Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Kadry»Aktualności Kadry»Kadry - Aktualności 2012

Kadry - Aktualności 2012

„Nowy” wiek emerytalny w Karcie Nauczyciela

Katarzyna Borkowska 11 września 2012
250297_210803.jpg
© FotoChannels / Glow Images
W Karcie Nauczyciela planowane są kolejne zmiany od stycznia 2013 r. Tym razem związane będą z wprowadzeniem przepisów dotyczących podwyższenia wieku emerytalnego. Co się zmieni - dowiesz się z tekstu.
Zmiany przewiduje projekt ustawy z 30 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Nowelizacja ta ma na celu dostosowanie przepisów do uchwalonej 11 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637).
Chodzi o stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego, aż do osiągnięcia wieku 67 lat zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z 67-letnim nauczycielem
Zgodnie z projektem nowelizacji, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania będzie ulegał obligatoryjnemu rozwiązaniu po osiągnięciu przez nauczyciela wieku 67 lat (nowe brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, dalej: Karta Nauczyciela). Nie ma tu już mowy natomiast o możliwości przedłużenia okresu zatrudnienia o 2 lata w przypadku nienabycia prawa do emerytury, jak jest obecnie.
Konsekwentnie zmianie ulegnie art. 23 ust. 2 pkt 4 Karty Nauczyciela.
Ważne! A zatem rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania nastąpi z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel osiągnął wiek 67 lat, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Nauczyciel - emeryt będzie mógł być zatrudniony w szkole na umowę o pracę
Planowane jest natomiast dodanie nowego przepisu (art. 10 ust. 7a Karty Nauczyciela) stanowiącego, iż z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu w związku z osiągnięciem wieku 67 lat może być nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Nauczyciel będzie musiał jednak spełniać warunki niezbędne do wykonywania tego zawodu.
W art. 23 ust. 2 Karty Nauczyciela ma być natomiast dodany ust. 2a, zgodnie z którym wiek, którego osiągnięcie powoduje rozwiązanie stosunku pracy, dla kobiet urodzonych do 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do 30 września 1953 r. ma być równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu odpowiednio w art. 24 ust. la pkt 61-84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Przepis ten jest konieczny ze względu na stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego (poziom 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 r. a dla kobiet dopiero w 2040 r.). Do tego momentu wiekiem, którego osiągnięcie będzie powodowało rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, będzie wiek emerytalny, wynikający ze wskazanych wyżej przepisów.

- ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637),
- art. 23 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674),
- art. 24 ust. la pkt 61-84, art. 24 ust. Ib i art. 27 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.
Autor: Katarzyna Borkowska, prawnik
Tekst opublikowany:5 września 2012 r.
wróć do listy
Ocena:

0 głosówArtykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

Od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny nie będzie mógł być jedynym powodem...

Katarzyna Borkowska 10 września 2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy z 30 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Sprawdź, które...

OPZZ zaskarżyło przepisy o wydłużeniu wieku emerytalnego

Aneta Mościcka 13 sierpnia 2012

Nieczytelność przepisów dotyczących wydłużenia wieku emerytalnego, naruszenie praw nabytych osób, które rozpoczęły pracę przed wejściem w życie przepisów dotyczących wydłużenia wieku emerytalnego...

Już wkrótce wysokie odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy!

8 czerwca 2012

Już wkrótce wysokie odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy! Takie zmiany planuje wprowadzić resort pracy oraz partnerzy społeczni, którzy rozpoczęli w Komisji Trójstronnej negocjacje nowego...

Tylko 40 dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli?

Katarzyna Borkowska 17 września 2012

Nauczyciele mają powody do obaw. Trwają bowiem rozmowy na temat zmian w Karcie Nauczyciela, które mogą przyczynić się do ograniczenia wielu przywilejów nauczycielskich. Planowane jest m.in....

Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.