Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Poniedziałek, 30 marca 2015
» Kadry»Czas pracy»Planowanie pracy»Harmonogramy czasu pracy

Harmonogramy czasu pracy

Dni wolne na poszukiwanie pracy dla dozorcy pracującego na nocnych zmianach

Katarzyna Pietruszyńska 12 lutego 2015
Pytanie:  Rozwiązujemy z pracownikiem umowę o pracę w drodze wypowiedzenia. Jest to emeryt zatrudniony na stanowisku dozorcy, który pracuje w godzinach wyznaczonych w harmonogramie – zazwyczaj od 18.00 do 6.00 następnego dnia. Jak wyznaczyć mu 3 dni na poszukiwanie pracy, skoro pracuje w nocy na przełomie 2 dni? Liczyć po 8 godzin x 3 dni, czyli 24 godziny, tj. ok. 2 dyżury? Czy 3 dni kalendarzowe – nieważne, że w trzecim dniu to będzie tylko pół dyżuru? Taka sama sytuacja jest z dniami wolnymi z tytułu urlopu okolicznościowego. Jak należy się 1 dzień wolny u takiego pracownika?

Ustalenie godzin pracy radcy prawnego w siedzibie pracodawcy i poza nią w te same dni

Joanna Kaleta 28 stycznia 2015
Pytanie:  Radca prawny pracuje na 1/2 etatu i świadczy pracę w siedzibie pracodawcy we wtorki po 4 godziny oraz w czwartki – 6 godzin. Czy jest dopuszczalne ustalenie czasu pracy poza siedzibą pracodawcy w te same dni, tj. we wtorki przez 6 godzin i czwartki po 4 godziny – tak, aby z puli urlopowej zarówno za urlop wtorkowy, jak i czwartkowy było odejmowane po 10 godzin?
więcej »

Zasady oddawania dnia wolnego za sobotnie święto

Joanna Kaleta 27 stycznia 2015
Pytanie:  Mamy 3-miesieczny okres rozliczeniowy, obejmujący kolejne kwartały. Czy jako dzień wolny za 15 sierpnia 2015 r. możemy wyznaczyć pracownikom 5 czerwca, czy też należy go wyznaczyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2015 r.? Czy zatrudniając pracownika np. 1 sierpnia (po terminie odbioru dnia wolnego za święto), w przypadku gdy pozostali pracownicy otrzymali już dzień wolny za 15 sierpnia, należy temu nowemu pracownikowi wyznaczyć inny dzień wolny?
więcej »

Harmonogramu czasu pracy nie trzeba sporządzać, gdy rozkład wynika z regulaminu pracy

Joanna Kaleta 23 sierpnia 2013
Pytanie:  Czy wprowadzone 23 sierpnia 2013 r. przepisy dotyczące obowiązku sporządzania harmonogramów czasu pracy dotyczą każdego stanowiska pracy? Jak to powinno wyglądać w praktyce? Czy jeśli regulamin pracy określa, że pracownicy administracji pracują od 8.00 do 16.00, to takich harmonogramów nie trzeba robić? Czy na stanowiskach, gdzie pracuje się na dwie zmiany harmonogramy wystarczy wywiesić na tablicy ogłoszeń, czy lepiej dać je pracownikowi do podpisu?
więcej »

Planowanie pracy w celu zapewnienia funkcjonowania zakładu 6 dni w tygodniu oraz w porze nocnej

Joanna Kaleta 5 czerwca 2012
Pytanie: Prowadzimy firmę, która wymaga pracy w trybie nocnym. Pracownicy wykonują pracę od 23.00 do 7.00, czasami zdarza się, że czas pracy przedłuża się do 9.00. Pracownicy pracują 6 dni w tygodniu, sobota jest dniem wolnym. Jak prawidłowo rozliczyć się z takim pracownikiem, i czy przysługują mu dodatkowe dni wolne, czy też można wszystko rozliczyć w dodatku finansowym?
więcej »

Rozliczenie czasu pracy w przypadku oddania krwi przez honorowego i „zwykłego” dawcę krwi - różnice

Joanna Kaleta 3 listopada 2010
Pytanie: Pracownik rano oddał krew i otrzymała zaświadczenie z informacją, że nie może wykonywać pracy w tym dniu. Czy w związku z tym może przyjść do pracy na noc w tym samym dniu?
więcej »

Konieczność zapewnienia pracy przez 7 dni w tygodniu a obowiązek udzielenia pracownikom wolnych weekendów

Joanna Kaleta 21 czerwca 2010
Pytanie: Nasi pracownicy pracują na zmiany: dwa dni pracy, jeden dzień wolny. Wszystkie normy czasu pracy są zachowane. Dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy jest wskazywany każdorazowo w grafiku. W związku z tym zdarza się, że pracownicy nie mają wolnych weekendów, ponieważ wolne obok niedzieli mają np. środę. Pracownicy chcą wypisywać urlopy na soboty, żeby mieć wolny weekend. Czy pracodawca musi zgadzać się na taki urlop i czy ma obowiązek zapewniania pracownikom wolnych weekendów raz na jakiś czas?  
więcej »

Rozliczenie czasu pracy, gdy pracodawcy dobrowolnie udzielają pracownikom dni wolnych

Joanna Kaleta 10 maja 2010
Pytanie: Jak rozliczyć czas pracy za kwiecień 2010 r.? Nasza firma jest placówką handlową, 11 kwietnia i 18 kwietnia 2010 r. sklepy były nieczynne, gdyż właściciele galerii handlowych podjęli decyzję o ich zamknięciu. Czy w związku z tym, iż pracownicy nie świadczyli pracy przez te 2 dni, firma musi zapłacić  pracownikom przestojowe? Czy też w związku z tym, iż firma ma równoważny system czasu pracy, możemy udzielić dnia wolnego i ustalić grafik tak, aby wyrównać liczbę godzin do końca okresu rozliczeniowego?
więcej »

Planowanie pracy przez 10 dni pod rząd a zachowanie odpoczynku tygodniowego

Joanna Kaleta 19 kwietnia 2010
Pytanie: Czy można zaplanować 10 dni pracy następujących po sobie, np. poniedziałek wolny, od wtorku do soboty praca od 6-14 I zmiana, od niedzieli do czwartku praca od godz. 22-6 III zmiana, piątek, sobota, niedziela wolne? Okres rozliczeniowy wynosi 13 tygodni.
więcej »

Obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy

Joanna Kaleta 13 kwietnia 2010
Pytanie: Czy grafiki muszą być stosowane w każdym systemie? Kiedy nie trzeba ustalać harmonogramów czasu pracy?
więcej »

Konsekwencje niezaplanowanie pracownikom odpowiedniego wymiaru czasu pracy

Joanna Kaleta 6 kwietnia 2010
Pytanie: Prowadzimy w firmie równoważny system czasu pracy, jest to firma transportowa i nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić godzin pracy na poszczególny dzień (transport leśny). Na przykład w poniedziałek pracują pracownicy 6 godz., a według harmonogramu powinni 10 godz.; wtorek 7 godz., a powinni 9 godz.; środa pracują 9 godz., a powinni 6 godz.; czwartek 10 godz., a powinni 8 godz.; piątek 6 godz., a powinni według harmonogramu 7 godz. Norma tygodniowa wynosi 40 godz. W środę i czwartek jest przekroczona norma czasu pracy dobowa, natomiast pozostałe dni norma czasu pracy jest niedopracowana. Jak więc będzie wyglądało prawidłowe rozliczenie czasu pracy, bardzo proszę podać na przykładzie.
więcej »

Jeden harmonogram czasu pracy dla całej załogi

Joanna Kaleta 11 stycznia 2010
Pytanie: W naszej firmie wprowadzono wydłużony okres rozliczeniowy - 9-miesięczny od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Jak prawidłowo powinien wyglądać harmonogram czasu pracy na 2 miesiące w podstawowym systemie czasu pracy? Czy musi być w harmonogramie ujęta cała załoga, pomimo że np. 3/4 załogi pracuje od poniedziałku do piątku na 3 zmiany (sobota wolna) - tak jak przed wprowadzeniem wydłużonego okresu rozliczeniowego, a 1/4 załogi (nie zawsze ci sami pracownicy) pracują od poniedziałku do czwartku (piątek i sobota - wolna)? Proszę o podanie przykładów takich harmonogramów.
więcej »

Okoliczności uzasadniające zmianę harmonogramu

Tomasz Wardach 7 grudnia 2009
Pytanie: Mam pytanie, czy w jakiś sposób kodeks pracy reguluje zagadnienie ustalania grafików pracy? Czyli chodzi mi o to, czy pracodawca ma jakiś określony z góry czas na przedstawienie pracownikom kiedy i na którą zmianę mają przyjść do pracy? Przykład: pracownik pracujący  na zmiany pracuje w niedziele i święta i dni wolne od pracy. Przed końcem pracy dowiaduje się, że ma przyjść następnego dnia do pracy, a jeszcze godzinę temu miał określone, że ma ten dzień wolny. Albo okazuje się, że ma przyjść na inną zmianę. Czy pracownik musi przyjść do pracy, jeśli pracodawca dzwoni do pracownika i informuje go, że ma przyjść do pracy w dniu, który miał grafikowo zaplanowany jako dzień wolny?
więcej »

