tryniszewska 11 marca 2013
Pytanie: Czy za czas szkolenia, które odbyło się w sobotę w godz. od 8.00 do 12.00 należy się pracownikowi rekompensata? Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Dodam, że szkolenie nie dotyczyło bhp, a pracownicy nadzoru produkcji zostali powiadomieni o nim przez swojego przełożonego e-mailem i ustnie z tygodniowym wyprzedzeniem.
więcej »

Dzień wolny za święto dla zatrudnionych przez 5 dni w tygodniu

Joanna Kaleta 8 lutego 2013
Pytanie:  Jestem przełożonym pracownika, który ma w umowie o pracę (0,8 etatu) zapisany czas pracy „4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie”. W umowie nie ma zapisu, jaki dzień tygodnia ma być wolny. Czy w tygodniu w którym są tylko 4 dni robocze (np. wypada poniedziałek wielkanocny lub Boże Ciało) mam temu pracownikowi planować 3 czy 4 dni pracy?
więcej »

Obowiązku wyznaczenia dnia wolnego nie można zastąpić wypłatą dodatku

Katarzyna Pietruszyńska 22 stycznia 2013
Pytanie:  Kodeksu pracy nakazuje udzielenie pracownikowi wykonującemu pracę w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Problem dotyczy sposobu uzgodnienia i porozumienia się z pracownikiem w sprawie odbioru dnia wolnego. Nasi pracownicy odmawiają odbioru rekompensaty pracy w dniu harmonogramowo wolnym od pracy poprzez wyznaczenie innego dnia wolnego, co powoduje, że faktycznie ten dzień nie jest udzielany. Otrzymują zatem wynagrodzenie ze 100% dodatkiem. Czy pracodawca w tej sytuacji podlega sankcjom ze strony PIP? Czy udzielenie innego dnia wolnego za pracę w dniu harmonogramowo wolnym może być jednostronną decyzją pracodawcy czy zawsze zależy od uzyskania porozumienia z pracownikiem?
więcej »

Za weekendową wigilię nie przysługuje czas wolny

Joanna Kaleta 14 grudnia 2012
Pytanie:  Pracodawca organizuje spotkanie wigilijne w weekend. Czy oznacza to, że powinien udzielić dodatkowego dnia wolnego pracownikom uczestniczącym w tym spotkaniu?
więcej »

Kiedy termin odbioru dnia wolnego uzgodnić z pracownikiem?

2 listopada 2012
Pytanie:  Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika w dniu wolnym od pracy i wyznacza mu w zamian za tę pracę inny dzień wolny od pracy, czy pracownik może odmówić skorzystania właśnie z tego wyznaczonego dnia wolnego? Jak prawidłowo powinien postąpić pracodawca w przypadku odmowy pracownika ze skorzystania z dnia wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?
więcej »

Praca w dni wolne od pracy a prawo do wynagrodzenia za pracę nadliczbową

Joanna Kaleta 21 czerwca 2012
Pytanie:  Pracownikom, którzy pracowali w dniu wolnym od pracy płaciliśmy jak za godziny nadliczbowe, obecnie chcemy im udzielić dnia wolnego od pracy, w stosunku 1:1. Pracownicy powołując się na zapisy układu zbiorowego pracy uważają, że jeżeli już mają dostać wolne, to w stosunku 1: 1,5. Nie przyjmują do wiadomości, że przepisy te dotyczą tylko pracy tzw. „czarne dni” a nie w dni wolne od pracy, ponieważ zapis taki byłby niezgodny z prawem. Poniżej zapis układu zbiorowego pracy: „1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 100% jego wynagrodzenia. 2. Dodatek, o którym mowa w punkcie 1, nie przysługuje jeżeli: -pracownikowi na jego wniosek udzielono w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy, -pracownikowi, w zamian za czas przepracowany, udzielono czasu wolnego najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.”
więcej »

Rekompensowanie członkom kadry zarządzającej (głównej księgowej i HR Managerowi) pracy w wolne weekendy

Joanna Kaleta 8 maja 2012
Pytanie:  Czy główna księgowa (kieruje odrębnym działem), która przychodzi do pracy również w soboty i niedziele, ma możliwość odbioru (wolnego lub nadgodzin) za te dni? Pracuje od poniedziałku do piątku, sobota jest dniem wolnym. Co w przypadku HR Managera, który w umowie nie ma zadaniowego czasu pracy i ma pod sobą zespół - czy jeżeli pracuje w weekendy, to należy mu się czas wolny?
więcej »

Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej przez pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy

Joanna Kaleta 23 kwietnia 2012
Pytanie:  Mam pytanie dotyczące naliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin dziennie. Sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Grafik ma ułożony tak, że sobotę 3 marca 2012 r. ma wolną, natomiast szczególne potrzeby pracodawcy powodują, że przychodzi do pracy na 12 godzin. Jak mam zapłacić za nadgodziny (pracownik nie otrzymał dnia wolnego za ten dzień)? Ten dzień był dla pracownika 23. dniem przepracowanym w marcu 2012 r.
więcej »

Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej, gdy jedynym zadaniem pracownika jest odwiezienie wychowanka do innej placówki

Joanna Kaleta 13 lutego 2012
Pytanie:  Pracownik musiał odwieźć wychowanka placówki do innej placówki położonej około 550 km od siedziby naszej placówki. Jechał pociągiem od 23:00 w niedzielę 9 stycznia 2012 r. Wrócił w poniedziałek 10 stycznia 2012 r. Jak rozliczyć czas pracy pracownika? Jakie powinien otrzymać pieniądze (diety, zwrot za bilety, itp.)? Czy są to nadgodziny, które można wybrać, czy trzeba zapłacić?
więcej »
1  2  3  4  5    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Maj 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Odpis na ZFŚS

01 czerwca 2015

Więcej »
Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.