Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Administracja publiczna»Wynagrodzenie, odprawy, nagrody»Zagadnienia ogólne

Zagadnienia ogólne

Zasady wynagradzania pracowników ośrodka pomocy społecznej

Bartosz Miszewski 18 czerwca 2009
Pytanie: Czy kierownik ośrodka pomocy społecznej w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustala wynagrodzenie także dla siebie, czy tylko dla pozostałych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a wynagrodzenie dla kierownika ustala burmistrz? Czy w regulaminie wynagradzania można dodać stanowisko, którego nie ma w rozporządzeniu rady ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, a jest potrzebne w celu wykonywania zadań ośrodka, np. koordynator projektu? Czy kwoty dodatków takich jak: służbowy, stażowy, funkcyjny czy dodatek dla pracownika socjalnego przyznawany na mocy art. 121 ust. 3a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podlegają proporcjonalnemu zmniejszeniu z powodu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Nowe rozporządzenie wynagrodzeniowe a możliwość przyznania dodatku za II zmianę pracownikowi samorządowemu

Bartosz Miszewski 1 czerwca 2009
Pytanie: Dotychczas pracownicy samorządowi pracujący na II zmianie mogli mieć przyznany dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Nowe przepisy o wynagrodzeniach pracowników samorządowych tego nie przewidują. Czy w regulaminie wynagradzania można zachować te uprawnienia?
więcej »

Zasady przyznawania nagród dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania

Bartosz Miszewski 10 maja 2009
Pytanie: Artykuł 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownikowi samorządowemu można przyznać nagrodę. Warunki przyznawania nagród dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę można określić w regulaminie wynagradzania. Czy dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania nie powinny być ustalone zasady przyznawania nagrody? A jeżeli tak, to w jakiej formie i przez kogo? Regulamin wynagradzania wprowadzony przez pracodawcę dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
więcej »

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie ustalane przez wójta a składniki wynagrodzenia wchodzące w jego skład

Bartosz Miszewski 5 maja 2009
Pytanie: Czy maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek organizacyjnych ustalane przez wójta, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dotyczy tylko wynagrodzenia zasadniczego, czy wynagrodzenia miesięcznego łącznie, np: z dodatkiem za staż pracy, dodatkiem funkcyjnym, dodatkiem specjalnym, nagrodą, nagrodą jubileuszową, „trzynastką” itp.?
więcej »

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych po 1 kwietnia 2009 r. w przypadku niedostosowania postanowień regulaminu wynagradzania do nowego stanu prawnego

Bartosz Miszewski 5 maja 2009
Pytanie: Z dniem 1 kwietnia 2009 r. straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. W naszej jednostce nie opracowano nowego regulaminu wynagradzania. Co w tej sytuacji jest podstawą wynagradzania dla pracowników zatrudnianych po 1 kwietnia 2009 r.?
więcej »

Zatrudnienie rencisty na stanowisku obsługi w szkole a prawo do świadczeń ZFŚS jako emeryta - byłego pracownika po przejściu na emeryturę

Anna Martuszewicz 6 kwietnia 2009
Pytanie: Z dniem 1 stycznia 1985 r. dyrektor (pracodawca) szkoły zatrudnił pracownika (rencistę) na stanowisku obsługi. Po 10 latach pracy w szkole, 3 lutego 1995 r., pracownik nabył uprawnienia emerytalne, o czym (przejściu pracownika na emeryturę) ZUS pisemnie powiadomił dyrektora (pracodawcę). Będąc już emerytem pracownik dalej pracował w szkole (od 3 lutego 1995 r. do 31 sierpnia 2006 r.) Łącznie pracował od 1 stycznia 1985 r. do 31 sierpnia 2006 r. (21 lat). Pracownikowi wypłacono odprawę emerytalną w związku z niewypłaceniem jej w poprzednim zakładzie pracy, w którym pracował (w szczególnych warunkach) od 10 listopada 1966 r. do 14 marca 1983 r. (pracownik dostarczył zaświadczenie). Dyrektor szkoły twierdzi, że pracownik nie jest emerytem szkoły, ponieważ został zatrudniony jako rencista z innego zakładu pracy. Czy były pracownik nabył prawa emerytalne w naszej szkole, czy nie? Czy jest byłym pracownikiem (emerytem) szkoły? Czy może ubiegać się o świadczenia socjalne na podstawie Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych?
więcej »

Uprawnienie do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytowanego pracownika niepedagogicznego 2 placówek

Agnieszka Kosiarz 6 stycznia 2009
Pytanie: Czy księgowej, która odeszła na emeryturę jednocześnie z 2 placówek publicznych (szkoła i przedszkole), należy się fundusz socjalny w obu placówkach?
więcej »

Organizacja służby bhp w szkole oraz zasady wynagradzania pracowników realizujących zadania tej służby

Bartosz Miszewski 25 marca 2009
Pytanie: Jesteśmy szkołą podległą samorządowi województwa. Czy mamy obowiązek zatrudnić osobę pełniącą obowiązki służby bhp? Czy zadania te może wypełniać dyrektor jednostki przeszkolony w zakresie bhp dla pracodawców? Jakie przepisy regulują kwestie wynagrodzenia tych pracowników? W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego napisano „według odrębnych przepisów”.
więcej »
(Wersja archiwalna)

Podwyżka inflacyjna a maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku

Bartosz Miszewski 11 marca 2009
Pytanie: Czy kierownik gospodarczy, który należy do XV grupy zaszeregowania, może nie otrzymać podwyżki inflacyjnej, ponieważ po podwyżce przekroczy najwyższą możliwą stawkę, jaką może zarobić? Teraz zarabia 2.350 zł, maksymalnie może zarabiać 2.375 zł. Czy należy mu się tylko 25 zł podwyżki, pomimo tego, że powinna ona wynieść około 3,9% stawki, czyli niecałe 100 zł?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Prawo do świadczeń socjalnych i nagrody z funduszu nagród pracownika obsługi korzystającego z urlopu macierzyńskiego oraz zwolnienia chorobowego

Agnieszka Kosiarz 22 lutego 2009
Pytanie: Pracownica obsługi naszej placówki przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim, który poprzedzało zwolnienie lekarskie, a przed nim także urlop macierzyński poprzedzony zwolnieniem lekarskim. Ten stan trwał nieprzerwanie od kwietnia 2007 r. Od maja 2007 r. nieobecną pracownicę zastępuje inna osoba. Czy należało wypłacić nieobecnej świadczenia socjalne w grudniu 2007 r. oraz czerwcu i grudniu 2008 r.? Czy z takich świadczeń korzysta także osoba zastępująca nieobecną? Czy należało przyznać nieobecnej pracownicy nagrodę dyrektora wypłacaną w Dniu Edukacji Narodowej 2008 za rok szkolny 2007/2008, jeśli nie przepracowała ani jednego dnia podanego roku szkolnego, ale pozostaje w stosunku pracy?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Ustalenie wynagrodzenia pracownika w odmienny sposób niż według przepisów rozporządzenia obowiązującego w danej jednostce

Bartosz Miszewski 9 lipca 2008
Zatrudniając pracowników stosujemy wynagrodzenie punktowe i kategorię zaszeregowania. Czy jest możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownika nie stosując przepisów rozporządzenia, tylko ustalenie jego wynagrodzenia przez kierownika?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Zakres swobody pracodawcy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracownika samorządowego

Bartosz Miszewski 12 czerwca 2008
Czym się kierować zatrudniając pracownika samorządowego w szkole przy wyborze kategorii zaszeregowania? Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. wymienia stanowiska i zakres kategorii zaszeregowania. Co decyduje o tym, czy osoba zatrudniona w szkole na stanowisku np. specjalisty ds. kadr i płac ma kategorię zaszeregowania VIII czy XIV? Czy może być od 1. dnia pracy przyznana jej XIV kategoria zaszeregowania?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Podstawa waloryzacji wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych szkoły

Agnieszka Kosiarz 22 kwietnia 2008
Czy ustawa budżetowa może być podstawą prawną, aby dokonać waloryzacji wynagrodzeń o 2,3% dla pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego (szkoła)?
więcej »
(Wersja archiwalna)
  1  2 

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.