Planowanie pracy poniżej miesięcznego wymiaru

Tomasz Wardach 26 października 2009
Pytanie: Witam. Pracuje w firmie, w której wprowadzono od września system równoważny. Grafik, który otrzymałam, wygląda następująco: 156,5 godzin pracy rozpisany i 19,5 godz. w dyspozycji pracodawcy tzw. zastępstwa. Moje pytanie brzmi: czy pracodawca może z dnia na dzień wysłać mnie na zastępstwo na moim „dniu wolnym”. A może powinien mówić o tym z jakimś wyprzedzeniem? Na chwilę obecną mój tydzień pracy wygląda tak: » poniedziałek - wolny, » wtorek i środa - pracuje, » czwartek i piątek - wolny, » sobota niedziela - pracuje.  I mój pracodawca potrafi zadzwonić w środę wieczorem i poinformować mnie, że w czwartek mam przyjść do pracy. Czy to jest zgodne z prawem?
więcej »

Konsekwencje nieudzielania pracownikowi 35 godzin odpoczynku tygodniowego

Joanna Kaleta 18 sierpnia 2009
Pytanie: Pracownik pracował  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 (okres rozliczeniowy 4- miesięczny - obecnie maj - sierpień). W sobotę, która jest dniem wolnym, przybył do firmy celem usunięcia awarii i pracował w godz. 16.00-18.00, a potem dnia następnego, tj. w niedzielę (wolna), podobnie zmuszony był usunąć awarię w tych samych godzinach, tj. 16.00-18.00. Za te dni otrzyma 2 dni wolne. W poniedziałek zaczyna pracę w godzinach 7.00-15.00  i  w takich godzinach  pracował przez cały kolejny tydzień. Zatem proszę o informację, jak należy zrekompensować niewykorzystany wypoczynek tygodniowy?
więcej »

Tworzenie harmonogramu czasu pracy obejmującego miesiąc, w którym pracownik już nie pracuje u pracodawcy

Joanna Kaleta 20 lipca 2009
Pytanie: Posiadamy 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z kwartałem. Czy dla pracownika zatrudnionego na czas określony do 31 sierpnia 2009 r. możemy sporządzić harmonogram czasu pracy na 3  miesiące (do końca września), jeżeli nie chcemy przedłużać z nim umowy? Jakie mogą być konsekwencje takiego harmonogramu?
więcej »

Planowanie pracy przez 8 godzin dziennie dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Joanna Kaleta 4 maja 2009
Pytanie: Mam pytanie, jak rozliczyć czas pracy dla niepełnoetatowca? Czy musi on pracować 20 godzin tygodniowo, mając 1/2 etatu, czy może pracować w jeden tydzień 40, a kolejny mieć cały wolny? Jak ma się podpisywać na liście obecności w dniach, gdy będzie pracować 4 godz.? Czy to ma jakieś znaczenie, czy podpis jest tylko zaznaczeniem, że był w pracy?
więcej »

Planowanie i ewidencja czasu pracy opiekunów na koloniach

Joanna Kaleta 21 kwietnia 2009
Pytanie: Pracownicy w prywatnej firmie zatrudnieni na umowę o pracę w systemie równoważnym wyjeżdżają na 2-tygodniowe kolonie i tam opiekują się dziećmi. Jak ewidencjonować ich czas pracy? Jak zorganizować ich pracę, żeby uniknąć nadgodzin?
więcej »

Zmiana harmonogramu czasu pracy

Tomasz Wardach 14 kwietnia 2009
Pytanie: Firma, w której pracuję, wprowadziła równoważny system czasu pracy. W regulaminie zakładowym wprowadzono zapis o tym, że dopuszcza się zmianę w harmonogramie czasu pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego z wyprzedzeniem 3 dni. Regulamin nie precyzuje sytuacji, w jakich zmiana może być dokonana. Tak więc pracodawca może go zmieniać właściwie bez podania powodu.  Czy taki zapis w regulaminie jest zgodny z przepisami prawa pracy i czy pracodawca może go w takiej formie wprowadzić do regulaminu pracy?
więcej »

Możliwość zatrudnienia w porze nocnej opiekuna w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Joanna Kaleta 16 marca 2009
Pytanie: Czy nie ma przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika na stanowisku opiekuna nocnego w placówce opiekuńczo-wychowawczej  wyłącznie  w porze nocnej, tj. od 22 do 6 w 5-dniowym tygodniu pracy w wymiarze 40 godz. tygodniowo. Takie stanowisko pracy mamy zatwierdzone w statucie organizacyjnym placówki. Czy fakt zatrudnienia  pracownika wyłącznie w  porze nocnej należy zgłosić do Inspekcji  Pracy?
więcej »
1  2  3    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.