Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Sobota, 23 sierpnia 2014
Portal Kadrowo-Płacowy» Kadry»BHP w kadrach

Badania profilaktyczne

Upływ ważności badań okresowych w trakcie urlopu rodzicielskiego

8 sierpnia 2014
Pytanie:  W czasie urlopu rodzicielskiego pracownicy wygasa ważność badania okresowego. Czy w takiej sytuacji należy wydać jej skierowanie na badania okresowe, czy też poczekać do zakończenia urlopu rodzicielskiego i wtedy wystawić skierowanie na badanie?
więcej »

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy wystawia uprawniony lekarz

12 czerwca 2014
Pytanie:  Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 1 marca do 3 czerwca 2014 r. Po powrocie do pracy dostarczył zaświadczenie lekarskie od lekarza prowadzącego, w którym stwierdzono, iż jest zdolny do pracy od 4 czerwca 2014 r. Czy mimo przedstawienia takiego zaświadczenia, powinniśmy skierować go na kontrolne badanie lekarskie?
więcej »

Badania kontrolne pracownik powinien wykonywać w czasie pracy

20 stycznia 2014
Pytanie:  Przepisy Kodeksu pracy przewidują, że pracownikowi należy umożliwić wykonanie badań profilaktycznych w godzinach pracy. Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w systemie równoważnym a stanowisko i charakter pracy utrudniają zwalnianie pracownika z pełnienia obowiązków lub zastępstwo wiąże się z nadgodzinami dla innych pracowników? Czy w takiej sytuacji, dopuszczalne jest kierowanie pracowników do odbycia badań poza normalnymi godzinami pracy? Do tej pory pracownicy pracujący w równoważnym systemie czasu pracy wykonywali badania w dni wolne (jest to norma zwyczajowa zakładu).
więcej »

Szkolenia bhp

Czas trwania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

24 maja 2013
Pytanie:  W urzędzie gminy pracownicy są zatrudniani na stanowiskach biurowych np.: referent/inspektor, stanowiskach robotniczych (np.: sprzątaczka, robotnik gospodarczy) oraz na stanowisku instruktor przedszkolny – praca z małymi dziećmi. Jak długo powinno trwać (tzn. ile godzin) szkolenie wstępne ogólne oraz szkolenie stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy) dla tych kategorii pracowników? W jakim dokumencie wewnętrznym powinien znajdować się zapis o długości trwania tych szkoleń dla poszczególnych kategorii pracowników?
więcej »

Po przeszkoleniu pracodawca nie przeprowadzi instruktarzu

3 grudnia 2012
Pytanie: Czy pracodawca, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp dla pracodawców ma prawo przeprowadzać szkolenia wstępne bhp pracowników? Jeżeli tak, to przez jaki okres czasu?
więcej »

Przerwa między umowami o pracę uzasadnia powtórzenie wstępnego szkolenia BHP

28 listopada 2012
Pytanie: Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas określony na stanowisku „pracownik administracyjno biurowy”. W trakcie tego zatrudnienia pracownik przeszedł instruktaż wstępny oraz stanowiskowy, a po upływie 12 miesięcy od dnia zatrudnienia uczestniczył w szkoleniu i uzyskał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego (wrzesień 2010 rok). Umowa o pracę została rozwiązana w dniu 30.06.2012 roku z upływem czasu na który została zawarta. Następnie po upłynie przeszło 2 miesięcy, tj. od dnia 10.09.2012 roku pracownik został zatrudniony ponownie w naszej jednostce i na tym samym stanowisku co poprzednio. Czy występowanie przerwy w zatrudnieniu tj. okresu pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej umowy - 30.06.2012 r., a nawiązaniem kolejnej umowy - 10.09.2012 r. ma wpływ na ważność zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP i PPOż wydanego w 2010 roku?
więcej »

Odzież i obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej

Refundacja okularów korygujących wzrok, które pracownik kupił jeszcze przed badaniem profilaktycznym

19 marca 2012
Pytanie: Pracownik pracujący przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie) dołączył do wniosku na dofinansowanie do okularów fakturę za zakup okularów korygujących wzrok z datą wcześniejszą niż data na zaświadczeniu lekarskim o konieczności używania okularów korekcyjnych wzrok. W zarządzeniu dyrektora jest napisane, że należy przedstawić fakturę i zaświadczenie lekarskie, a dofinansowanie jest przyznawane raz na 2 lata. Czy należy przyznać pracownikowi dofinansowanie (ze względu na rozbieżne daty)?
więcej »

Obowiązek zapewnienia okularów pracownikom nie pracującym przy monitorze ekranowym

