Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Piątek, 27 marca 2015
Portal Kadrowo-Płacowy» Kadry»BHP w kadrach

Badania profilaktyczne

Przekazanie pracownikowi do używania samochodu służbowego a zakres badań lekarskich

19 stycznia 2015
Pytanie:  Pracownik zatrudniony na stanowisku konserwatora będzie dodatkowo, na potrzeby urzędu, używał samochodu służbowego (pojazd zarejestrowany jest na urząd jako samochód ciężarowo-osobowy) o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Czy pracownik musi posiadać dodatkowe badania profilaktyczne jako kierowca? Czy powinno się dopisać do zakresu wykonywanych czynności obowiązki kierowcy?
więcej »

Udzielenie urlopu pracownikowi po długotrwałej chorobie a obowiązek skierowania na badania kontrolne

12 września 2014
Pytanie:  Nasz pracownik po długotrwałym zwolnieniu lekarskim wraca do pracy i chciałby od razu wykorzystać urlop wypoczynkowy. Czy przed pójściem na urlop musi zrobić badania lekarskie, które obowiązują po długotrwałej chorobie? Czy też może pójść na urlop bez zrobienia badań, a badania zrobi po urlopie, przed dopuszczeniem do pracy?
więcej »

Nowy sposób przemieszczania się po terenie zakładu pracy a obowiązek skierowania pracowników na badania lekarskie

29 sierpnia 2014
Pytanie:  Zamierzamy zakupić rowery służbowe, którymi pracownicy będą poruszali się po terenie zakładu pracy. Pracownicy posiadają ważne badania lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy. Czy w związku z udostępnieniem rowerów służbowych powinniśmy skierować pracowników na dodatkowe badania?
więcej »

Szkolenia bhp

Powierzenie funkcji brygadzisty a obowiązek odbycia szkolenia dla osób kierujących pracownikami

23 września 2014
Pytanie:  Pracownik produkcji wykonuje na polecenie pracodawcy prace brygadzisty: organizuje pracę danego wydziału i nadzoruje podległych pracowników. Sprawdził się w tej funkcji i firma chce zmienić mu stanowisko. Czy osoba, która wykonuje prace produkcyjne oraz nadzoruje ekipę pracowników może mieć stanowisko: „brygadzista pracujący” lub „brygadzista/pracownik produkcji”? Czy osoba ta powinna odbyć szkolenie dla kierujących pracownikami?
więcej »

Czas trwania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

24 maja 2013
Pytanie:  W urzędzie gminy pracownicy są zatrudniani na stanowiskach biurowych np.: referent/inspektor, stanowiskach robotniczych (np.: sprzątaczka, robotnik gospodarczy) oraz na stanowisku instruktor przedszkolny – praca z małymi dziećmi. Jak długo powinno trwać (tzn. ile godzin) szkolenie wstępne ogólne oraz szkolenie stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy) dla tych kategorii pracowników? W jakim dokumencie wewnętrznym powinien znajdować się zapis o długości trwania tych szkoleń dla poszczególnych kategorii pracowników?
więcej »

Po przeszkoleniu pracodawca nie przeprowadzi instruktarzu

3 grudnia 2012
Pytanie: Czy pracodawca, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp dla pracodawców ma prawo przeprowadzać szkolenia wstępne bhp pracowników? Jeżeli tak, to przez jaki okres czasu?
więcej »

Odzież i obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej

Refundacja okularów korygujących wzrok, które pracownik kupił jeszcze przed badaniem profilaktycznym

19 marca 2012
Pytanie: Pracownik pracujący przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie) dołączył do wniosku na dofinansowanie do okularów fakturę za zakup okularów korygujących wzrok z datą wcześniejszą niż data na zaświadczeniu lekarskim o konieczności używania okularów korekcyjnych wzrok. W zarządzeniu dyrektora jest napisane, że należy przedstawić fakturę i zaświadczenie lekarskie, a dofinansowanie jest przyznawane raz na 2 lata. Czy należy przyznać pracownikowi dofinansowanie (ze względu na rozbieżne daty)?
więcej »

Obowiązek zapewnienia okularów pracownikom nie pracującym przy monitorze ekranowym

15 marca 2012
Pytanie: Lekarz przy badaniu wstępnym pracownika, a potem okresowym, wykazał konieczność pracy w szkłach. Czy pracownik może starać się o dofinansowanie zakupu okularów? Czy na skierowaniu musi być wskazanie pracy przy monitorze co najmniej 4 godziny - czy refundacja przysługuje bez względu na ilość czasu pracy przy monitorze? Dotyczy to komendanta straży miejskiej.
więcej »

Zastrzeżenie częstotliwości wypłaty dofinansowania do okularów korygujących wzrok

20 lutego 2012
Pytanie: Chciałam zapytać o kwestie dofinansowania soczewek kontaktowych w świetle regulaminu dofinansowania do okularów. Czy można wpisać, że dofinansowujemy okulary i soczewki co 2 lata w kwocie 250 zł? Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok jest realizowany poprzez dofinansowanie zakupu okularów w stałej kwocie 250 zł, zgodnie z poniższą procedurą: » pracodawca kieruje pracownika na badania profilaktyczne okresowe lub kontrolne do placówki, z którą zakład pracy ma podpisaną umowę na profilaktykę zdrowotną pracowników. Pracownik kierowany jest zarówno do okulisty, jak i lekarza medycyny pracy, od którego uzyskuje stosowne zaświadczenie o konieczności używania okularów korekcyjnych w pracy; (nie są honorowane zaświadczenia z innych niż wskazana placówek, a także wydane w trakcie badań niezleconych przez pracodawcę); » pracownik dokonuje zakupu okularów w terminie do 3 miesięcy od daty wydania zaświadczenia; » po wykonaniu badań pracownik dostarcza do działu HR zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające konieczność pracy w szkłach korygujących wzrok, wraz z fakturą za zakup okularów, wystawioną na firmę; » zwrot kosztów w wysokości 250 zł pracownik otrzymuje w terminie do 2 tygodni od złożenia faktury (w przypadku gdy wartość zakupu okularów nie przekracza 250 zł, pracownik otrzymuje zwrot równy wartości faktury); » dofinansowanie nie przysługuje pracownikom w okresie próbnym, na wypowiedzeniu lub w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron; » jeśli wyniki badań wstępnych przy przyjęciu do pracy wykażą konieczność pracy w szkłach, pracownik może starać się o dofinansowanie zakupu okularów po podpisaniu umowy następującej bezpośrednio po okresie próbnym i przed upływem 6 miesięcy od daty badań wstępnych; » zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych przysługuje raz na 2 lata podczas badania okresowego lub kontrolnego, z wyjątkiem udokumentowanych przypadków zmian wady wzroku. W wyżej wymienionym przypadku pracodawca wydaje skierowanie na prośbę pracownika na badanie okresowe/okulistyczne. Na zaświadczeniu wydanym przez lekarza medycyny pracy musi być adnotacja o pogorszeniu się wzroku.
więcej »

Inne zaganienia

Obowiązku zapewnienia napojów nie można zastąpić wypłatą ekwiwalentu

18 września 2013
Pytanie:  Zgodnie z § 112 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom wodę lub inne napoje. Czy pracodawca może wypłacać pracownikom ekwiwalent za napoje np. herbatę?
więcej »

Forma zawiadomienia pracodawcy o wypadku w drodze do i z pracy

9 maja 2013
Pytanie:  Pracownik zawiadomił kadrową o zaistniałym wypadku w drodze z pracy do domu i przedstawił zwolnienie lekarskie (L-4). Zawiadomienie to miało jedynie formę ustną. Pracownik, pomimo prośby kadrowej, nie wypełnił pisemnego zgłoszenia wypadku w drodze do pracy (z pracy). Czy w takiej sytuacji pracodawca ma nadal obowiązek, w ciągu 14 dni od zgłoszenia, wypisać kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy? Czy wystarczy tylko zawiadomienie ustne pracownika? Czy jeśli pracodawca uzna ten wypadek za wypadek w drodze z pracy, to zwolnienie lekarskie powinno być płatne 100%?
więcej »

Obowiązek zatrudniania inspektora bhp w firmie do 100 pracowników

29 lutego 2012
Pytanie: Czy zakład pracy zatrudniający 23 pracowników  ma obowiązek zatrudnić inspektora bhp? Wszelkie szkolenia w zakresie bhp i ppoż. prowadzi jednostka zewnętrzna, jednakże nie ma z nią umowy na pełnienie funkcji inspektora bhp. Czy istnieje obowiązek zawarcia takiej umowy?
więcej »

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.