Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Kadry»Aktualności Kadry»Kadry - Aktualności 2011

Kadry - Aktualności 2011

Kiedy wydać świadectwo pracy? Czyli zmiany w rozporządzeniu określającym zasady wydawania świadectwa pracy

4 października 2011
Od 21 marca 2011 r. obowiązują w Kodeksie pracy zmiany w zakresie wydawania pracownikom świadectwa pracy. Mimo, iż od czasu wprowadzenia nowelizacji upłynęło już ponad 6 miesięcy, dopiero teraz MPiPS przygotowało projekt nowelizujący rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, który dostosowuje treść rozporządzenia do przepisów Kodeksu pracy.
Nowe przepisy = więcej terminów wydawania świadectwa pracy
Dotychczas, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca zobowiązany był do wydawania świadectwa pracy niezwłocznie, co do zasady:
  • w dniu, w którym następuje wygaśnięcie stosunku pracy, lub jeżeli jest to niemożliwe
  • w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.
Gdy strony pozostawały w zatrudnieniu na podstawie umów o pracę zawieranych bezpośrednio po sobie, pracodawca był zobowiązany do wydania świadectwa pracy pomiędzy poszczególnymi umowami tylko na żądanie pracownika.
 
Natomiast w związku z dokonaną 21 marca br. nowelizacją, ujednolicone i uporządkowane przepisy rozporządzenia, którego projekt przygotowało MPiPS będą przewidywały następujące terminy wydawania świadectwa pracy:

