Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Kadry»Aktualności Kadry»Kadry - Aktualności 2011

Kadry - Aktualności 2011

Projekt: Nowy wzór zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu

5 kwietnia 2011
Obecnie kierowca, który nie prowadzi samochodu i potrzebuje tzw. zaświadczenia o nieprowadzeniu, może je uzyskać tylko z 3 przyczyn - choroby, urlopu lub prowadzenia innego, specjalistycznego pojazdu. Nietrudno zauważyć, że życie przynosi nam dużo więcej powodów, przez które nie możemy wykonywać swojej pracy. W związku z tym, w ramach dostosowywania polskich przepisów do regulacji unijnych, Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt zmian w formularzu zaświadczenia, który rozszerza katalog przyczyn usprawiedliwiających nieprowadzenie pojazdu. Jakie to będą okoliczności?
1. Nieprowadzenie pojazdu - tylko z 3 powodów
W razie kontroli drogowej, kierowca zawodowy ma obowiązek okazać organowi kontrolującemu tzw. wykresówki (jeżeli używa tachografu analogowego) lub wydruki i kartę kierowcy (gdy pojazd posiada tachograf cyfrowy). Organ kontrolujący zażąda dokumentów z dnia kontroli, a także z poprzednich 28 dni. Dopiero bowiem sprawdzenie tachografów z kilkunastu dni da pełny obraz przestrzegania przez kierowcę przepisów o czasie pracy, przerwach i odpowiednich odpoczynkach.
Wśród  tych kontrolowanych dni mogą zdarzyć się i takie, w których kierowca nie świadczył pracy. W takiej sytuacji, na okres niewykonywania pracy, powinien on otrzymać stosowne zaświadczenie od pracodawcy. Jego wzór jest narzucony odgórnie przez przepisy. Zgodnie z tym wzorem nieprowadzenie pojazdu może wynikać tylko z 3 przyczyn:
a) zwolnienia lekarskie,
b) urlopu wypoczynkowego lub
c) prowadzenia innego pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006, czyli pojazdu:
 • używanego do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km,
 • dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h,
 • będącego własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanego przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą,
 • używanego w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdu używanego w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej,
 • specjalistycznego używanego do celów medycznych,
 • specjalistycznego pomocy drogowej poruszającego się w promieniu 100 km od swej bazy,
 • poddawanego próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdu nowego lub przebudowanego, który nie został jeszcze dopuszczony do ruchu,
 • lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy,
 • użytkowego o statusie pojazdu zabytkowego zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanego do niezarobkowych przewozów osób lub rzeczy.
Jednak nietrudno wyobrazić sobie jeszcze inne sytuacje, przez które kierowca nie będzie mógł wykonywać swojej pracy (np. strajk, dni wolne z tytułu wychowywania dziecka do lat 14, tzw. urlop okolicznościowy z tytułu np. zgonu i pogrzebu rodzica, wolne po oddaniu krwi przez pracownika krwiodawcę i inne). Obecnie obowiązujący wzór zaświadczenia nie daje możliwości wpisania żadnego innego powodu.
2. Będzie można wpisać inne powody
Projektowana zmiana przepisów w tym zakresie wynika bezpośrednio z decyzji Komisji nr 2009/959/UE z 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE L 330 z 16.12.2009). Zgodnie z tą decyzją, nowy wzór zaświadczenia ma być wystawiany gdy kierowca:
 • przebywał na zwolnieniu lekarskim,
 • przebywał na urlopie wypoczynkowym,
 • miał czas wolny od pracy lub odpoczywał,
 • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia WE nr 561/2006 lub AETR,
 • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
 • pozostawał w gotowości.
Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy i wręczone kierowcy przed rozpoczęciem przez niego przewozu drogowego. Dokument ten powinien być również podpisany przez kierowcę.
Ważne! Przedsiębiorcy pracujący dla siebie też muszą mieć zaświadczenie
Nowe przepisy odnosić się mają nie tylko do kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz wykonującego osobiście przewozy na jego rzecz oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe, który również będzie musiał posiadać stosowane zaświadczenie, a nie jak to jest teraz - składać tylko oświadczenie.
3. Wyjaśniono dwuznaczne pojęcia
W uzasadnieniu projektu zostały dookreślone pojęcia takie jak „czas wolny od pracy lub czas odpoczynku” oraz „pozostawanie w gotowości”.

Czas wolny od pracy lub czas odpoczynku oznacza te wszystkie okresy, gdy kierowca nie prowadzi pojazdu, nie wykonuje innej pracy, nie jest w dyspozycji pracodawcy i nie jest na urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim.

Natomiast pozostawanie w gotowości to:
 • czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy, wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz
 • okresy, inne niż przerwy i czas odpoczynku, podczas których kierowca nie jest obowiązany pozostawać na stanowisku pracy kierowcy, będąc jednocześnie w gotowości do rozpoczęcia albo kontynuowania prowadzenia pojazdu albo wykonywania innej pracy; okresy pozostawania do dyspozycji obejmują w szczególności czas, w którym kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem, czas oczekiwania na przejściach granicznych oraz w związku z ograniczeniami w ruchu drogowym.
Dzięki zmianom w ustawie o czasie pracy kierowców łatwiej będzie dokumentować działalność kierowcy - szczególnie w sytuacjach, gdy nie można rejestrować działań poprzez tachograf lub wystąpią okoliczności inne niż przewidziane w obecnie obowiązującym wzorze zaświadczenia.
Ważne! Drobne poprawki w ustawie o transporcie drogowym
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców pociągają również kosmetyczne zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Ponieważ nowe przepisy mają odnosić się do wszystkich kierowców - niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni przez przedsiębiorcę, czy też sami są przedsiębiorcami osobiście wykonującymi przewozy drogowe - nie może być już rozróżnienia na zaświadczenie i oświadczenie o przyczynach nieprowadzenia pojazdu, które przedsiębiorca mógł składać. Po nowelizacji ustawy obowiązywać ma bowiem tylko zaświadczenie.
Podstawa prawna: 
» art. 31 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879, ze zm.),
» art. 87 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jend.: Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874, ze zm.),
» projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (www.bip.mi.gov.pl).
wróć do listy
Ocena:

0 głosówArtykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

Od 1 stycznia 2012 r. spore zmiany w czasie pracy kierowców

18 stycznia 2012

Indywidualny rozkład czasu pracy z możliwością naruszania doby pracowniczej, uproszczenie ewidencji czasu pracy, odmienne określenie pory nocnej - to tylko niektóre zmiany w czasie pracy kierowców,...

Dodatkowe badania dla pracowników używających samochodów służbowych

Sebastian Chwalibogowski 23 stycznia 2012

Pytanie: Czy osoby zatrudnione na innych stanowiskach, niż kierowcy, ale używające samochodu własnego w celach służbowych (otrzymujące ryczałt) muszą być skierowane na badania lekarskie dla...

Planowanie i rozliczanie czasu pracy kierowcy samochodu osobowego o DMC do 3,5...

Joanna Kaleta 26 marca 2012

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie pracy (praca od poniedziałku do piątku) na stanowisku kierowcy. Prowadzi on pojazd...

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.