Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania zasiłku opiekuńczego?

Renata Zawiślak

Pytanie: 

Proszę o informację, czy aby starać się po wykorzystanym urlopie macierzyńskim o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem (przepisowe 60 dni kalendarzowych) potrzebne jest przedłożenie konkretnych dokumentów (np. zaświadczenia ze żłobka o braku miejsc), czy też wystarczy oświadczenie, iż nie ma się kto zajmować dzieckiem.

Odpowiedź: 

Dowody stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek opiekuńczy, przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku:
 1. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
 2. porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
 3. pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
 1. chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
 2. innym chorym członkiem rodziny.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie w tych przypadkach i brak jest podstaw do rozszerzania powyższego katalogu o inne sytuacje, jak chociażby brak przyjęcia dziecka do żłobka.

Do nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego, wymagany jest m.in. również:
 • niewyczerpany roczny limit dni, za które zasiłek przysługuje. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.
 • brak innego członka rodziny sprawującego opiekę.
Zapamietaj!

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Dowody stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 jest:

 1. oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;
 2. decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 3. zaświadczenie lekarskie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku w przypadku:
 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
 • pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.
Podstawa prawna: 

Autorem odpowiedzi jest: 

Renata Zawiślak

Renata Zawiślak

Radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright © 2007-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel