Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Kadry»Aktualności Kadry»Kadry - Aktualności 2012

Kadry - Aktualności 2012

Urlop wypoczynkowy po wychowawczym - sprawdź zmiany planowane na 2013 r.

Katarzyna Borkowska 27 sierpnia 2012
257599_220976.jpg
© FotoChannels / Glow Image
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący urlopu wychowawczego, nad którym trwają obecnie prace, zakłada korzystne zmiany w zakresie korzystania z urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego. Sprawdź szczegóły.
Nie przedawni się urlop wypoczynkowy
Zgodnie z art. 1 pkt 5 projektowanej nowelizacji po urlopie wychowawczym bieg terminu przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (planowany nowy art. 2931 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, dalej: kp).

Wprowadzenie tej regulacji jest niezbędne ze względu na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08 Zentralbetriebsrat der LandeskrankenhäuserTirols. Zgodnie z nim pracownik po powrocie z urlopu wychowawczego powinien mieć możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym.
Jak jest obecnie?
Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego stanowi roszczenie ze stosunku pracy, a to, zgodnie z art. 291 § 1 kp przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne.
Zakładając więc, że pracownik długotrwale i nieprzerwanie korzysta z urlopu wychowawczego (np. sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym), może po powrocie do pracy stracić prawo do urlopu wypoczynkowego, które to nabył przed urlopem wychowawczym - ponieważ się przedawniło.
Wymiar urlopu wypoczynkowego nie zostanie proporcjonalnie obniżony
Projekt nowelizacji zakłada ponadto wyłączenie urlopu wychowawczego z art. 1552 § 2 kp. A zatem urlop wypoczynkowy nie będzie proporcjonalnie obniżany, w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy.
Obecne rozwiązanie jest bowiem niezgodne z prawem unijnym.
Ważne! Nowelizacja, zgodnie z założeniami, ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

Autor: Katarzyna Borkowska, prawnik
wróć do listy
Ocena:

0 głosówArtykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

Zmiany w udzielaniu urlopu wychowawczego już od 1 stycznia 2013 r.

Katarzyna Borkowska 27 listopada 2012

Jeśli ojciec nie wykorzysta miesiąca urlopu wychowawczego, matka będzie miała prawo tylko do 35 miesięcy tego urlopu. Dnia 21 listopada 2012 r. wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy...

37 miesięcy urlopu wychowawczego od stycznia 2013 r.

Katarzyna Borkowska 22 sierpnia 2012

Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy dotyczące urlopu wychowawczego. Od nowego roku przewiduje się m.in. wydłużenie wymiaru tego urlopu. Sprawdź szczegóły.

Pracownik powinien raz w roku skorzystać z 14 dniowego urlopu

Katarzyna Pietruszyńska 16 listopada 2012

Pytanie: Pracownik zaczął wykorzystywać urlop w ilości 14 dni, ale został mu on przerwany chorobą i od 8 dnia urlopu rozpoczęło mu się zwolnienie lekarskie(miesiąc październik). Obecnie ma 11...

Wynagrodzenie za urlop po urlopie wychowawczym - jak obliczyć?

Izabela Nowacka 27 września 2012

Pytanie: Pracownica w 2006 r. udała się na urlop macierzyński, a następnie na wychowawczy na dwoje dzieci, który dobiega końca 30 września 2012 r. Od 1 października 2012 r. złożyła wniosek na...

Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.