15 marca 2012
Pytanie: Lekarz przy badaniu wstępnym pracownika, a potem okresowym, wykazał konieczność pracy w szkłach. Czy pracownik może starać się o dofinansowanie zakupu okularów? Czy na skierowaniu musi być wskazanie pracy przy monitorze co najmniej 4 godziny - czy refundacja przysługuje bez względu na ilość czasu pracy przy monitorze? Dotyczy to komendanta straży miejskiej.
więcej »

Zastrzeżenie częstotliwości wypłaty dofinansowania do okularów korygujących wzrok

20 lutego 2012
Pytanie: Chciałam zapytać o kwestie dofinansowania soczewek kontaktowych w świetle regulaminu dofinansowania do okularów. Czy można wpisać, że dofinansowujemy okulary i soczewki co 2 lata w kwocie 250 zł? Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok jest realizowany poprzez dofinansowanie zakupu okularów w stałej kwocie 250 zł, zgodnie z poniższą procedurą: » pracodawca kieruje pracownika na badania profilaktyczne okresowe lub kontrolne do placówki, z którą zakład pracy ma podpisaną umowę na profilaktykę zdrowotną pracowników. Pracownik kierowany jest zarówno do okulisty, jak i lekarza medycyny pracy, od którego uzyskuje stosowne zaświadczenie o konieczności używania okularów korekcyjnych w pracy; (nie są honorowane zaświadczenia z innych niż wskazana placówek, a także wydane w trakcie badań niezleconych przez pracodawcę); » pracownik dokonuje zakupu okularów w terminie do 3 miesięcy od daty wydania zaświadczenia; » po wykonaniu badań pracownik dostarcza do działu HR zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające konieczność pracy w szkłach korygujących wzrok, wraz z fakturą za zakup okularów, wystawioną na firmę; » zwrot kosztów w wysokości 250 zł pracownik otrzymuje w terminie do 2 tygodni od złożenia faktury (w przypadku gdy wartość zakupu okularów nie przekracza 250 zł, pracownik otrzymuje zwrot równy wartości faktury); » dofinansowanie nie przysługuje pracownikom w okresie próbnym, na wypowiedzeniu lub w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron; » jeśli wyniki badań wstępnych przy przyjęciu do pracy wykażą konieczność pracy w szkłach, pracownik może starać się o dofinansowanie zakupu okularów po podpisaniu umowy następującej bezpośrednio po okresie próbnym i przed upływem 6 miesięcy od daty badań wstępnych; » zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych przysługuje raz na 2 lata podczas badania okresowego lub kontrolnego, z wyjątkiem udokumentowanych przypadków zmian wady wzroku. W wyżej wymienionym przypadku pracodawca wydaje skierowanie na prośbę pracownika na badanie okresowe/okulistyczne. Na zaświadczeniu wydanym przez lekarza medycyny pracy musi być adnotacja o pogorszeniu się wzroku.
więcej »

Inne zaganienia

Obowiązku zapewnienia napojów nie można zastąpić wypłatą ekwiwalentu

18 września 2013
Pytanie:  Zgodnie z § 112 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom wodę lub inne napoje. Czy pracodawca może wypłacać pracownikom ekwiwalent za napoje np. herbatę?
więcej »

Forma zawiadomienia pracodawcy o wypadku w drodze do i z pracy

9 maja 2013
Pytanie:  Pracownik zawiadomił kadrową o zaistniałym wypadku w drodze z pracy do domu i przedstawił zwolnienie lekarskie (L-4). Zawiadomienie to miało jedynie formę ustną. Pracownik, pomimo prośby kadrowej, nie wypełnił pisemnego zgłoszenia wypadku w drodze do pracy (z pracy). Czy w takiej sytuacji pracodawca ma nadal obowiązek, w ciągu 14 dni od zgłoszenia, wypisać kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy? Czy wystarczy tylko zawiadomienie ustne pracownika? Czy jeśli pracodawca uzna ten wypadek za wypadek w drodze z pracy, to zwolnienie lekarskie powinno być płatne 100%?
więcej »

Obowiązek zatrudniania inspektora bhp w firmie do 100 pracowników

29 lutego 2012
Pytanie: Czy zakład pracy zatrudniający 23 pracowników  ma obowiązek zatrudnić inspektora bhp? Wszelkie szkolenia w zakresie bhp i ppoż. prowadzi jednostka zewnętrzna, jednakże nie ma z nią umowy na pełnienie funkcji inspektora bhp. Czy istnieje obowiązek zawarcia takiej umowy?
więcej »

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.