1. w dniu, w którym następują rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy jeżeli:
  • pracownik zatrudniony był na czas nieokreślony lub
  • gdy w czasie zatrudnienia na podstawie umów terminowych (umowy na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy) upływają 24 miesiące od nawiązania pierwszej z tych umów - wtedy świadectwo wydaje się dopiero po zakończeniu trwania tej umowy.
Strony pozostają w zatrudnieniu na podstawie poniższych umów o pracę:
1 kwietnia 2011 - 31 maja 2011- umowa na okres próbny
1 lipca 2011 - 31 stycznia 2013- umowa na czas określony
1 lutego 2013 do 31 grudnia 2013 - umowa na czas określony
Świadectwo prac należy wydać pracownikowi 31 grudnia 2013 r., w tym momencie kończy się bowiem umowa o pracę, w czasie której upłynęły 24 miesiące od nawiązania pierwszej z umów terminowych.
2. w dniu upływu 24-miesięcznego terminu od dnia nawiązania pierwszej z umów terminowych
  • ile pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.
Strony pozostają w zatrudnieniu na podstawie poniższych umów o pracę:
1 kwietnia 2011 - 31 maja 2011- umowa na okres próbny
1 lipca 2011 - 31 stycznia 2013- umowa na czas określony
1 maja 2013 do 31 grudnia 2013 - umowa na czas określony
Świadectwo prac należy wydać pracownikowi 31 marca 2013 r., w tym momencie upłynęły bowiem 24 miesiące od nawiązania pierwszej z umów.
3. w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez pracownika pisemnego wniosku o wydanie świadectwa pracy w związku z:
  • rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o okres próbny, na czas określony, lub na czas wykonywania określonej pracy lub
  • żądaniem pracownika dotyczącym wydania świadectwa pracy obejmującego łączny okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych (umowy na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy) przypadający przed zgłoszeniem żądania pracownika.
Strony pozostają w zatrudnieniu na podstawie poniższych umów o pracę:
1 kwietnia 2011 - 30 listopada 2012- umowa na czas określony
1 stycznia 2013 - 31 marca 2013 - umowa na czas określony
Pracownik 30 listopada 2012 r. zgłosił pracodawcy wniosek o wydanie świadectwa pracy obejmujący dotychczasowy okres zatrudnienia. Pracodawca będzie zobowiązany do wydania świadectwa pracy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
Oprócz tego  pracodawca będzie zobowiązany do wydania 31 marca 2013 świadectwa pracy obejmującego cały okres zatrudnienia poczynając od 1 kwietnia 2011 r. - w tej dacie upływa bowiem 24 miesiące od nawiązania pierwszej z umów terminowych.
Ważne! Ten sam okres zatrudnienia może być wskazany w dwóch świadectwach pracy
Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku, gdy pracodawca pozostający z pracownikiem w zatrudnieniu na podstawie umów terminowych (o których mowa powyżej) wydaje na żądanie pracownika świadectwa pracy obejmujące np. okresy poszczególnych umów, w takim przypadku i tak zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy w momencie upływu terminu 24 miesięcy od nawiązania pierwszej z takich umów.
W takim przypadku w świadectwie pracy obejmującym cały ten okres wskazuje się wszystkie przebyte w tym czasie umowy o pracę, a więc także te, po zakończeniu których pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy. Jednocześnie w „zbiorczym” świadectwie pracy pracodawca powinien w ust.1 zawrzeć adnotacje o fakcie wydania już świadectwa/świadectw pracy obejmujących poszczególne okresy zatrudnienia oraz dodać podstawę prawną na jakiej dokonał ich wydania.
Ważne! Pracownik może zażądać wydania świadectwa pracy w każdym czasie
Należy zauważyć, iż dotychczas jeżeli strony stosunku pracy pozostawały w zatrudnieniu na podstawie umów o pracę zawieranych bezpośrednio po sobie, w takim przypadku świadectwo pracy pomiędzy poszczególnymi umowami było wydawane tylko na żądanie pracownika, które musiało być zgłoszone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.
Natomiast zgodnie z proponowaną nowelizacją, w sytuacjach w których świadectwo pracy będzie wydawane na żądanie pracownika, zrezygnowano ze wskazania terminu, w jakim pracownik powinien takie żądanie złożyć. Oznacza to, że pracownik może wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy w każdym czasie, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy bądź umów na okres próbny, na czas określony czy umowy na czas wykonywania określonej pracy.
4. w ciągu 7 dni od upływu każdego z powyższych terminów, jeśli wydanie świadectwa pracy we wskazanych wyżej terminach nie było możliwe.
W takim przypadku pracodawca przesyła pracownikowi lub upoważnionej osobie świadectwo pracy pocztą lub dostarcza je w inny sposób, tak aby zachowany został 7-dniowy termin.
Wobec umów obowiązujących 21 marca 2011 r. stosuje się stare zasady wydawania świadectwa pracy
W sytuacji, w której w momencie wejścia w życie zmian do Kodeksu pracy tj. 21 marca 2011 r. strony związane były kolejną umową o pracę nawiązaną bezpośrednio po ustaniu poprzedniego zatrudnienia, w takim przypadku pracodawca będzie zobowiązany do wydania świadectwa pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przed powyższą zmianą, a więc:
  • w momencie ustania stosunku pracy lub jeśli nie było to możliwe
  • nie później niż w ciągu 7 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy (przesyła świadectwo pracy pocztą lub doręcza w inny sposób).
W takim świadectwie pracy pracodawca będzie miał obowiązek wskazać okres zatrudnienia obejmujący obecną i poprzednie umowy o pracę, po zakończeniu których nie wydał świadectw pracy w związku z nawiązaniem bezpośrednio po nich kolejnej umowy.
Ważne! Treść rozporządzenia nowelizującego dotychczasowe przepisy pozostaje jeszcze w konsultacji z organizacjami związkowymi i przedstawicielami pracodawców. O ewentualnych zmianach jak również o przyjęciu rozporządzenia będziemy Państwa na bieżąco informować.
Podstawa prawna: 
» Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
» art. 97 § 11, §12, §13 Kodeksu pracy
» § 2 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282, ze zm.)
wróć do listy
Ocena:

0 głosówArtykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

„Wypowiedzenie” umowy na czas określony, której nie można...

6 czerwca 2012

Umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem (2-tygodniowym), jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego...

Świadectwo pracy po zmianach - 11 przykładów z praktyki

20 kwietnia 2012

Zmienione zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych obowiązują od ponad roku. Jednak ich stosowanie w praktyce nadal budzi wiele wątpliwości. Poniżej przedstawiamy omówienie 11...

Termin wydania świadectwa pracy przy umowach na czas określony, z których...

Katarzyna Pietruszyńska 13 kwietnia 2012

Pytanie: Zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy na czas określony od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Aktualnie jest on zatrudniony na kolejną umowę na czas określony od 1...

Zmiany rozporządzenia o świadectwie pracy już obowiązują!

13 grudnia 2011

7 grudnia 2011 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania - Ministerstwo Pracy usunęło z projektu...

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.