Pracownik nie wzbogaci się o składki na FP i FGŚP, z których opłacania zwolniony jest pracodawca

Krystyna Dąbrowska

Pytanie: 

Osoba zatrudniona poprzednio w pełnym wymiarze czasu pracy powróciła z urlopu wychowawczego (skrócony na jej wniosek) i złożyła wniosek o zmniejszenie etatu do 7/8. Czy wobec tego pracodawca (zatrudnienie powyżej 20 osób), przez 36 miesięcy, nie płaci składek na Fundusz Pracy za ww. pracownicę? Czy wartość naszej korzyści w postaci niezapłaconej miesięcznej składki na FP, powinniśmy przekazywać co miesiąc tej pracownicy, czy jest to tylko korzyść dla firmy, której nie należy nigdzie wpłacać?

Odpowiedź: 

Tak, pracodawcy nie opłacają składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających m.in. z urlopu wychowawczego i nie przekazują tych pieniędzy pracownikowi.

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy, ale też na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przysługuje pracodawcy przez okres wynoszący łącznie 36 miesięcy po powrocie pracownika z urlopów udzielonych z tytułu urodzenia dziecka lub dzieci przy jednym porodzie.

Jak wyjaśnia ZUS, okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP biegnie w każdym okresie po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu do miesiąca, w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego części a także po powrocie z każdej części wykorzystanego urlopu wychowawczego.

Zwolnienie to przysługuje od 1. dnia miesiąca następującego po powrocie do pracy aż do wyczerpania (w wyniku sumowania) 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania tych składek. Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu.

Zwolnienie pracodawcy z powyższych składek nie nakłada w żaden sposób obowiązku wypłacania tych pieniędzy pracownikowi – jest to zwolnienie dla płatnika z mocy ustawy i nie stanowi przysporzenia ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.

Autorem odpowiedzi jest: 

Krystyna Dąbrowska

Krystyna Dąbrowska

Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright © 2007-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel