Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Kadry»Aktualności Kadry»Kadry - Aktualności 2013

Kadry - Aktualności 2013

Uprawnienia pracodawcy w przypadku spóźnionej informacji o liczbie członków związku zawodowego według najnowszej uchwały Sądu Najwyższego

Katarzyna Borkowska 7 stycznia 2013
Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji, powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji. Tak wynika z uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego podjętej 20 grudnia 2012 r. (sygn. akt: III PZP 7/12).
Rozbieżności interpretacyjne
Wniosek o rozstrzygnięcie wspomnianego zagadnienia prawnego złożył Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę na rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Chodzi o art. 251 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.), dalej: ustawa zgodnie z którym organizacja przedstawia co kwartał - według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy albo dowódcy jednostki, informację o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków, o których mowa w ust. 1.
Ustęp 1 wspomnianego art. 251 ustawy stanowi natomiast, że uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących
1) pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo
2) funkcjonariuszami (m.in. Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej) pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.
Rozbieżności dotyczą konsekwencji złożenia przez zakładową organizację związkową informacji o łącznej liczbie członków zrzeszonych w tej organizacji po upływie terminu.
Orzeczenia SN korzystne dla organizacji związkowych
W kilku wyrokach Sąd Najwyższy zajął bowiem stanowisko, że jeżeli pracodawca nie uzyskał informacji o liczbie członków związku w terminie 10 dni po zakończeniu kwartału, to może uznać, że od tej daty zakładowej organizacji związkowej nie przysługują ustawowe uprawnienia. Sąd wskazywał jednocześnie, że nie wyłącza to możliwości późniejszego wykazania przez organizację związkową, że zrzeszała co najmniej 10 członków (zob. wyroki: z 15 listopada 2006 r., I PK 135/06, OSNP 2007/21-22/311; z 15 grudnia 2008 r., I PK 98/08, M.P.Pr 2009/6/322-323 oraz z 19 kwietnia 2010 r., II PK 311/09 (OSNP 2011/19-20/252).
Wyrok SN broniący uprawnień pracodawców
W wyroku z 6 października 2011 r., III PK 17/11 (niepubl.) Sąd Najwyższy orzekł natomiast, że nieprzekazanie informacji we wskazanym terminie uprawnia pracodawcę do przyjęcia wniosku, iż nie ma on obowiązku współdziałania z organizacją przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunku pracy, podkreślając jednak, że uprawnienie to przysługuje do czasu przekazania informacji przez organizację związkową w późniejszym terminie. Od chwili spóźnionego przekazania informacji organizacja związkowa uzyskuje uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.
Uchwała 7 sędziów z 20 grudnia 2012 r. przychyla się do ostatniego ze stanowisk. A zatem pracodawca nie musi współdziałać z organizacją, jeśli nie otrzymał informacji o łącznej liczbie jej członków. Jednak od dnia przedstawienia tej informacji, czynności dokonane bez takiego współdziałania będą uznawane za wadliwe.
Źródło: uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r. (sygn. akt: III PZP 7/12).
Autor: Katarzyna Borkowska, prawnik
wróć do listy
Ocena:

0 głosówArtykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

Zwolnienie pracownika trzeba konsultować ze związkami zawodowymi

Katarzyna Borkowska 22 listopada 2012

Nieudzielenie przez związek zawodowy informacji o pracownikach korzystających z jego ochrony, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku...

Zwolnienie członka zarządu też trzeba konsultować ze związkiem zawodowym

Katarzyna Borkowska 11 grudnia 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, dokonane po odwołaniu go z tej funkcji, powinno być poprzedzone konsultacją z zakładową organizacją związkową. Tak...

Organizacje związkowe nie mogą odmawiać prawa udziału w komisji socjalnej...

Michał Culepa 15 listopada 2013

Pytanie:  Reprezentuję sp. z o.o. – duży zakład produkcyjny, w którym działają 3 organizacje związkowe. Obecnie jesteśmy na etapie zmiany...

Reprezentacja związków zawodowych w sprawach pracowniczych

Katarzyna Tryniszewska 14 maja 2013

Pytanie:  Czy związek zawodowy reprezentuje tylko swoich członków, czy też pracowników całej firmy? Jeżeli pracownik nie należy do związku...

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.