Świadczenie kompensacyjne dla większego grona nauczycieli?

Marcin Dawidziuk

Rozszerzenie katalogu nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego zakłada poselski projekt ustawy, nad którym trwają prace w Sejmie.

Grono nauczycieli uprawnionych do ubiegania się o świadczenie kompensacyjne ma zostać rozszerzone o:

 • nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie przepisów ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej,
 • pracowników zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców i pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych posiadających kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

Do uzyskania prawa do świadczenia kompensacyjnego wymagany jest co najmniej 30-letni staż pracy (w tym 20 lat pracy w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć) oraz osiągniecie przewidzianego ustawą wieku uprawniającego do świadczenia.

Zapamietaj!

Z upływem czasu ograniczane są możliwości wcześniejszego kończenia aktywności zawodowej nauczycieli, którzy chcieliby ze świadczenia skorzystać.

Obecnie obowiązujące przepisy gwarantują prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego osobom, które ukończą:

 • 55 lat - w latach 2009-2014;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019-2020;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;
 • 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;
 • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;
 • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;
 • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Od 2033 r. prawo do świadczeń nauczyciele otrzymają po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Podstawa prawna: 

 • art. 2 pkt 1, art. 3 i art. 4 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.),  
 • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 4357).
Autorem odpowiedzi jest: 

Marcin Dawidziuk
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright © 2007-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel