Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Kadry»Aktualności Kadry»Kadry - Aktualności 2009

Kadry - Aktualności 2009

MEN: Zatrudnienie na zastępstwo to nie zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły

15 grudnia 2009
Zbliża się koniec roku - w wielu jednostkach, w tym w szkołach, już zajęto się trzynastkami za 2009 r. W niektórych przypadkach ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie jest jednak proste… Sprawa dotyczy nauczycieli zatrudnianych w trakcie roku na zastępstwo. Czy takie zatrudnienie można uznać za zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły i tym samym przyznać nauczycielowi prawo do trzynastki nawet, jeśli nie przepracował on co najmniej 6 miesięcy w ciągu roku? Sprawdź, jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje MEN!
1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - także dla nauczycieli
Nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
2. Trzynastka w wysokości proporcjonalnej - po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy
Prawo do trzynastki w pełnej wysokości przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu u danego pracodawcy (w danej szkole, placówce) przez cały rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku). Nieprzepracowanie pełnego roku kalendarzowego przez nauczyciela nie oznacza jednak, że automatycznie traci on prawo do trzynastki.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w danym roku) przysługuje również wtedy, gdy nauczyciel przepracował w szkole co najmniej 6 miesięcy.
Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo od 1 grudnia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. Za 2008 r. nie będzie mu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne, nabędzie natomiast do niego prawo za rok 2009, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia (za 8 miesięcy).
3. Zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły - trzynastka nawet za 4 miesiące pracy
Przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przewidują kilka wyjątków od zasady, zgodnie z którą do nabycia prawa do trzynastki konieczne jest przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym.
W stosunku do nauczycieli i nauczycieli akademickich dotyczy to m.in. sytuacji, gdy stosunek pracy nauczyciela (nauczyciela akademickiego) został nawiązany w trakcie roku zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej). Wówczas, nawet jeśli nauczyciel (nauczyciel akademicki) nie przepracował co najmniej 6 miesięcy - przysługuje mu trzynastka w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.
4. Praca na zastępstwo krócej niż 6 miesięcy - bez prawa do trzynastki
Wobec tak sformułowanego warunku (zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły) pojawiły się wątpliwości, czy prawo do trzynastki ma tylko nauczyciel zatrudniony zgodnie z organizacją roku szkolnego (tzn. od 1 września do 31 sierpnia następnego roku), czy też także nauczyciel zatrudniony na zastępstwo (na okres krótszy niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym). Można spotkać się z interpretacjami, że zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego nauczyciela wyczerpuje warunek do uznania takiego trybu nawiązania stosunku pracy za zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły.
Jednak zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest to zbyt daleko idąca interpretacja:
Zdaniem MEN: Zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły to zatrudnienie z początkiem roku szkolnego
(…) określenie „nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem zgodnie z organizacja pracy szkoły” oznacza, że prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy nauczycieli, z którymi stosunek pracy został nawiązany z początkiem roku szkolnego, tj. z dniem 1 września (z uwzględnieniem dopuszczonej przepisami możliwości rozpoczęcia zajęć w innym terminie).
W opinii Departamentu Strategii użyte w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej określenie „organizacja pracy szkoły (szkoły wyższej)” oznacza sytuację, w której działalność merytoryczna (kształcenie) wymienionych jednostek jest zorganizowana w systemie lat szkolnych (lat akademickich) rozpoczynających się i kończących w innych terminach niż rozpoczęcie i zakończenie roku kalendarzowego.
(…)Wprowadzenie zastrzeżenia nawiązania stosunku pracy z nauczycielem w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły, zdaniem Departamentu Strategii świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy nie było przyznanie nauczycielom bezwarunkowego prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (bez względu na to jaki okres przepracowali w ciągu roku kalendarzowego).
(Pismo Dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej z 4 grudnia 2009 r., DS-WPZN-AB-401-02/09).
Nauczyciel został zatrudniony w zastępstwie nieobecnego nauczyciela na okres od 22 września 2008 r. do 19 czerwca 2009 r. Nauczyciel nie nabędzie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ani za 2008 r., ani za 2009 r. Nauczyciel nie został zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły, ale na zastępstwo i w żadnym z tych lat nie przepracował co najmniej 6 miesięcy.
Podstawa prawna: 
» art. 48 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, ze zm.),
» ar. 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080, ze zm.).
wróć do listy
Ocena:

0 głosówArtykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

Jak prawidłowo rozliczać urlop nauczycieli placówek nieferyjnych?

20 stycznia 2010

Otrzymywaliśmy od Państwa wiele pytań na temat udzielania i rozliczania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne. Przepisy regulujące...

Masz niecałe dwa miesiące na wypłatę nauczycielom świadczenia urlopowego

4 lipca 2012

Do 31 sierpnia 2012 r. należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom za rok szkolny 2011/2012. Świadczenie to przysługuje zarówno nauczycielom zatrudnionym w pełnym, jak i niepełnym wymiarze...

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN

6 lutego 2012

W jednostkach sfery budżetowej nadszedł gorący okres - ustalanie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. O ile w poprzednich latach sprawa była mocno skomplikowana, to w tym roku może...

Kilkumiesięczne zwolnienie lekarskie nauczyciela a prawo do trzynastki

Emilia Wawrzyszczuk 15 lutego 2012

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony, który w trakcie 2011 r. przez 7 miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim, będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za...

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.